היישום אינו מחובר לאינטרנט

המאבק לדמוקרטיה בתוך החברה הפלסטינית בין ספטמבר 1993 לספטמבר 2000

עבודה מס' 060396

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התייחסות למעמד האשה, המועצה המחוקקת, העיתונות, מערכת המשפט ותחומים אחרים. במבוא לעבודה נעשה נסיון לנתח את המאבק דרך מושגים תיאורטיים מתחום התיאוריות השונות על הדמוקרטיה.

24,284 מילים ,202 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

שאלות
* מהם סיכוייו של המאבק לדמוקרטיה ברשות הפלסטינית לאור התיאוריות השונות?
* נקודת המוצא של עבודה זו היא, שיש מאבק רחב ביותר לדמוקרטיזציה של החברה הפלסטינית, ועבודה זו עוסקת בשאלה : באיזה תנאים מתנהל מאבק זה?
* איך קשור פרוץ האנתיפאדה השניה למאבק לדמוקרטיה?
* האם יכול להתקיים תהליך דמוקרטי בלי ריבונות?
* האם מדובר בשלב חדש או המשך של הכיבוש בסימנים אחרים? שאלה זו רלוונטית, כי ..
* ברור, שהפלורליזם, השיתוף [או ההכללה, בלשונו של אקשטיין. א.ש.] והאופוזיציה - שהם המרכיבים הראשיים לכל מפנה דמוקרטי - שונים באופים בצל שלב השחרור הלאומי לעומת בשלב הבניה הלאומית. אבו עמר, 1995,עמ' 102)
* האם "פני הדור כפני הכלב"? או שפני הכלב כפני הדור?
* האם יאה (כשמאלני) להכפיש את פני הרשות הפלסטינית ברבים?

תשובה קצרה: על רקע השנה החולפת (מאז CAMP DAVID ) נראה לי חשוב לברר, איך הגענו למצב של חזרה למצב של אינתיפאדה.
שרון אמר לפני שנים: ה"שמאל" לא יפגין נגד הטבח שיתרחש [על-ידי הרשות הפלסטינית, בחסותנו], כמו שהוא הפגין נגדי בגלל צברה ושתילה.

הפלסטינים אוהבים להשוות עצמם עם מקרה דרום-אפריקה, אך אין כוונה ולא אפשרות במסגרת עבודה זו להיכנס להשוואות עם ישראל או מדינות ערב או כל אוכלוסיה אחרת. מבחינה זו עבודה זו היא case study.

השערה
הנסיונות לדמוקרטיזציה יובילו בלית ברירה לפירוק הרשות הפלסטינית.

מתודולוגיה
בדיקת מקורות: קודם "לרוחב" (לפי תיאוריות ועמדות) - בפרק "סקירת ספרות" - ואחר-כך "לעומק" (לפי נושאים נבחרים. לא כתבתי על כל הנושאים הרלוונטים); דיון ומסקנות.

* כל התרגומים לאורך העבודה (מערבית, אנגלית, צרפתית וגרמנית) הם שלי.

תוכן עניינים:
רשימת שמות
אירועים עקריים
בראשית מ"א
1. הקדמה
1.1 שאלות
1.2 השערה
1.3 מתודולוגיה
1.4 הגדרת מושגים
1.4.1 דמוקרטיה
1.4.2 טווח הזמן
1.4.3 מאבק
1.5 נקודת מוצא
2. סקירת ספרות
2.1 תיאוריות:
2.1.1 הדמוקרטיה עוד צעירה
2.1.2 התפתחות הדמוקרטיה נחסמת על-ידי הכיבוש וההקשר הבינלאומי
2.1.3 התיאוריה המעמדית
2.1.4 יתרון התנועה האיסלאמית
2.1.5 הגישה הפסיכו-דינמית
2.1.6 הגישה הגזענית
2.1.7 השנאה כלפי ערפאת
2.2 עמדות:
2.2.1 הניצחון נגד הכיבוש יאפשר דמוקרטיזציה.
2.2.2 דרושה מהפכה סוציליסטית.
2.2.3 דרושה מהפכה אסלאמית.
2.2.4 הקפיטליזם ינצח את הנפוטיזם.
2.2.5 ויתור על המאבק הלאומי
2.2.6 דפטיזם
2.2.7 שינוי סינקרטי
3. מעמד האשה
4. המועצה המחוקקת
5. מערכת המשפט
6. מפלגות
6.1 מפלגות
6.2 ארגונים פרה-מפלגתים
NGO .7
JMCC 7.1
PCPD 7.2
UPMRC 7.3
7.4 אחרים
7.5 ביקורת
8. עיתונות
8.1 צנזורה פלסטינית
8.1.1 התנכלויות פיזיות בעיתונאים
8.1.2 צנזורה וצנזורה עצמית
8.2 הצנזורה הישראלית
8.2.1 "הסתה"
8.3 הקיטוב הפוליטי
8.4 קשיים כלכליים
8.5 אינטרנט
8.6 שמועות
9. הרשות המבצעת ("הממשלה") וכוחות הביטחון
10. האינטליגנציה
11. הקשר הכלכלי
11.1 הקשר בין חברה לכלכלה
11.2 הקשר בין הכלכלה הפלסטינית לכלכלה העולמית
11.3 קשירת הקשר
11.4 האיגודים המקצועיים
12. סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

