היישום אינו מחובר לאינטרנט

ישראל-מדינת העם היהודי או מדינת כל אזרחיה?

עבודה מס' 023016

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע והגדרות, המדינה מההיבטים הדתי, הלאומני והלאומי ומעמדם של בתי המשפט.

7,808 מילים ,25 מקורות

תקציר העבודה:

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ניצבת בפני בעיה. הבעיה הינה מה המרכיב הדומיננטי בצמד התיאורים - יהודית ודמוקרטית? האם המדינה הינה יהודית בלבד ודמוקרטית רק עבור אזרחיה היהודיים? מה מהות הדמוקרטיה? מה מעמדם של אזרחי המדינה שאינם יהודים וכיצד משתלבת הדמוקרטיה עם חוקים מפלים,
כמו חוק השבות למשל?

דבריו של ח"כ רחבעם זאבי מה-4 ליולי 1998 כי ישראל הינה מדינת העם היהודי ולא מדינת כל אזרחיה, מעלים תהיות לגבי הצדקתה של המדינה היהודית כמדינה דמוקרטית, ליברלית ומתקדמת וכן לגבי הצפוי לאזרחיה הלא יהודים. האם המיעוט הלא יהודי נדון להיות חוטבי עצים ושואבי מים או מיעוט נטול זכויות, כשלחילופין ניתן לצפות במדינה דמוקרטית גם המיעוט יהנה משוויון זכויות מלא, יוכל לבטא עצמו ולזכות ליחס הולם והוגן מבחינה שלטונית, ציבורית ומשפטית.

מדינה יהודית - במה מתבטאת יהדותה של המדינה? האם במובן הדתי, הלאומני או הלאומי? כיצד מיישבים את הקונפליקטים בין ההיבטים הדתיים והלאומיים וכיצד נמנעים מלאומנות, העלולה להוביל לאסון? כיצד באים לידי ביטוי סמלי המדינה הרשמיים והלא-רשמיים בתוך המערכת השלטונית וכיצד אלה מבטאים את היהדות והאם הם מבטאים את הדמוקרטיה?

בעבודתי ארצה לטעון כי במיוחד במדינה יהודית המהווה מדינת לאום וקיימת בה דינמיות בלתי פוסקת של התגברות כוחות מסורתיים ודתיים המושכים לכיוון לאומני, קיים צורך בחוקה שתגן על האזרח מפני אותם חוקים המשתנים על פי מאזני הכח הפוליטיים, ממערכת בחירות אחת לזו שאחריה.

חוקה זו אמורה להעמיד את כלל אזרחי המדינה כשייכים למדינה, כאשר המדינה גם שייכת להם, על מנת שימנע העיוות המשתמע מדבריו של ח"כ זאבי.

לפיכך אציג בפרק הראשון את הרקע והמשמעות של מדינה יהודית ודמוקרטית, אגדיר את המושגים "מדינה יהודית" ו"מדינה דמוקרטית", אתייחס לחוק השבות ולסמלי המדינה הרשמיים ואלה שהוטמעו בה במהלך הזמן, אציג את מגילת העצמאות ומהותה היהודית וכן אתייחס לצורך החיוני במדינה לאומית ליהודים לאור לקחי השואה.
בפרק השני אבחן את המדינה היהודית במובן הדתי, הלאומני והלאומי. בפרק זה אעמוד על הסכנות הטמונות במדינה דתית-לאומנית, כאשר הדבר מוביל לצורך בעיגון זכויות האזרח בחוקה קבועה.
לאור הנתונים מהפרקים הראשון והשני, אציג בפרק השלישי את מעמדם של בתי המשפט, את החיץ בין האוכלוסיות והתרבויות בארץ ואת הצורך בחוקה. את מסקנותי אגיש בסיכום.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק א: מדינה יהודית ודמוקרטית - רקע ומשמעות
1.1. הגדרת המושגים "מדינה דמוקרטית" ו"מדינה יהודית"
1.2. חוק השבות
1.3. סמלי המדינה
1.4. מגילת העצמאות
1.5. הרהורים בדבר הצורך במדינה יהודית לאחר השואה

פרק ב: מדינה יהודית במובן הדתי, הלאומי והלאומני

פרק ג: הצורך בחוקה כמגינה על האזרח מפני חוקים משתנים

סיכום

ביבליוגרפיה

מקורות:

