היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוק הירושה

עבודה מס' 033349

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הבעיה, חירות הציווי, תנאי צוואה מול הגנה חוקתית, תנאים המגבילים את חופש הנישואין, את חופש הפולחן הדתי ותנאים הנוגעים להרגלים אישיים.

8,404 מילים ,58 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

חוק הירושה מאפשר, שתי דרכים אלטרנטיביות: אחת קבועה בחוק גופו, ירושה עפ"י דין, והשניה עפ"י צוואה שעורך המצווה, בה אתמקד בעבודה זו. החוק מקנה שקול דעת רחב למוריש כיצד לצוות את רכושו בצוואתו ואינו קובע יורשים מסוימים, להם קמה חובה לשריין חלק מהעזבון, כפי שנהוג במספר שיטות משפט זרות.
אין ספק כי הצוואה הינה אחד המסמכים החשובים ביותר שעורך המצווה במשך חייו, שכן יש בה הצהרה לדיספוזיציה שתעשה ברכוש המצווה במותו והיא איפוא, מכשיר משפטי באמצעותו מנחיל המצווה את עמל כפיו שאגר במשך חייו, לאחרים.
לא אחת מבקש המצווה מטבע הדברים לשמור על חלוקת הנכסים כפי שקבע בצוואתו ולנקוט בכל אמצעי בכדי שזו תמומש ככתבה וכלשונה וכך יועבר הרכוש רק למי שהמוריש חפץ בכך. עניין רגיל ותדיר הוא שבין המוריש ויורשיו קיימים יחסי קירבה ולא אחת מעוניין המוריש שיורשיו ימשיכו במסורת מסויימת בה דגל, בין אם משפחתית, עסקית או חברתית.
תנאים בצוואה לפיהם על היורשים, כתנאי לירושה להמשיך ולהפעיל עסק משפחתי שהקים המוריש, או שעל היורשים להינשא לנשים בנות העדה היהודית בלבד, הינן דוגמאות נפוצות לשאיפתו של המוריש, המשתמש ברכושו כאמצעי לשיכנוע יורשיו ללכת בדרכיו ובמגמותיו. בדרך זו חש המצווה כי דרכו לא נקטעה והיא רצופה המשכיות.
המצווה מבקש להבטיח כי יורשיו לא יסכלו דרכו ושאיפותיו וימשיכו לנהוג בדרך המסוימת שהוא מתווה עבורם כפי שהוא האמין בה. אין המוריש חפץ למסור את כל יגיעו ועמלו למי שיבעט במורשתו.
בעבודתי זו אתמקד בקטגוריה של תנאים הנוגעים לאורח חייו של היורש - שהמוריש מתנה את קבלת הירושה באקט מסוים שיבוצע ע"י היורש, כגון נישואין לבני עדה מסוימת, לימוד מקצוע או משלח יד מסוים, אמונה בדת ספיציפית וכד', דהיינו מדובר בתנאים שמטרתם כפיית דרך חיים מסוימת על היורש כתנאי לזכיה בירושה.
עם השימוש ההולך וגובר במוסד הצוואה ושילוב תנאים כתנאי למתן הירושה, בה, כעניין שבשגרה, החלו לצוף בעיות משפטיות סבוכות, שכן לא היו היורשים חופשיים לקבוע את אורח חייהם בעצמם באופן שמצאו עצמם עוסקים בעסק משפחתי שלא חפצו בו, למדו מקצוע שלא רצו בו, או נישאו לבן זוג בלתי אטרקטיבי מבחינתם. נאמנים לעקרון היסוד לפיו שומה על בתי-המשפט לקיים בדבקות את רצונו של המצווה, מצאו בתי-המשפט את עצמם מחד נאבקים בצורך להגן על שלוותם וכבודתם של היורשים החיים, ומאידך נזהרים שלא לפגוע בכבודו של המת, ועד כמה וכמה עם חקיקתם של חוקי היסוד.
במסגרת עבודתי אציג את שיטת המשפט האמריקאי השופעת הלכות בענינינו, נבחן שיטות משפט משוות ורק אח"כ נבחן את עמדת שטתינו המשפטית אם אכן נידונה והוכרעה.

