היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

עבודה מס' 067305

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השלכות היסטוריות, חברתיות ודתיות על החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית.

7,519 מילים ,60 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

נושא העבודה שבחרתי הוא "מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". בחרתי בנושא זה בכדי לבחון כיצד השלכות היסטוריות, חברתיות ודתיות השפיעו וממשיכות להשפיע על החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית.
בציבור האזרחים בישראל קיימות השקפות שונות לגבי הגדרתה של מדינת ישראל ולגבי דמותה הרצויה. מרבית הציבור מגדיר את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כלומר, מדינת הלאום היהודי, המחויבת לעקרונות דמוקרטיים ומנהיגה חירות ושוויון לאזרחיה. אך יש הסבורים אחרת.
אופייה של מדינת ישראל הוזכרו במגילת העצמאות אשר מגדירה את מדינת ישראל כ"מדינה יהודית בארץ-ישראל", אולם בצד הגדרה זו מופיעה התחייבות לקיים שוויון זכויות מלא ללא הבדל דת גזע ומין, ולתת נציגות הולמת לאזרחים לא-יהודים במוסדות המדינה הזמניים והקבועים. הביטוי "מדינה יהודית ודמוקרטית" נראה הולם את רוח מגילת העצמאות, ואת התשתית הרעיונית שעליה הוקמה מדינת ישראל, אולם משמעותו בפועל שנויה במחלוקת.
לקבוצה חברתית הרואה את עצמה כיישות לאומית חייבים להיות מאפיינים חברתיים משותפים שמייחדים אותה מקבוצות אחרות - לשון משותפת, ניסיון היסטורי משותף ועוד. המאפיין המשותף לכל היהודים הוא הדת היהודית. ישראל נבדלת ממדינות דמוקרטיות אחרות בעצם הגדרתה כדמוקרטית ויהודית. דוגמאות לביטוי זה בהיבט המשפטי - חוק השבות, חוקי נישואין וגירושין שעוד נתייחס אליהם בהמשך סמינריון זה. המצב הזה יוצר קושי ולכן עלינו יש לבדוק בעבודה זו האם דרך ההתמודדות הנה סינתזה בין השניים.
עם חקיקתם של חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, נוצרה בעיה בפירוש ההגדרה של: "ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" שזהו דיבור עמום ולא חד משמעי. השופט ברק טוען במאמרו "מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" כי "מדינה יהודית" היא מדינתו של העם היהודי. זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם העומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. עשויה להתקיים סתירה בין ערכיה של המדינה כיהודית לבין ערכיה כדמוקרטיה. עם זאת, השוויון הינו אחד הביטויים לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ואין היות המדינה יהודית גורע מחובתה לקיים שיוויון בין אזרחיה "בלי הבדל דת, גזע, מין".

בעבודה זו בחרתי להתמקד בחמישה פרקים: הפרק הראשון עוסק בשאלה האם התחשבות ברגשות האדם ורגשות הדת הולמים ערכים דמוקרטיים. הפרק השני בוחן את השילוב והיבטים, שבהם אפיונה של המדינה כמדינת לאום יהודית עולה בקנה אחד עם אפיונה כמדינה דמוקרטית. הפרק השלישי יעסוק בשיקולים והאיזונים שצריכה לקחת בחשבון הרשות המנהלית בשיקול דעתה. בפרק זה נבחן את שיקול הדעת המנהלי, האיזון והסבירות בהחלטתה של רשות מנהלית וכיצד יש לאיזון בין הערכים והאינטרסים המתנגשים. הפרק הרביעי יעסוק בנושא די מורכב בדין הישראלי שזהו נישואין וגירושין בישראל על פי דין תורה. ובנוסף נבחן האם ישנה פגיעה בזכויות יסוד של הפרט עקב החלת דין תורה. הפרק החמישי יעסוק בהשפעתה של מורשת התרבות היהודית בחייה של מדינת ישראל וכיצד איסור על העבודה במנוחה השבועית הולמים את ערכיה של מדינת ישראל. בנוסף נבחן היבטים סמליים של ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית. תחילה נבדוק מבחינת המחויבות הציונית של מדינת ישראל, ולאחר מכן מבחינת המחויבות למורשת היהדות, כשני היבטים משלימים של זהות יהודית ודמוקרטית.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. ההתחשבות ברגשות האדם ורגשות הדת הולמים ערכים דמוקרטיים
3. שילוב בין מדינת לאום יהודית לבין מדינה דמוקרטית
4. השיקולים והאיזונים שצריכה לקחת בחשבון הרשות המנהלית בשיקול דעתה
4. 1 שיקול הדעת המנהלי - האיזון והסבירות
4. 2 האיזון בין הערכים והאינטרסים המתנגשים
5. נישואין וגירושין בישראל על פי דין תורה
5. 1. פגיעה בזכויות יסוד של הפרט עקב החלת דין תורה
6. מורשת התרבות היהודית בחייה של מדינת ישראל
6. 1 שבת ומועדי ישראל
6. 2 היבטים סמליים של ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית
7. סיכום
8. מקורות

קטע מהעבודה:

בשנת 1992 נחקקו בישראל חוקי-יסוד(2) שנועד להגן על זכויות האדם העיקריות במדינת ישראל. בחוקי יסוד אלו הבהר בברור כי מטרתם היא להגן על כבוד האדם וחירותו ועל חופש העיסוק, בהתחשב ל"ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
ערכיה של מדינת ישראל הם ערכיה "כמדינה יהודית ודמוקרטית" סעיף 1א לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. דומה שאין מחלוקת, כי התחשבות ברגשות דתיים ובאורח חיים דתי, הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. מדינה יהודית רגישה לרגשות הדת של כל אחד מבניה.
"ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית" - המשפט שבסעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו "ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית" מוביל למסקנה, כי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית יש שני היבטים עיקריים: ההיבט האחד הוא ההיבט הציוני. ההיבט האחר הוא ההיבט הדתי . ביטוי מובהק להיבט הציוני ניתן בחוק השבות, ההופך את ישראל לביתו הלאומי של כל יהודי בעולם.

תגים:

מדינה · יהודית · דמקרטיה · לאום · יהודי · חירות · דוויון · עצמאות · חוקי · יסוד · דמוקרטיה · ישראלית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", סמינריון אודות "מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.