אבן, א., (1959), דבר אל העמים, עם עובד, תל-אביב.
אייזנשטדט, ש.נ., "יחסי דת ומדינה - היבטים השוואתיים", בתוך: י. גפני וג. מוצקין, (עורכים), (תשמ"ז), כהונה ומלוכה - יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים.
אלחאג', מ., (1994), הכנת תכניות לימודים במערכת החינוך הערבי בישראל: תמורות והמלצות, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
ברק, א., "ישראל כמדינת חוק", בתוך ע. ציגלר, (עורכת), (תש"ם), ישראל - התהוות ושינוי, אונ' תל-אביב, ע"מ 147-160.
גביזון, ר., "הזכות לפרטיות", בתוך: זכויות האדם והאזרח בישראל כרך ב', 1991, האגודה לזכויות האזרח, ע"מ 303-313.
גביזון, ר., "שוויון על בסיס נטייה מינית", בתוך: זכויות האדם והאזרח בישראל כרך ב', 1991, האגודה לזכויות האזרח, ע"מ 246-252.
גביזון, ר., "מדינה יהודית ודמוקרטית: זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט", עיוני משפט י"ט (3), תשנ"ה, ע"מ 631-682.
גדון, ש., (1969), לכסיקון לתודעה יהודית, מסדה, רמת-גן.
גורני, י., "ריאליזם ואוטופיה בהגשמת הציונות", שורשים ה', 1986, ע"מ 27-31.
גנז, ח., "חוק השבות ואפליה מתקנת", עיוני משפט י"ט (3), תשנ"ה, ע"מ 683-697.
הרצוג, ח., (1979), לפני אומות העולם, (תרגום: ח. תלמי), ברונפמן-שרשים, תל-אביב.
כשר, א., "מדינה יהודית ודמוקרטית - סקיצה פילוסופית", עיוני משפט י"ט (3), 1995, ע"מ 729-739.
לבונטין, א., "יהודית ודמוקרטית - הרהורים אישיים", עיוני משפט י"ט (3), תשנ"ה, ע"מ 521-546.
ליבאי, ד., "הפעלת שלטון החוק", בתוך: ע. ציגלר, (עורכת), (תש"ם), ישראל - התהוות ושינוי, אונ' תל-אביב, ע"מ 161-168.
ליבמן, צ', י., "דת ודמוקרטיה בישראל", זמנים 50-51, 1994, ע"מ 132-144.
מעוז, א., "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית", עיוני משפט י"ט (3), תשנ"ה, ע"מ 547-630.
נייר לדיון, מחשבות על 'המדינה היהודית והדמוקרטית', 1996.
פלדמן, י., "חזרה ל'בראשית'", בתוך: נ. בן-דב, (עורכת), (1995), בכיוון הנגדי, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
קימרלינג, ב., "דת, לאומיות ודמוקרטיה בישראל", זמנים 50-51, 1994, ע"מ 116-131.
קמרט,י., (עורך),(1976), יודאיקה לקסיקון, כתר, ירושלים.
רובינשטיין, א., (1997), מהרצל עד רבין והלאה, שוקן, ירושלים ותל-אביב.
שמיר, ר., "חברה, יהדות ופנדמנטליזם דמוקרטי: על מקורותיה החברתיים של הפרשנות השיפוטית", עיוני משפט י"ט (3), תשנ"ה, ע"מ 699-716.
שניט, ד., "שוויון על בסיס גיל", בתוך: זכויות האדם והאזרח בישראל כרך ב', 1991, האגודה לזכויות האזרח, ע"מ 253-262.
שתיל, י., (עורך), (1992), מעל דוכן הכנסת, מוטיב, תל-אביב.
תלמי, א., ותלמי, מ., ( 1978), לקסיקון ציוני, ספרית מעריב, תל-אביב.
Harel, A., (1997), Liberalism Versus Jewish Nationalism: A Case For The Separation Of Zionism And State, ACRI, Tel-Aviv.

תגים:

יהודית · יהדות · השבות · חוק · חוקה · ומדינה · מדינה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ישראל-מדינת העם היהודי או מדינת כל אזרחיה?", סמינריון אודות "ישראל-מדינת העם היהודי או מדינת כל אזרחיה?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.