היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיתוף עובדים בקבלת החלטות, פוליטיקה פנים ארגונית והזדהות ארגונית

עבודה מס' 068312

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר בין המשתנים בקרב עובדי מינהל הכספים בעיריית XXXXX.

13,630 מילים ,40 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

(שם העירייה מושמט מהעבודה)

עבודה זו עוסקת בעיריית XXXX. עיריית XXXX, מספקת שירותים מוניציפאליים כגון: חינוך והשכלה,תרבות ופנאי, ספורט, מיסים אגרות והיטלים, שירותי תברואה, שירותיים חברתיים, שירותי דת, הנדסה ועוד לכ- 82,500 תושבי ובעלי העסקים בעיר. עבודה זו חקרה את הבעיות העסקיות במינהל הכספים של עיריית XXXX כגון:
עלייה במספר תלונות הלקוחות והספקים, מספר ההיעדרויות הולך וגדל, מחסור בכוח אדם על-פני אוכלוסיה שהולכת וגדלה, אי עמידה בידעי המענה הטלפוני, אי עמידה במענה לפניות של לקוחות, עליה באחוז החשבוניות המגיעות באיחור וירידה באכיפת החובות.
מטרת המחקר הינה יצירת דרך וראייה חדשה למנהלי הארגון להשגת יעילות ואפקטיביות מרבית בעבודה תוך כדי שיפור תנאי עבודת העובדים.
להשגת מטרה זו, נבחן במחקר זה, הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות ופוליטיקה פנים ארגונית לבין הזדהות ארגונית בקרב עובדי מינהל הכספים בעיריית XXXX והקשרים ביניהם.
גישת המחקר שנבחרה הינה כמותית, מערך המחקר תיאורי מתאמי, גודל המחקר הינו 60 כאשר כלי המחקר שנבחר הינו סקר.
נבחנו בעבודה 3 השערות שאוששו.
* קיים קשר חיובי בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין הזדהות ארגונית.
* קיים קשר שלילי בין פוליטיקה פנים ארגונית לבין שיתוף עובדים בקבלת החלטות.
* קיים קשר שליל בין פוליטיקה פנים ארגונית לבין הזדהות ארגונית.
ההמלצות העיקריות העולות ממחקר זה, הן הצורך בשיתוף העובדים בקבלת החלטות בארגון, כאשר זה יביא לפריון טוב יותר ושביעות רצון גבוהה יותר בקרב העובדים.
בנוסף, חשוב לנסות ולמגר את תופעת הפוליטיקה הפנים ארגונית וניתן לעשות זאת ע"י שקיפות גבוהה יותר בארגון, התייחסות לתפוקות של עובדים ופחות לדיבורים, שיתוף העובדים בקבלת החלטות בארגון והגברת ההזדהות הארגונית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 רקע לארגון
1.1.1רקע ליחידה
1.2 רקע לבעיה העסקית
1.2.1 הבעיה העסקית
1.3 מטרות המחקר
1.3.1 מטרות תיאורטיות
1.3.2 שאלות המחקר
1.3.3 מטרות יישומיות
2. סקירת ספרות
2.1 שיתוף עובדים בקבלת החלטות
2.2 פוליטיקה פנים ארגונית
2.3 הזדהות ארגונית
2.4 רציונל המחקר
2.5 מודל המחקר
2.6 השערות המחקר
2.7 הגדרות המשתנים
3. מתודולוגיה
3.1 גישת המחקר
3.2 מערך המחקר
3.3 המדגם
3.3.1 אוכלוסיית המחקר
3.3.2 המדגם
3.3.3 שיטת הדגימה
3.3.4 נימוקים בבחירת שיטת הדגימה
3.4 כלים
3.5 ההליך
3.6 שיטת הניתוח
4. ממצאים
5. ניתוח ודיון
5.1 השערה מספר 1 - קיים קשר חיובי בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות לבין הזדהות ארגונית.
5.2 השערה מספר 2 - קיים קשר שלילי בין פוליטיקה פנים ארגונית לבין שיתוף עובדים בקבלת החלטות.
5.3 השערה מספר 3 - קיים קשר שליל בין פוליטיקה פנים ארגונית לבין הזדהות ארגונית.
5.4 בדיקות נוספות
6. סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות
6.3 המלצות
6.4 המלצות למחקר המשך
6.5 מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

תיאור פשטני של תהליך שיתוף עובדים בקבלת החלטות יהיה להגדירו כבחירה בין אלטרנטיבות. הכושר לקבל החלטות בכלל, והחלטות נכונות בפרט, הוא תכונה חשובה למנהלים בכל הדרגות כמו גם לאנשים פרטיים. לאורך השנים פותחו מודלים לשיתוף עובדים וקבלת החלטות על מנת לסייע למנהל לקבל החלטה רציונאלית, הנשענת על איסוף וארגון מידע, יחד עם שיתוף העובדים, בדיקת חלופות והערכת תוצאותיהן האפשריות. בפועל, רבות מההחלטות המרכזיות בארגון אינן מתקבלות בצורה זו. האווירה שבה נדרשים מנהלים לקבל החלטות מכריעות, המאופיינת בקצב מהיר של שינויים וצורך לתת מענה מהיר לאירועי משבר.
French et.al (( 1960 מגדיר שיתוף עובדים כתהליך אשר בו שני הצדדים או יותר משפיעים זה על זה בתכנון, במדיניות או בהחלטות (אצל: בר-חיים, 1988)

תגים:

הזדהות ארגונית · שיתוף עובדים · מוניציפלי · מגזר ציבורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיתוף עובדים בקבלת החלטות, פוליטיקה פנים ארגונית והזדהות ארגונית", סמינריון אודות "שיתוף עובדים בקבלת החלטות, פוליטיקה פנים ארגונית והזדהות ארגונית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.