היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמודדות הדמוקרטיה עם הקונפליקט הרעיוני והמעשי בין ערכי הדמוקרטיה לבין הצורך להתמודד עם קבוצות אנטי דמוקרטיות.

עבודה מס' 060172

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

9,134 מילים ,28 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

התמודדות הדמוקרטיה עם הקונפליקט הרעיוני והמעשי בין
ערכי הדמוקרטיה לבין הצורך להתמודד עם קבוצות אנטי
דמוקרטיות

תוכן עניינים
רקע והקדמה
המשפט הגרמני
המשפט האמריקני
קבוצה לא דמוקרטית במדינה דמוקרטית
מושג הגזענות וס' 7א לחוק יסוד הכנסת
גזענות - ההגדרה הקלאסית
התמורות בתורה הדמוקרטית
גזענות - מעליונות הגזע לעליונות הקבוצה החברתית
מושג הגזענות במשפט הישראלי
מה מייחד את הגזענות?
הזכות לבחור ולהיבחר בישראל
הגבלת חופש ביטוי בחברה מקוטבת
סיכום
רשימה ביבליוגרפית


רקע והקדמה:

המשטרים הדמוקרטים המודרניים המוכרים לנו ניצבים בפני בעיה שיורדת לשורש
המבנה הפילוסופי, חברתי של המשטר - כיצד על משטר (וחברה) דמוקרטית
להתמודד עם גורמים חברתיים אנטי-דמוקרטיים החותרים תחת עצם קיומו של
המשטר תוך ניצול הכלים שמעניקה הדמוקרטיה, והכוונה היא בעיקר לכלים
הפוליטיים. ברור לכל שעל פני הדברים ניצב המשטר הדמוקרטי בפני בעיה קשה
בבואו להתמודד עם אותן קבוצות אנטי-דמוקרטיות, ברובן חתרניות, הקיימות
בקרבו. נהירה הרבה פחות השאלה- היכן נעוץ הקושי?

להלן ננסה ללבן סוגייה מופשטת זו. ערך מקובל ומוכר בשיטה הדמוקרטית הינו
חופש הביטוי. הדמוקרטיה קבעה לעצמה את דרך הויכוח כדרך הלגיטימית
להתמודד עם כל דיעה.

בכדי לנסות ולגבש דעה לגבי הפתרון הרצוי במשפט הישראלי נפנה ראשית לבחון מהי
הדרך בה בחרו מדינות העולם בכדי להתמודד עם הדילמה המשפטית, סוציאלית
ופילוסופית שהצגנו לעיל.
נתחיל דוקא בבחינת מערכות משפט אחרות על מנת לקבל תמונה מסויימת אודות
ההתמודדות עם הקונפליקט שהצגנו.

מקורות:

בנדור א., "זכות המועמדות בבחירות לכנסת", משפטים יח, 269.
בנבנישתי א., "הסדרת חופש הביטוי בחברה מקוטבת", משפטים ל, 29.
גביזון ר., "עשרים שנה להלכת ירדור-הזכות להיבחר ולקחי ההיסטוריה", גבורות לשמעון אגרנט, 145.
זמיר י., "חרות הביטוי כנגד לשון הרע ואלימות מילולית", ספר זוסמן, 149.
טלמון י., ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטאליטרית (דביר, 1987).
רובינשטיין א., המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (הוצאת שוקן).
שמגר מ., "חקיקה, שפיטה וזכויות אזרח", הפרקליט לז, 5.
אבן-שושן, המילון החדש (קרית ספר, ירושלים, כרך א'), בעמ' 326.
האנציקלופדיה העברית (מסדה), כרך י', בעמ' 575.
Franz P, "Unconstitutional and Outlawed Political Parties: A German American Comparison", B.C. Int. Comp. L. REV. 5 (1982) 51.
Kretzmer D., "Freedom of Speech and Racism", Cardozo Law Review 8, 445.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמודדות הדמוקרטיה עם הקונפליקט הרעיוני והמעשי בין ערכי הדמוקרטיה לבין הצורך להתמודד עם קבוצות אנטי דמוקרטיות.", סמינריון אודות "התמודדות הדמוקרטיה עם הקונפליקט הרעיוני והמעשי בין ערכי הדמוקרטיה לבין הצורך להתמודד עם קבוצות אנטי דמוקרטיות." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.