Haj Yahia, Mohammed M.: A Patriarchal Perspective of Beliefs About Wife-Beating Among Arab Palestinian Men From The West Bank Gaza Strip. Ramallah : Bisan Center for Research Development , 1996.
Halevi, Ilan: Self-government, Democracy, and Mismanagement Under the Palestinian Authority, Journal of Palestine Studies XXVII (Spring 1998), pp. 35-48.
Heller, Agnes: Demokratie gestern, heute und morgen. L 76/10, 1978, Europ?ische Verlagsanstalt. ISSN 0343-3978
Betsy Hiel : Democracy's Challenges are Daunting, Played Out Against the Backdrop of the Limping Peace Process. Toledo Blade http://www.pewfellowships.org/stories/westbank/democracy.html
Jarbawi, Ali: Palestinian Politics at a Crossroads. Journal of Palestine Studies 25.4 (Summer 1996): 29-39.
Johnson, James: Does Democracy Travel? Some thoughts on Democracy and its Cultural Context, Ethics and International Affairs 6 (1992), pp. 41-55.
Kamrava, Mehran Domestic Political Obstacles to Democracy in Palestine, Middle East Affairs Journal, Winter/Spring 1998
- :What Stands between the Palestinians and Democracy? http://www.meforum.org.cnchost.com/meq/june99/democracy.htm
Khalidi , Ahmed S.: The Palestinian First Excursion into Democracy, Journal of Palestine Studies XXV (Summer 1996), pp. 22-28
Khatib, Ghassan: Popular Trust and Distrust In Palestinian Politicians and Factions. SPECIAL REPORTS FROM PALESTINE. Analysis of Palestinian Public Opinion on Politics (Published by: JMCC www.jmcc.org Written by: Gil Friedman, pp. 76 August 2000
Michael Kolodner: Violence as Policy in the Occupations of Palestine, Kashmir, and Northern Ireland, Chapter II: Destruction of Palestinian Society, April 18, 1996 http://www.amherst.edu/~mbkolodn/thesis/Chapter_Three.html
Kuttab, Daoud: Perspective on the Palestinians. [op-ed]. Los Angeles Times, 1997, June 3 p. B7.
-- . (1997b). Training laws and tradition are needed for a free press. http://www.amin.org/pages/dkuttab/tradition.htm
LEGRAIN; Jean-Francois: HAMAS, Legitimate Heir of Palestinian Nationalism? In: ESPOSITO,
Leiter, Kenneth C.W.: Life under the Palestinian Authority http://www.meforum.org.cnchost.com/meq/sept98/Life_PA.html
Abu Lughod, Ibrahim: Palestinian Higher Education: National Identity, Liberation, and Globalization.
http://www.press.jhu.edu/journals/boundary/v027/27.1abu-lughod.html
Ma'oz , Moshe: "Democratization among West Bank Palestinians and Palestinian-Israeli Relations, Democracy, Peace, and the Arab-Israeli Conflict, Edy Kaufman, Shukri Abed, and Robert Rothstein, eds
Milton-Edwards, Beverly: Palestinian State-Building: Police and Citizens as Test of Democracy. British Journal of Middle Eastern Studies 25 (1998): 95-119.
Mohamad, Husam: Long Conflict, New Rules. Palestine-Israel Journal 4.3-4 (1997-98): 66-71.
---. PLO's Search for a Peace Strategy. Peace Review 10 (1998): 173-80.
al-Mughrabi, Nidal: Violations in Palestine. Top Palestinians Condemn Jailing of Arafat Critic (Reuters, 4 April 2000
Muslih, Muhammad: Palestinian Civil Society, in Augustus R. Norton (ed.), Civil Society in the Middle East, Vol. 1 (Leiden: E. J. Brill, 1995), Chapter 8.
Nicoletta, Flora: Torture in Palestine, "Don't Torture The Prisoners..." An Imam In PA's Jail. Palestine Times Issue No. 103 - January 2000 http://www.ptimes.com/issue103/articles.html or http://www.arabrights.com/palestine/torture.html
