היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50618
סקירה של שיטות הנעת עובדים בשני המגזרים הללו.
3,177 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 67538
האם קיימת השפעה של המשפט הציבורי על המשפט הפרטי בתחום החובות בעת סיום העסקת עובד?
10,136 מילים (כ-31 עמ'), 102 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61641
בחינת תנאי תעסוקת האזרחים הערבים בישראל, תוך התמקדות על עשרים השנים האחרונות.
3,637 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61720
נקמת הדם במגזר הבדווי, יחס הבדווים לאדמות והקושי של גופי החוק במ"י באכיפת החוק לגבי מגזר זה.
4,292 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 50545
הצגת המחקר, מאפייני המגזרים (היהודי והערבי) והפרסום לשני המגזרים.
3,226 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66218
מהי מידת המעורבות הלגיטימית של מוסדות המדינה והחברה בתהליכים הטבעיים של כללי ההיצע והביקוש במגזר העסקי לשם צמצומם של פערי ההכנסה בתוכו?
6,911 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68916
חיזוי מצב של מחסור במורים במגזר הערבי בשכבות חטיבת ביניים.
3,805 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68911
בחינת השאלה האם נכון וראוי להעניק את הזכות להעדפה מתקנת לבני מגזר החרדי.
22,884 מילים (כ-70.5 עמ'), 156 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68823
בחינה תמציתית של תפיסת מקצוע ההוראה במגזר הערבי.
1,991 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100