תוכן העניינים:
1. מבוא והצגת הבעיה.
2. חירות הציווי - כללי.

3. תנאים בצוואה מול הגנה חוקתית על זכויות הפרט.
א. כללי
ב. תחולת ההגנות החוקתיות במשפט הפרטי.
ג. תנאים בצוואה ופגיעה בחירויות הפרט 3 - מודלים:
1. תנאים בצוואה מגבילים ופוגיעם בחירויות הפרט.
2. חירויות הפרט אינן נפגעות ע"י תנאים בצוואה.
3. תנאים הפוגעים בחירויות הפרט פגיעות הכרחיות ולתכלית ראויה.
4. בחירת המודל הראוי.

4. תנאים המגבילים את חופש הנישואין
א. כללי
ב. תנאים מגבילי נישואין - גישת המשפט האמריקאי.
1. הגבלה מוחלטת
2. הגבלה חלקית על התקשרות בנישואין.
3. הגבלה הל התקשרות בקשר נישואין מחדש - שניים.
ג. תנאים מגבילי נישואין - גישת המשפט האנגלי.
1. הגבלה מוחלטת
2. הגבלות חלקיות על נישואין.
3. הגבלה על נישואין שניים.
4. תנאים מגבילים נישואין לבן דת מסויימת.

ד. קנדה.
ה. דרום אפריקה.
ו. אטליה.
ז. מקסיקו.
ח.החוק הפליפיני.
ט. גישת המשפט הישראלי לתנאים מגבילי נישואין.
1. כללי
2. לגבי הגבלות חלקיות על כניסה לקשר נישואין.
3. לגבי תנאי מפסיק בצוואה בו מוריש המצווה לאלמנתו
או לבתו הכנסה עד שתינשא.

5. תנאים המגבילים את חופש הפולחן הדתי.
א. כללי
ב. גישת המשפט האמריקאי.
ג. גישת המשפט האנגלי.
ד. גישת המשפט הקנדי
ה. גישת המשפט האוסטרלי
ו. גישת המשפט הישראלי

6. תנאים הנוגעים להרגלים אישיים, חינוך או משלח יד
א. כללי
ב. גישת המשפט האמריקני.
ג. גישת המשפט האנגלי.
ד. גישת המשפט הצרפתי, איטלקי, שויצרי
ה. גישת המשפט הישראלי.

7. סיכום ומסקנות.

8. רשימה ביבליוגרפית.

מקורות:

ש. שילה: פירוש לחוק הירושה (הוצאת נבו, תשכ"ה - 1965 )
א. רובינשטין: המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (הוצאת שוקן 1991)
מ. תימור: דיני ירושה בישראל להלכה למעשה. (ת"א , 1979).
ב. קראוס: דיני ירושה ועזבון (הוצאת תמר 1992)
ג. שלו: דיני חוזים (הוצאת דין, תשנ"ה)
א. ברק: פרשנות במשפט (הוצאת נבו 1994) פרק 1.
ג. טדסקי: זכויות מלבד העזבון משפטים י"א (תשמ"א) 20 .
ג. טדסקי: שליחות שלאחר המוות, עיוני משפט י' (תשמ"ד) 257.
פנחס שיפמן: האם חלה תורת הבחירה ELECTION בדיני הצוואות? עיוני משפט י"ג (תשמ"ח) 93.
ג. טדסקי: צוואה משותפת עיוני משפט ו' תשל"ט 662.
א. רובינשטיין: הזכות לנישואין, עיוני משפט ג' (תשל"ג), 433.
צ. ברנזון: חופש הדת והמצפון בישראל, עיוני משפט ג' (תשל"ג) 405.
חיים ה. כהן: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית עיונים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו!, הפרקליט-ספר יובל (לשכת עוה"ד, 1993), 9.
א. ברק: זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי, ספר קליהופר על המשפט הציבורי (האונ' העברית, 1993 ) 163.
מנחם אלון: חוקי היסוד: דרכי חקיקתם ופרשנותם, מאין ולאן, מחקרי משפט י"ב (תשנ"ו) 253.

תגים:

צוואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוק הירושה", סמינריון אודות "חוק הירושה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.