Nissen, Sos: Anything but Workers in the Palestinian Trade Unions, in: News from Within, April, 1996
Norton, Augustus Richard. Clinton's Middle East Legacy: A Scuttled Peace? Current History 97.615 (January 1998): 1-6.
Parry, Nigel: THE PAST AND FUTURE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PALESTINE. An introduction for the Palestinian NGO community. A paper for the International NGO Meeting/European NGO Symposium on the Question of Palestine at the United Nations, 25-28 August 1997.
http://www2.birzeit.edu/web/unpaper.html
Peteet , Julie: The NGO Phenomenon in the Arab World, Middle East Report, Mar.-Apr.
Dawn Pick: Dictatorship vs. Developing Democracy: The Case of the Palestinian Press. M.M.C. Candidate in Journalism, The University of Georgia, 1997 http://www.arches.uga.edu/~dpick/palpress.html
Pr?neuf, Flore de: For Some Exiles, Net Is a Way Out, International Herald Tribune, 21 October,1999 www.acrossborders.org/english/heraldtribune99.html
Alison Dundes Renteln: International Human Rights: Universalism versus Relativism (Newbury Park: Sage, 1990)
Rishmawi, Mirvat . Equality Rights of Palestinian Female Workers. Ramallah : Al-Haq , 1997. 36 p.
Robinson, Glenn. Authoritarianism with a Palestinian Face. Current History 97 (January 1998): 13-18.
- : Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
-- : "The Role of the Professional Middle Class in the Mobilization of Palestinian Society: The Medical and Agricultural Committees." International Journal of Middle East Studies 25 (1993): 301-326.
-- (2001): Palestinian Leadership in Transition? http://www.mediamonitors.net/robinson1.html
Allan Rosas Jan Hegelsen (eds.), Human Rights in a Changing East-West Perspective (London: Pinter Publishers, 1990), see introduction; chapters 1-4.
Roy, Sara: Civil Society in Gaza: Obstacles to Social Reconstruction, in Augustus R. Norton (ed.), Civil Society in the Middle East, Vol. 2 (Leiden: E. J. Brill, 1996), Chapter 7.
Sabet, Amr. The Peace Process and the Politics of Conflict Resolution. Journal of Palestine Studies 27 (Summer 1988): 5-19.
Said, Edward. Peace and Its Discontents: Essays on Palestine in the Middle East Peace Process. New York: Vintage, 1996.
Said, Nader Izzat: Palestinian Women, Development, and Elections for Local Councils. Ramallah, WATC , 1996. 52 p.
-- : Palestinian Women, Development and Elections for Local Councils (Ramallah: Women's Affairs Technical Committee, 1996).
Saleh, Abd Al-Jawwad, Arab Media Internet Network www.amin.org on June 22, 2000 http://www.memri.org/sd/SP11100.html
Sarraj, Eyad : Arafat in Gaza: A Year in the Life of the Palestine Authority, The Palestine National Authority: A Critical Appraisal (Washington, D.C.: The Center for Policy and Analysis on Palestine, 1995) http://www.meforum.org.cnchost.com/meq/june99/democracy.htm
Shkaki, Khalil: Transition to Democracy in Palestine: The Peace Process, National Reconstruction, and Elections (Nablus: Center for Palestine Research and Studies, 1996).
Sullivan, Denis: Non-governmental Organizations and Freedom of Association: Palestine and Egypt, A Comparative Analysis (Jerusalem: PASSIA, December 1995).
- : NGOs in Palestine: Agents of Development and Foundations of Civil Society. Journal of Palestine Studies, Spring 1996.
Tibi, Bassam. Arab Nationalism: Between Islam and the Nation State. London: Macmillan, 1996.
