היישום אינו מחובר לאינטרנט

ה"בונד" ב-1917 והתמודדותו עם אתגרי השעה

עבודה מס' 060929

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התמודדות ה"בונד" עם האתגרים שהציבו לו מהפכת פברואר ובחינת השאלה האם הצליח ה"בונד" לשמור על כוחו ברחוב היהודי.

11,718 מילים ,17 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: ה"בונד" בזירה המדינית הכללית בין שתי המהפכות
א. ה"בונד" תומך בהמשך המלחמה עד להשגת השלום הדמוקרטי
ב. אופיה הפוליטי של המהפכה ותמיכת ה"בונד" בממשלה קואליציוני
ג. האוטונומיה הלאומית-תרבותית כפתרון לבעיה הלאומית היהודית
ד. סיכום
פרק שני: ה"בונד" בזירה היהודית בין שתי המהפכות
א. הועידה היהודית הכל-רוסית וחילוניותה של הקהילה
ב. ה"בונד" אינו שולל יום מנוחה אחד לכל העובדים במקום יום השבת ומתרחק מענייני הדת
ג. הסתייגות ה"בונד" מהמפלגות היהודיות ומהציונות בפרט
ד. יידיש - שפת האוטונומיה הלאומית-תרבותית
ה. סיכום
פרק שלישי: עליית השפעת הבולשביקים ומהפכת אוקטובר
א. התגברות הפופולאריות של הבולשביקים
ב. ה"בונד" מאוחד בהתנגדותו למהפכת אוקטובר
ג. סיכום
פרק רביעי: ה"בונד" באוקראינה בשנת המהפכות
א. הממשלות - הזמנית והבולשביקית - מתנגדות לרעיון העצמאות האוקראינית
ב. ה"בונד" מתנגד לבדלנות האוקראינית מרוסיה
ג. סיכום
אחרית דבר
הערות שוליים
ביבליוגרפיה


