היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60172
9,134 מילים (כ-28 עמ'), 28 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 20128
סקירת התפתחותה של הדמוקרטיה ביוון ותורכיה והתפתחותן עד ראשית שנות ה-90, השוואה בין משטרי שתי המדינות, מאפיינן ויציבותן.
4,111 מילים (כ-12.5 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64345
דיון השוואתי ביציבות הפוליטית של שתי המדינות.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 68834
התמקדות בארבע מגמות: תפקודה של התקשורת הישראלית בצל העימות; חוסר סובלנות תרבותית ודמוקרטית; היעדר אופוזיציה; ופוליטיזציה גוברת של הצבא.
10,947 מילים (כ-33.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40585
הגדרות,הזיקה בין משטר פוליטי ודמוקרטיה לבין החינוך,ביה"ס המסורתי,ביה"ס הדמוקרטי,תכניות לימוד,מאפייני מורים והכשרתם.
9,062 מילים (כ-28 עמ'), 78 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 41250
סקירה כללית על שירותי מודיעין בעולם, חשאיות בדמוקרטיה, מודלים לפיקוח והמודיעין המודרני.
12,101 מילים (כ-37 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50393
עבודה זו בוחנת את השפעת המבנה והפעילות של ש"ס על הדמוקרטיה הישראלית לאור התיאוריות של אלמונד, וורבה ופוטנם.
4,317 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50971
סקירה כללית של הנושא תוך התייחסות לסוגי הדמוקרטיה השונים.
2,724 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60396
התייחסות למעמד האשה, המועצה המחוקקת, העיתונות, מערכת המשפט ותחומים אחרים. במבוא לעבודה נעשה נסיון לנתח את המאבק דרך מושגים תיאורטיים מתחום התיאוריות השונות על הדמוקרטיה.
24,284 מילים (כ-74.5 עמ'), 202 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100