Usher , Graham: Palestine in Crisis: The Struggle for Peace and Democracy after Oslo (London: Plato Press, 1995)
- : The Politics of Internal Security: The Palestinian Authority's New Security Services, in: After Oslo: New Realities, Old Problems, ed. George Giacaman and Dag Lonning (London and Chicago: Pluto Press, 1998), 147.
Clause E. Welch, Jr., and Virginia A. Leary (eds.), Asian Perspectives on Human Rights (Boulder, CO: Westview Press, 1990), see introduction.
Katharina Wiegels: Chronologie der Berichterstattung ?ber den israelisch-pal?stinensischen Friedensprozesz in der Frankfurter Rundschau, 28-Apr-1999, http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/1999/197
www.amnesty.org : Palestinian Authority: Amnesty International calls for end to torture following death in custody, 2/8/1996. Palestinian Authority: Defying the rule of law, 21/03/1999. Palestinian Authority Denying justice to political detainees 21/07/99, Political detainees held without charge
or trial 21/04/1999 : Palestine Authority: Silencing Dissent 05/09/2000
D?CLARATION PUBLIQUE, amnesty international, www.ifrance.com/efai/News/N22899pa.htm
ARAFAT AND THE PRESS - A MISERABLE TALE OF REPRESSION, CENSORSHIP, AND CO-OPTATION MER - Washington -25 may 1998:
CESR: GREAT EXPECTATIONS, BITTER REALITIES Economic Decline and Human Rights Abuse under the Oslo Process. www.cesr.com/palconfre.pdf
CPAP (Center for policy Analysis on Palestine: "The Crisis of Democracy in Palestine." Report from a CPAP briefing with Mustafa Barghouthi. The Jerusalem Fund for Education and Community Development. For The Record No. 24, 13 December 1999. http://palestinecenter.org/news/19991213ftr.html
Documentation of the 1996 Palestinian Elections in Terms of Women. The J.C.W.: Jerusalem, 1996.
Dokumentations- und Forschungsprojekt: Islamismus und Zivilgesellschaft im Nahen und Mittleren Osten DAVO Nachrichten 4/1996, S. 59-60.
Micro and Small Scale Entrepreneurial Activities of Palestinian Activities of Palestinian Women. OCSD: Netherlands, Oxfam-Quebec, 1996
hanthala palestine: INTIMIDATION, THREATS CONTINUE IN PA AREAS , December 11, 1999
HRW-Press Release, November 30, 1998: An Analysis of the Wye River Memorandum Human Rights Watch, November 1998 http://www.hrw.org/press98/nov/israel1102.htm
International Monetary Fund (IMF): Recent economic developments, prospects, and progress in institution building in the West Bank and Gaza Strip (Washington, DC, 1997)
JMCC: polls on specific questions www.jmcc.org
LAW. Struggle for Survival : the Life of Palestinian Women the Signing of the Oslo Accords. Jerusalem : LAW , 1997. 22 p.
The Manifesto of the Twenty - What Next? (editorial ). Challenge no.59, Jan-Feb 2000 http://www.odaction.org/challenge/59/edit.htm
Miftah: Capital Punishment and the Miscarriage of Justice, December 28,1999 http://www.miftah.org/petitionA/petition.htm
- : Developments in the Palestinian Judiciary (Miftach - key issues) Jerusalem, June 21, 1999
- :Violence and Retribution in Palestine (Miftach - key issues) Jerusalem, April 2, 1999
Palestinian Elections January 1996 http://web.idirect.com/~cic/issues/palestinianElections.html
Annual Report of PCPD 1997 http://msanews.mynet.net/gateway/pcpd/report97.html
PHRMG-Report "THE STATE OF HUMAN RIGHTS IN PALESTINE "THE PALESTINIAN HUMAN RIGHTS MONITOR GROUP ISSUE #3 MAY-JUNE 1997 (May 27) http://www.lebnet.com/phrmg
