היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 67265
ניתוח של הגורמים הפוליטיים, הגורמים החברתיים-כלכליים והגורמים התרבותיים והאידיאולוגיים, ביניהם פועלו של קמאל אטאטורק.
2,763 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 65816
המאורעות והגורמים המשפיעים על חילולה של העצמאות בסוריה, בדגש על השנים 1945-1939.
4,861 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66265
מחקר ביוגרפי על פעולותיו של מסאלי חאג' והשפעתו על המאבק ההיסטורי לעצמאות באלג'יריה בראשית שנות העשרים ועד שנות השישים של המאה העשרים.
5,969 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62814
השינויים שערך בהכרזה כתוצר הנובע מאופיו, שורשיו, דעותיו ותפיסותיו.
6,349 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67260
מה הייתה השפעתם אירועי מלחמת העצמאות על יחסי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי באותה התקופה?
7,295 מילים (כ-22.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70253
מאבקה העיקש של תוניסיה לעצמאות וחדירתה לזירה הבין-ערבית כמדינה עצמאית בין השנים 1934- 1970, תחת הנהגתו של בורגיבה.
9,237 מילים (כ-28.5 עמ'), 26 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69053
באיזו מידה בא לידי ביטוי המונח 'זיכרון קולקטיבי ישראלי', במערכת החינוך הישראלית במקרי הבוחן: יום העצמאות ויום הזיכרון.
4,404 מילים (כ-13.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50324
הצגת הרקע ליחסי דתיים-חילוניים, הסטטוס קוו והשוואה בין "המודיע", "יתד נאמן" ו"הצופה".
9,700 מילים (כ-30 עמ'), 7 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60470
בחינת פרשת סילוקו של נגבי מ"מעריב" ובחירת הזכייניות להפעלת הערוץ השלישי, שיחל את שידוריו בנובמבר 2001.
1,376 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42