בעקבות התבוסות הצבאיות וההתפוררות האירגונית של המדינה ולנוכח המצוקה הכלכלית והרעב, גברה והלכה התסיסה המהפכנית ברוסיה, שהביאה ב27 - בפברואר 1917 (לפי הלוח היוליאני שהיה נהוג אז ברוסיה, 12 במרץ לפי הלוח הגריגוריאני) לביטול המונרכיה, דהיינו, שלטון הצארים, ולכינון ממשלה זמנית בראשות הנסיך לבוב, חבר האגף הימני של הקאדטים (המפלגה הפוליטית של הבורגנות הליבראלית ברוסיה) [1]. לצד הממשלה הזמנית קם בעיר הבירה פטרוגראד מרכז נוסף, בעל השפעה וכוח (במובן מסוים יריב של הממשלה הזמנית), והוא - "הסובייט של צירי הפועלים והחיילים". בעוד שמאחורי הממשלה הזמנית עמדה הבורגנות הרוסית והאצולה הליבראלית, הרי שהסובייטים ייצגו את הפרולטריון העירוני ואת האינטלגנציה המהפכנית- סוציאליסטית [2].
המאורעות הסוערים סחפו גם את הציבור היהודי. בהשפעת מהפכת פברואר חלה התעוררות מדינית ולאומית בציבור היהודי, שהיה מבין המדוכאים ביותר ברוסיה, וחודשה פעילותן של המפלגות היהודיות, ובעיקר הסוציאליסטיות [3]. הדבר נבע מהחלטת הממשלה הזמנית ב-20 במרץ (2 באפריל) לבטל את כל ההגבלות לפי אמונה ולאום, שהיו מוטלות על זכויות האזרחים הרוסיים עוד מתקופת המשטר הצארי, ובכלל זה היהודים [4]. עם ההתעוררות היהודית לאחר המהפכה יש למנות, קודם כל, את ה"בונד" (הברית הכללית של הפועלים היהודים בליטא, רוסיה ופולין), שעוד בימי הצארים היה אחד הכוחות החשובים, שידע לשלב מאבק כלכלי בפעילות תרבותית-חינוכית, ומאבק פוליטי במאוויים אנושיים-סוציאליסטיים [5]. הביטאון המרכזי של ה"בונד" כתב ב- 8 במרץ, כי "יחד עם שאר האוכלוסים נכנס גם מעמד הפועלים היהודי לעידן חדש. כוחה של המהפכה וכוחה של התנועה הפרולטארית הכל-רוסית הביאו חירות גם לעם היהודי" [6]. ל"בונד", שהיה בין מעצביו ומארגניו של השלטון החדש אחרי מהפכת פברואר 1917 - בין היתר מפאת היותו קשור למפלגה המנשביקית המעורה בו - היה כוח משיכה של "קרובים למלכות". קשריו של ה"בונד" עם
המנשביקים, אשר בעבר הצטמצמו בעיקר לעניינים טכניים תוך שמירה על עצמאותו הרעיונית - ציבורית, חוזקו בזכות תמיכת המנשביקים באוטונומיה הלאומית -תרבותית [7]. הבולשביקים, לעומת זאת, התנגדו לרעיון האוטונומיה הלאומית -תרבותית, לפי נוסח המנשביקים והבונדאים, כיוון שלדעתם הוא מפריד בין הפועלים החיים בחבל ארץ אחד, ואף עובדים באותם מפעלים, ומחזק את הקשר בין הפועלים לבין התרבות הבורגנית של האומות הנפרדות [8]. עם פרוץ מהפכת פברואר היה ה"בונד" מאוחד בגוש אחד עם המנשביקים, ובמרוצת 1917 הופיעו ברשימות משותפות בבחירות, קיימו סיעות מאוחדות בכינוסים ובהתוועדויות שונות, ואף הקימו ועדים משותפים במקומות שונים. ה"בונד", אם כן, היה חלק מהמפלגה המנשביקית, אך למעשה השתייכו הבונדאים לשתי מפלגות בעת ובעונה אחת: במסגרות הפוליטיות הכלליות הם השתייכו לסיעה המנשביקית ולאחד הזרמים בתוכה, אך ברחוב היהודי שמר ה"בונד" על קיום סניפיו ומוסדותיו העצמאיים, על זכותו לקבל החלטות עצמאיות בכל העניינים היהודים, וכמו בכל ימי קיומו נשאר ה"בונד" גם ב- 1917 נאמן לעיקרון השמירה על ארגון עצמאי של הפועלים היהודיים [9]. עיקר תומכיו באו משורות הפרולטריון והאינטלגנציה הסוציאליסטית [10]. בין המפלגות הסוציאליסטיות ברוסיה היה ה"בונד" ידוע כמפלגה מאורגנת וממושמעת, ששמרה על אחדותה למרות חילוקי הדעות החריפים שהתגלעו בתוכה בשאלות שונות [11]. בעבודה זו אנסה לענות על שתי שאלות מרכזיות: הראשונה, כיצד התמודד ה"בונד" עם האתגרים שהציבו לו מהפכת פברואר, שהביאה להתעוררותם של כוחות ציבוריים רבים ברוסיה עם נפילת המשטר הישן, ומהפכת אוקטובר הבולשביקית, שעמדה בסתירה לקו האידיאולוגי המנשביקי שבו דגל ה"בונד" בימים ההם?. השניה, האם, לנוכח אתגרי השעה הללו, הצליח ה"בונד" לשמור על כוחו ברחוב היהודי או שמא איבד אותו לגורמי כוח אחרים, שפעלו במקביל אליו?
-------------------------------------------------------------
1. אריה, גלברד, סופו שלא כתחילתו - קיצו של הבונד הרוסי, (ת"א: המכון לחקר התפוצות, 1995), עמ' .15
2,. E. H., CARR, THE RUSSIAN REVOLUTION FROM LENIN TO STALIN 1917-1929
:MACMILLAN PRESS, 1979), P.2. (LONDON
3. גלברד, שם.
4. אריה, גלברד, "ה"בונד" הרוסי ומהפכת אוקטובר", שבות, 1980) 7), עמ' . 7
5. גלברד, סופו שלא כתחילתו, עמ' .15
.6. CARR, IBID
7. אריה, גלברד, בסערת הימים - ה"בונד" הרוסי בעתות מהפכה, (ת"א: המכון לחקר התפוצות, 1987), עמ' 157.
8. גלברד, "ה"בונד" הרוסי ומהפכת אוקטובר", ע"ע .7-8
:9. ZVI, GITELMAN, JEWISH NATIONALITY AND SOVIET POLITICS, (NEW JERSEY
.PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1972), P.71
.10. IBID, P. 85
10. גלברד, שם, עמ' .7