-- : Detainees' Denied Justice: The Palestinian Authority's Contempt for its Judiciary www.phrmg.org
-- : DEATH PENALTIES IN PALESTINE: 1995-1997. March - April Issue #2
-- : (Siksik, Alia ): Media in Palestine: Between the PNA's Hammer and the Anvil of Self-Censorship. A Human Rights Report October 1999 V.4, #1, March 2000 . www.phrmg.org/english/march2000/
-- : PA arrested 7 academics and politicians because they spoke their Mind . Press release Jerusalem, November 29 1999
-- : Legislators under siege. Press Release : Jerusalem, December 22, 1999
-- : Violations against freedom of Expression. http://www.phrmg.org/english/august2000/Violations.htm
Report of the Director-General, http://domino.un.org, see also www.pcbs.org or directly http://www.pcbs.org/english/abs_pal/s_data/popul.htm
UNICEF. The Health of the Palestinian Women in the West Bank and Gaza Strip. Jerusalem : UNICEF , 1996. 59 p.
UNSCO Report on economic and social conditions: "Rule of Law Development in the West Bank and Gaza Strip Survey" (July 1997)
Palestinian Time Line, from 1987 to 1996 http://www.accessv.com/~yehuda/PNI.html
Palestinian National Authority Official Website, Special Report , Education in Palestine, Information Sheet http://www.pna.net/reports/edu_in_pal.htm
Palestinian Development Plan 1998-2000 December 1997
Who is Who in Palestinian Authority http://www.iap.org/politics/misc/whois-who.html
U.S. Department of State The Occupied Territories Country Report on Human Rights Practices for 1998 (USDS 1998) http://www.state.gov/www/global/human_rights/1998_hrp_report/occterr.html
"Women in the Intifada: In Their Own Words," Pamphlet, Union of Palestinian Working Women's Committee, (UPWWC) East Jerusalem, September 1989
PICCR 1998 ANNUAL REPORT http://msanews.mynet.net/gateway/piccr/19980223.14.html
PICCR-Newsletter, Issue 10, October 1998 http://msanews.mynet.net/gateway/piccr/newsletters/oct98/Gravely
Statement For Immediate Release 25 August 1997 , http://msanews.mynet.net/gateway/piccr/museng.html
PICCR- Newsletter, Issue 10, October 1998 http://msanews.mynet.net/gateway/piccr/newsletters/oct98
PICCR-Newsletter, Issue 7, July 1998 http://msanews.mynet.net/gateway/piccr/newsletters/jul98
PICCR PRESS RELEASE, 14 Feb 1999
Jugend und Bildung in arabischen L?ndern - Materialien, Berichte, Projekte http://www.glasnost.de/ifs/ifs9702b.html
בראל, צבי: הדמוקרטיה השניה, הארץ, 1996
גלילי, לילי: אנשים משתמשים במשקיפים כמו בעיתונאים, הארץ, 1996
הס, עמירה: שיעור באנתיפאדה, הארץ, 1997,
המקורות האמינים של ערוץ השמועות, הארץ, 3.6.1997 (1997
אב סמכותי ובנים סוררים, הארץ, 12.8.98
הגבר מהחול האשה מהחיים הארץ ,7/08/1998 1998
גוברת הביקורת על ערפאת. הארץ, 03/12/1999
בית הדין לביטחון המדינה יטפל במתנגדים, הארץ, 30.11.99 (1999)
לא יפה לדבר ככה על הראיס, הארץ, 12.12.1999 (1999)
מבחן בג"ץ הפלשתיני, הארץ, 11/04/2000
נמשכת שביתת המורים הפלשתינאים בגדה, הארץ, 2000 (2000)
דמוקרטיה ממולכדת, הארץ, 8.3.2000 (2000)
חסיד, אתי: כשתקום מדינה פלסטינית, הארץ, 27.1.1989
ערף, סוהא: השכר: חמישה שקלים ביום, הארץ, 17.6.1994
"אני, נורא נורא שונאת את ערפאת" (לילה אבואר, פליטה) http://www.4mothers.org.il/mehumot/nora.htm
רובינשטיין, דני: כשהחתולים שומרים על השמנת. הארץ 14.8.98
אוריה שביט וג'לאל בנא: החלום הפלסטיני - הסיוט השיראלי, הארץ, 6.7.01
