היישום אינו מחובר לאינטרנט

הזדהות יהודית כגורם השפעה אפשרי אצל דתיים על הערכת בן קבוצת החוץ החילוני

עבודה מס' 068652

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת השאלה האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני.

8,867 מילים ,34 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

החלוקה במדינת ישראל בין דתיים לחילונים היא נקודה מרכזית בהוויה הישראלית. רבות היא מתוארת כ'שסע' או 'קונפליקט' (בר-לב, 1990), כשמשני הצדדים עומדים מגזרים בעלי עמדות ואמונות שונות, ובעלי סטריאוטיפים מוצקים על הצד שכנגד. במחקר הנוכחי המטרה הייתה לבדוק האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני. במחקר השתתפו 70 יהודים דתיים וחרדים, אשר מילאו את שאלוני ההזדהות, הישותיות, שאלון הערכה ושאלון דמוגרפי. נמצא כי אין קשר מובהק בין מידת ההזדהות היהודית ומידת הישותיות לבין מידת הערכת בן קבוצת החוץ החילוני. נמצא כי אנשים בעלי הזדהות יהודית גבוהה גם תפסו את הקבוצה היהודית כבעלת ישותיות גבוהה. נמצא שרמת הערכת בן קבוצת החוץ החילוני גבוהה אצל דתיים לעומת מדגם החרדים. נמצא כי אין קשר מובהק בין רמת מדדי האחידות והאינהרנטיות לבין הערכת בן קבוצת החוץ החילוני. נמצא כי ככל שרמת הישותיות גבוהה כך גבוה מדד "הרגשות כלפי העם היהודי" וכן גבוה מדד "מרכזיות היהדות בחיים". לבסוף, נמצא כי אין הבדל בין בעלי אידיאולוגיה לאומית גבוהה לבין בעלי אידיאולוגיה לאומית נמוכה בהערכת בין קבוצת החוץ החילוני. נעשו ניסיונות למציאת הסבר לממצאים, ביניהם זה החינוך הדתי ומודל הזהות המשותפת. התוצאות נידונות בהקשר התרבותי- פוליטי בחברה במדינת ישראל.

תוכן:
תקציר
1. מבוא
1.1 סקירה ספרותית
1.1.1 הזדהות עם קבוצות
1.1.2 ישותיות
1.1.3 ייחוסים וסטריאוטיפים
1.2 השערות
2. שיטה
2.1 משתתפים
2.2 כלי המחקר
2.3 הליך
3. תוצאות
4. דיון
4.1 מגבלות המחקר
4.2 תרומת המחקר
4.3 הצעות למחקרי המשך
5. רשימה ביבליוגרפית
6. נספח (שאלון)

קטע מהעבודה:

קבוצה היא מקבץ אנשים התופסים את עצמם כשייכים לאותה קטגוריה חברתית (Tajfel & Turner, 1979). לקבוצה משמעיות רבות כלפי האדם הפרטי, רוב בני האדם חברים בכמה קבוצות בו-זמנית. הזהות של העצמי מתגבשת בשתי מישורים: מישור אחד הוא המישור של הזהות האישית שבה נכללים האופן שבו האדם תופס מאפיינים שייחודיים לו, עמדותיו ותכונותיו. בזהות האישית מודגש ההבדל בין האדם לבין אנשים אחרים. המישור השני הוא המישור של הזהות החברתית, מאפיינים הנכללים בזהות החברתית משקפים את המשותף בין האדם לאנשים אחרים וכוללים את האופן שבו האדם תופס מאפיינים קבוצתיים ומייחס אותם לעצמו כחלק מהקבוצה.בבסיס תיאורית הזהות החברתית (Social Identity Theory) של Tajfel &Turner (1979, 1986) שפותחה בניסיון להבין סכסוכים בין-קבוצתיים, עומד גיבוש העצמי בשני המישורים, הנחה מרכזית של התיאוריה היא שלאדם צורך לשאוב הערכה עצמית מהחברות בקבוצה שלו.

תגים:

יהודים · ישראלים · חילונים · דתיים · זהות עצמית · שסעים · חברה משוסעת · ישראל · קבוצות · עמדות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הזדהות יהודית כגורם השפעה אפשרי אצל דתיים על הערכת בן קבוצת החוץ החילוני", סמינריון אודות "הזדהות יהודית כגורם השפעה אפשרי אצל דתיים על הערכת בן קבוצת החוץ החילוני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.