מקורות:

אברמוביץ', רפאל. המהפכה הסובייטית 1917 - 1939. ת"א: עם עובד, 1966.
אלטשולר, מרדכי. "הציונות והשמאל האנטי-ציוני בקרב יהדות רוסיה", הציונות ומתנגדיה בעם היהודי, עורך: הספריה הציונית, ירושלים, תש"ן, ע"ע 161 - 179.
גלברד, אריה. בסערת הימים - ה"בונד" הרוסי בעתות מהפכה. ת"א: המכון לחקר התפוצות, 1987.
גלברד, אריה. "ה"בונד" בימי מלחמת העולם הראשונה", המאסף, י"א (תש"ם), ע"ע 50 - 73.
גלברד, אריה. "ה"בונד" הרוסי בשנת המהפכות 1917 - תעודות והחלטות", מקור ומחקר, ח' (תשמ"ד).
גלברד, אריה. "ה"בונד" הרוסי ומהפכת אוקטובר", שבות, 7 (1980), ע"ע 7 - 19.
גלברד, אריה. סופו שלא כתחילתו - קיצו של ה"בונד" הרוסי. ת"א: המכון לחקר התפוצות, 1995.
גרינבוים, יצחק. "ימי פטרוגראד שלי (קטעי זכרונות)", העבר, ג' (תשט"ו), ע"ע 27 - 40.
דינור, ב. "מפברואר עד אוקטובר", העבר, ט"ו (תשכ"ח), ע"ע 3 - 19.
לשצ'ינסקי, יעקב. היהודים ברוסיה הסוביטית. ת"א: עם עובד, 1943.
סלוצקי, יהודה. "יהדות רוסיה בשנת המהפכה 1917", העבר, ט"ו (תשכ"ח), ע"ע 32 - 55.
BORYS, JURIJ. THE SOVIETIZATION OF UKRAINE 1917 - 1923. EDMONTON: THE CANADIAN INSTITUTE OF UKRAINIAN STUDIES, 1980.
CARR, E.H. THE RUSSIAN REVOLUTION FROM LENIN TO STALIN 1917 - 1929. LONDON: MACMILLAN PRESS, 1979.
CHAMBERLIN, WILLIAM. THE RUSSIAN REVOLUTION 1917 - 1921
(VOL. 1). NEW YORK: THE UNIVERSAL LIBRARY, 1965.
GITELMAN, ZVI. JEWISH NATIONALITY AND SOVIET POLITICS. NEW JERSEY: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1972.
PIPES, RICHARD. THE FORMATION OF THE SOVIET UNION. MASS.:HARVARD UNIVERSITY PRESS, 1954.
RADKEY, OLIVER. THE ELECTION TO THE RUSSIAN CONSTITUENT ASSEMBLY OF 1917. CAMBRIDGE: HARVARD UNIVERSITY PRESS, 1950.

תגים:

בונד · ארגון · יהודי · פוליטי · רוסיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ה"בונד" ב-1917 והתמודדותו עם אתגרי השעה", סמינריון אודות "ה"בונד" ב-1917 והתמודדותו עם אתגרי השעה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.