Amayreh, Khalid: The PA clamps down on free press. http://www.ptimes.com/issue92/articles.html
Uri Avnery : A Photo of Arafat . Media Monitors Network . January 08, 2001
Ben Efrat, Roni: The Hidden Economic Logic of Arafat's Surrender and other matters pertaining to the Palestinian economy: An Interview with Dr. Adel Samara (Challenge, March - April, 2000) http://www.iap.org/articles/samarainterview.htm
G?nther, Inge: Die Verheiszung l?sst auf sich warten. Berliner Zeitung, 13.09.2000
Hanieh, Adam: Palestine and Israel after the elections. Links no 13, 1999
Michael Heussen : Hilfe f?r Pal?stina ( http://www.wdr.de/tv/westpol/archiv/1998/06/14_4.html)
David Hirst: SHAMELESS IN GAZA (GUARDIAN WEEKLY, 27 April 1997)
Michael Kennedy : Rewriting history (INQUIRER SUNDAY MAGAZINE Feb. 1, 1998) http://www.philly.com/packages/israel/news/020198sunmag.asp
Stacey Lakind and Yigal Carmon: The PA Economy - Free Market or Kleptocracy? Part I: Economic Policy (Inquiry Analysis No. 10. January 7, 1999) http://www.memri.org/ia/IA1099.html
Dr. Izzedin Musa: Arafat und die Menschenrechte und der Miszbrauch der Macht Das 13. Folteropfer in den Kerkern des Arafat-Regimes ( Forum f?r Pal?stina ) http://www.glasnost.de/ifs/ifs9702b.html
DONNA ABU-NASR: Gazans' bitterness grows against Arafat's elites (AP June 10, 1997 )
Said, Edward: A protest too long delayed Al-Ahram Weekly, 9 - 15 December 1999
-- : The tragedy deepens, Al Ahram Online, 7-12 December 2000
Samara, Adel: Lessons Drawn from Bayan Al-Ishrein (The Leaflet of the Twenty) Free Arab Voice www.fav.net palestine report 1 Dec 99 - VOL 6 NO 24
-- (Samara 2000b): Repression in Pal?stina, Interview mit Adel Samara http://www.sooderso.de/online/2000/april/int-samara.htm
Sch?fer, Peter: Aufstand in Nahost, Arafat repr?sentiert nicht (mehr) die Mehrheit der Pal?stinenser. Junge Welt vom 26.10.2000
Michal Schwartz: The Great Gasoline Scam Fueling Coexistence (Challenge no.53) http://www.odaction.org/challenge/53/gaz.html
Irmtraud Seebold: Private Lokalsender in den pal?stinensischen Autonomiegebieten www.heyva-sor.de/Roja_14_7.html
David Sharrock: Five years after Oslo, many Palestinians feel betrayed by Arafat. The Guardian. May 4, 1999
SONTAG, DEBORAH: West Bank crackdown on illegal weapons THE NEW YORK TIMES, October 11, 1999
-- : There's No Bossing a Democracy, Arafat Learns, December 13, 1998. http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/pldem.htm
STAUB, IGNAZ: Korruptes Kabinett , Tages -Anzeiger vom 30.7.97 http://www.tages-anzeiger.ch/archiv/97juli/970730/173539.HTM
Morgan Strong: Arafat, Israel ,the American Media and Corruption (www.appec.com)
Twal , Natasha: Renowned caricaturist Baha Al Bukhari ( The Star 10 August 2000)
Graham Usher: Israel's dress rehearsals. Al-Ahram Weekly 31 August - 6 September 200
: Israel interferes in the Palestinian elections. Middle East International, No.517, 19 January 1996
Wollin, Amos: In Pal?stina wurde ein Tabu gebrochen. Junge Welt vom 6.12.1999, www.jungewelt.de/1999/12-06/005.shtml

תגים:

אוסלו · דמוקרטיה · ישראל · כבושים · כיבוש · מאבק · נשים · ערבים · ערפאת · פלסטין · שחיתות · שטחים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המאבק לדמוקרטיה בתוך החברה הפלסטינית בין ספטמבר 1993 לספטמבר 2000", סמינריון אודות "המאבק לדמוקרטיה בתוך החברה הפלסטינית בין ספטמבר 1993 לספטמבר 2000" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.