היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפעילות הדיפלומטית בארה"ב להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל בשנים . 1938-1947

עבודה מס' 062813

מחיר: 580.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

26,655 מילים ,37 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

קהילת יהודי ארצות הברית נתקלה בבעיות מיוחדות שלא היו אופייניות לקהילת יהודי אירופה, ולכן נבעה התנהגותה בנושאים יהודיים ממערכת ערכים שונה.
יהודי אמריקה לא ראו בארה"ב גולה. הם הגיעו אליה כדי להשתלב בה ופעילותם הקהילתית הייתה דתית בלבד ולא פוליטית. לכן במשך שנים רבות התנגדה תנועת הרפורמה לציונות ולהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
עם הזמן חלו שינויים בגישה זו. הגורמים לשינויים אלו היו חיצוניים ולא היו תלויים בקהילה היהודית או בחברה האמריקנית ואלו הם: מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, השואה ותוצאותיה הטרגיות, העברת מרכז הכובד של הציוניות מאירופה לארצות הברית, התחזקות האנטישמיות ומעמדם הירוד של היהודים - כל אלה גרמו ליהודי ארצות הברית להתאחד סביב ציונות ארץ ישראלית.
את העבודה אחלק למספר חלקים, כדי לתאר היטב ככל האפשר את תרומתם של יהודי ארצות הברית להקמת מדינת ישראל, תרומה שעיקרה היה בהסטת מרכז הכובד של הפעילות הציונית מאירופה לארה"ב, וסופה היה בקבלת ההחלטה על הקמת מדינת ישראל בכ"ט בנובמבר 1947.
ברקע אציג את התגבשות הקהילה היהודית ואת עלייתה של התנועה הציונית בארצות הברית.
חשוב להבין כי אופי התנועה הציונית בארצות הברית היה שונה מאופייה באירופה, שכן מטרות הציונות בארצות הברית היו שונות. יהודי ארה"ב לא נתקלו באנטישמיות ממשית ולא רצו מדינה לעצמם. הם חיפשו מדינה ופתרון לאחיהם באירופה ששרדו את השואה, ועם זאת פחדו לאבד את מעמדם בארה"ב. הנאמנות הכפולה שאיתה נאלצו להתמודד חיבלה במאמציהם, שכן הם חששו כי יואשמו בחוסר נאמנות לאמריקה. לכן העובדה כי למרות זאת הם השיגו את המטרה והצליחו להשפיע על הממשל האמריקני להיות מעורב ולהשפיע על הקמת המדינה היא הישג אדיר להם וגם לנו.
בשלב הבא אציג את המניעים שהניעו את הקהילה יהודית בארצות הברית לפעול להקמת המדינה.
בלב העבודה נמצאת הפעילות הדיפלומטית של היהודים ושל ההנהגה הציונית בארצות הברית שבלעדיה ספק אם הייתה קמה המדינה. כדי להסביר חשיבותה של הפעילות הדיפלומטית חילקתי את הפרק לכמה חלקים:
בחלק הראשון אציג את הפעילויות של ועד החירום הציוני באמריקה ואת תכנית בילטמור, שהיו אבני דרך מרכזיות בפעילות הציונית בארה"ב. בחלק השני אציג את הרקע לפעילותה של התנועה הציונית בארצות הברית ואת העמדות של הבית הלבן, בתי הקונגרס ומחלקת המדינה.
בחלק השלישי אציג את הפעילות הדיפלומטית של הקהילה היהודית. בחרתי להציג את פעילותם הדיפלומטית של שלושה אישים בולטים: דוד בן גוריון, חיים וייצמן ואבא הילל סילבר. אמנם היו אישים נוספים שפעלו רבות כמו סטפן וייז, נוימן ואח' אך בשל קוצר היריעה לא אוכל לתאר את פעילותם בפרוטרוט, אלא אזכיר אותה בתיאור המגעים הדיפלומטיים.
בנוסף אנסה להבין מה היו הגורמים לשינוי מדיניותו הפושרת של הנשיא טרומן ששללה כל מעורבות בהקמת המדינה, וכיצד הביאו אותו הציונים היהודים והאמריקנים לתמוך בהם ברגע האחרון, תמיכה שהביאה להחלטה המפורסמת על סיום המנדט הבריטי ועל הקמת המדינה בכ"ט בנובמבר 1947.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. התגבשות הקהילה היהודית בארצות הברית
3. תולדות התנועה הציונית באמריקה
4. המניעים שגרמו ליהודי ארצות הברית לפעול בנושא הקמת מדינת ישראל
5. הציונות האמריקנית הופכת לציונות "ארץ ישראלית"
6. חשיבותה של אמריקה לפעילות הציונית
6.1. הממשל האמריקני ועמדתו בנושא ארץ ישראל
6.2. היחסים בין ארה"ב לבריטניה בשנים 1938-1948
6.3. הסיבות למעורבות של ארצות הברית בשאלת ארץ ישראל
6.4. עמדת הבית הלבן
6.4.1. עמדת הנשיא רוזוולט
6.4.2. עמדת הנשיא טרומן
6.5. עמדת מחלקת המדינה ומשרדי הצי והמלחמה
6.6. עמדת הקונגרס על שני בתיו הסנאט ובית הנבחרים
7. עמדת ההנהגה הציונית
7.1. עמדתו ופעילותו של דוד בן גוריון ופעילותו בארה"ב
7.2. עמדתו ופעילותו של חיים וייצמן ופעילותו בארה"ב
7.3. מחלוקת וייצמן - בן גוריון
8. עמדת ההנהגה הציונית בארה"ב
8.1. עמדתו של אבא הילל סילבר ופעולותיו בארה"ב
9. פעילות ההנהגה הציונית בארה"ב
9.1. הפעילות הדיפלומטית לביטול מדיניות "הספר הלבן" וחוק הקרקעות
9.2. פעילותו הדיפלומטית של ועד החירום למען ארץ ישראל
9.3. פעילותו הדיפלומטית של ועד החירום הציוני
9.4. ועידת בילטמור
9.5. ועידה יהודית אמריקנית בינואר 1943
9.6. ועידת סן פרנסיסקו
10. האמצעים שהפעילה ההנהגה הציונית להשגת מטרותיה
10.1 הפעילות בתקשורת
10.1. הפעילות בתקשורת עיתונאות
10.2. הפעילות בתקשורת - רדיו
10.3. הוועדה הנוצרית למען א"י
10.4. המועצה הנוצרית למען א"י
11. לחצים על הממשל האמריקני
11.1.1. הפעלת לובי על הנשיא והקונגרס
11.1.2. הפעלת לובי על המפלגות הדמוקרטיות והרפובליקניות
11.1.3. העברת הלובי לפעילות בוושינגטון
12. העברת החלטה על הקמת מדינת ישראל באו"ם
13. סיכום
14. ביבליוגרפיה

