היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 68652
בדיקת השאלה האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני.
8,867 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62847
המתח הקיים בין ההגדרה "מדינה יהודית" ובין ההגדרה "מדינת כל אזרחיה".
6,335 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 66025
באילו תנאים, מדינה לאומית יהודית יכולה להיות דמוקרטית?
2,800 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67305
השלכות היסטוריות, חברתיות ודתיות על החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 20486
סקירת יחס ביהמ"ש העליון לנושאי יחסי דת ומדינה לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דין עברי מול דין כללי ועוד.
10,095 מילים (כ-31 עמ'), 21 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 31552
בחינת הגורמים לחקיקה, תוכנם של החוקים, ההשפעה על היהודים בהונגריה ומחוצה לה.
11,671 מילים (כ-36 עמ'), 25 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 32017
מאפיני הכתיבה הנשית כפי שהם באים לידי ביטוי בסיפור הנדון.
4,870 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60191
בחינת יחסו של וודי אלן ליהדות ולאנטישמיות על פי שני הסרטים.
8,201 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 61520
הגורמים להחלטת הורים המבצעים את מצוות המילה (הצעת מחקר).
4,405 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28