היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66159
דיון בהגבלת חירות לחייבים או לכאלו החשודים בהשתמטות מחובות עתידיים, תוך השוואה לשיטות משפט אחרות.
9,235 מילים (כ-28.5 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66778
חירות ההולדה כזכות יסוד, המגבלות והזכויות העומדות לאסיר השפוט למאסר בבית-הסוהר, וניתוח פסק-הדין בעניין יגאל עמיר.
6,472 מילים (כ-20 עמ'), 23 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 66411
האם למרות הדמוקרטיה במדינת ישראל השביתה הינה זכות או חירות?
2,791 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61278
בחינת תפיסתו של ברלין עפ"י המאמר "שני מושגים של חירות".
2,021 מילים (כ-6 עמ'), 1 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60822
סיכום קצר בנושא.
1,442 מילים (כ-4.5 עמ'), 7 מקורות, 113.95 ₪
עבודה מס' 60510
כיצד מעניק סארטר לאלימות ולטרור לגיטימיות כה רבה במאבק הלאומי והפוליטי?
11,790 מילים (כ-36.5 עמ'), 6 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50114
סקירת החקיקה האמריקאית, הקנדית והישראלית בקשר לסוגיה זו.
5,178 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68558
דיון קצר בשאלה האם הייתה עקביות ברעיונותיו הדמוקרטיים-רפובליקניים או שמא תמורות החברה השפיעו על רעיונותיו ותפיסותיו.
1,618 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48