מקורות:

Genin zvi,Truman American jewry and Israel, Holmes &meir Publishers Inc, NY London 1979.
אטינגר שמואל, המאבק לעצמאות ומדינת ישראל בתוך: תולדות ישראל בעת החדשה, כרך ג', הוצאת דביר ת"א 1969
אילת אליהו, המאבק על המדינה, וושינגטון 1945-1948, הוצאת עם עובד והספרייה הציונית, תל - אביב 1979.
אילת אליהו, יומן סן פרנציסקו, הוצאת דביר , ת"א 1971.
אילת אליהו, מבעד לערפל הימים - פרקי זיכרונות, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1989.
גל אלון, דוד בן גוריון - לקראת מדינה יהודית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית שדה בוקר, 1985.
הלקין שמעון, ציונות שלא על תנאי, הספרייה הציונות, ירושלים תשמ"ח.
הלר יוסף, במאבק למדינה מדיניות הציונית בשנים 1936-1948, מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשמ"ה.
נוימאן עמנואל, בזירת המאבק הציוני - פרקי זיכרונות, הספרייה הציונית, ירושלים תשל"ח.
סילבר אבא הילל, במערכה למדינה יהודית, אוסף נאומים ומאמרים עם רשימה ביוגראפית, ירושלים תשכ"ח .
עמיצור אילן, אמריקה, בריטניה וארץ ישראל, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, תשל"ט.
פריזל אביתר, התנועה הציונית בארצות הברית בשנים 1897-1914, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ל עמ' 17-20.
ציונות, אוצר התעודות הפוליטיות, אסף סידר וערך: ח. מרחביה, הוצאת אחיאסף, ירושלים, תש"ד
קאופמן מנחם, לא- ציונים באמריקה במאבק על המדינה 1939-1948,הוצאת הספרייה הציונית, ירושלים תשמ"ד
קדם מנחם, חיים וייצמן במלחמת העולם השנייה, ס.טי.איי. תרגומי מדע בינלאומים , ירושלים 1983.
קדם מנחם, תולדות הציונות ומדינת ישראל, 1939-1973, הוצאת אור עם, 1987.
קצבורג נתנאל, מדיניות במבוך, מדיניות בריטניה בארץ ישראל 1940-1945, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים תשל"ז.
שפירא דוד הילל, מפילנתרופיה לאקטיביזם התגבשותם של שציוני ארצות הברית לקבוצה בעלת השפעה מדינית והיחלצותם למאבק על עתיד ארץ ישראל ( 1933-1945), מוסד ביאליק ירושלים, 2001.
שפירא דוד, תהליכי בנינה של מועצת החירום הציונית כזרוע הפעולה הציבורית מדינית של הציונות האמריקנית 1938-1944, חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה, ירושלים תשל"ט.
אילת אליהו, טרומן והמאבק הציוני, מולד ג' (כז) , 16 (226) אלול תש"ל, עמ' 364-368.
אילת אליהו, מדיניות החוץ האמריקנית והמאבק הציוני, מולד ג' (כו), 13 (223) שבט - אדר תש"ל, מע' 40-52.
אילת אליהו, רוזוולט והציונות, מולד ו' 33-34 (243-244) אביב תשל"ה מע' 446-478.
גני מרדכי, "החלטת או"ם שסללה את הדרך להקמתה של מדינת ישראל, בעיות בינלאומיות, כה' 3-4, (47) , 1986, מע' מו-עג .
גנין צבי, "יחסה של ארצות הברית להקמת מדינת ישראל 1948-1945", בתוך: פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית - מקראה חלק ב' בעריכת מירה קצבורג יונגמן, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
הלפרן בן , "חלקה של יהדות ארצות הברית במאבק על עתיד ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה", בתוך: תפוצות ישראל - שירות מידע על חיי היהודים בעולם, שנה יד' חוברת א', בהוצאת הוועד היהודי אמריקני - המשרד בישראל אדר א' תשל"ו עמ' 7-27
כהן ו. נעמי, הוועד היהודי האמריקני במאבק על המדינה (1946-1950) בתוך: תפוצות ישראל - שירות מידע על חיי היהודים בעולם, שנה יד' חוברת א', בהוצאת הוועד היהודי אמריקני - המשרד בישראל אדר א' תשל"ו עמ' 29-48.
כהן מיכאל, טרומן, הקול היהודי והקמת מדינת ישראל, זמנים 8, אביב 1982, עמ' 58-68.
מנסון ה"פ , ד"ר אבא הלל סילבר, לדמותו של מנהיג בישראל, בצרון מח' 5 (237) אייר תשכ"ג) עמ' 19-34.
ניומן עמנואל, ד"ר אבא הלל סילבר,- יוצר החזית השנייה, בצרון מח' 5 (237) אייר תשכ"ג עמ' 15-18.
עמיצור, תהליך התפתחותה של התנועה הציונית באמריקה לקבוצת לחץ תוקפנית, פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית - מקראה חלק ב' הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ת"א.
פראנק מ"צ, דרכו של ד"ר סילבר בציונות אמריקה, בצרון מח' 5 (237) אייר תשכ"ג, עמ' 46-47.
שגב זהר , "סוגיה ציונית בפרשה אמריקנית הצעות ההחלטה הפרו ציוניות בשנים 1944-1945", בתוך: עיונים בתקומת ישראל - מאסף לבעיות הציונות היישוב ומדינת ישראל, כרך 11, תשס"א 2001 עמ' 162-195.
שפירא יונתן, להמחשת תהליך ההשתרשות של יהודי אמריקה: המעבר מציונות לארצישראליות, בתוך: ההגירה היהודית הגדולה וגיבושה של יהדות אמריקה, סוגיות בתולדות ישראל, הוצאת מרכז זלמן שזר , החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים, תשל"ז.
שפירא דוד הילל, התגובה המדינית של ציוני ארה"ב על הספר הלבן בשנים 1938-1939 - בתוך : פרקי מחקר בתולדות הציונות ירושלים תשל"ו מע' 96-160.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפעילות הדיפלומטית בארה"ב להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל בשנים . 1938-1947", סמינריון אודות "הפעילות הדיפלומטית בארה"ב להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל בשנים . 1938-1947" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.