היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 61616
מחקר בחברת תקשורת העומדת בפני הפרטה.
16,042 מילים (כ-49.5 עמ'), 69 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60805
מחקר שנעשה באמצעות שאלונים, במטרה לפתור בעיה של עזיבת עובדים, תוך התייחסות לתיאוריית החליפין החברתי ותיאוריית ההשקעות המצטברות.
14,970 מילים (כ-46 עמ'), 84 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61680
ניתוח שלושה מאמרים.
5,675 מילים (כ-17.5 עמ'), 25 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62149
הצעה למחקר יישומי.
3,647 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64113
בחינת הקשר בעיריית מודיעין
4,960 מילים (כ-15.5 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60643
הצעה למחקר באמצעות שאלונים.
4,250 מילים (כ-13 עמ'), 26 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60419
בדיקה באמצעות שאלונים של הגורמים המשפיעים על מוטיבציה של שוטרים ותיקים מול חדשים.
11,630 מילים (כ-36 עמ'), 35 מקורות, 368.95 ₪
עבודה מס' 31626
קורות חייהם של בני כת אשר התאבדו התאבדות קבוצתית, סוג המחויבות שהיה בינהם והסיבות למעשה.
3,593 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67648
סקירת ספרות בנושא והצעה למחקר בחברת הייטק.
8,339 מילים (כ-25.5 עמ'), 58 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12