היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין תמיכה ארגונית נתפסת וגיל העובדים לבין מחוייבות ארגונית בקרב עובדי חברת "מורג"

עבודה מס' 060805

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שנעשה באמצעות שאלונים, במטרה לפתור בעיה של עזיבת עובדים, תוך התייחסות לתיאוריית החליפין החברתי ותיאוריית ההשקעות המצטברות.

14,970 מילים ,84 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
הצגת הבעיה
תיאור הארגון
מבנה הארגון
הצגת הבעיה
מטרות המחקר וחשיבותן
מטרות אקדמיות
מטרות יישומיות
רציונל המחקר
מודל המחקר
משתני המחקר
השערות המחקר
סקירת ספרות
תיאוריית החליפין
תיאוריית ההשקעות המצטברות
תמיכה ארגונית נתפסת
מחויבות ארגונית
הקשר בין תמיכה ארגונית נתפסת לבין מחויבות ארגונית
הקשר בין גיל העובד לבין מחויבות ארגונית
הקשר בין מחויבות ארגונית לבין עזיבה
שיטת המחקר
מערך המחקר
המדגם
אוכלוסיית המחקר
המדגם ושיטת הדגימה
השיקולים בבחירת השיטה
כלים
ההליך
שיטת ניתוח
ממצאים
ממצאים הנוגעים למשתנים דמוגרפיים
סטטיסטיקה תיאורית
הסקה סטטיסטית
ממצאים נוספים
מהימנות כעקיבות פנימית
ניתוח ודיון
המלצות, סיכום ומסקנות
מסקנות
המלצות למחקר עתידי
המלצות יישומיות
ביבליוגרפיה
נספחים

מחקר זה מנסה לפתור בעיה ספציפית בחברת "מורג טכנולוגיות". חברה זו היא חברת היי-טק צעירה אשר נרכשה לא מכבר על ידי קבוצה טכנולוגית גדולה, אשר הכניסה שינויים מבניים ופונקציונליים בחברה הנרכשת. אחת התופעות השליליות שנצפו מאז רכישת החברה היא עזיבת עובדים את החברה, ומחקר זה שם לעצמו מטרה לנסות ולפתור בעיה זו.
פתרון הבעיה יתבסס על כלים ושיטות יישומיים אשר יינתנו למקבלי ההחלטות בארגון כחלק ממסקנות מחקר זה, ואשר נובעים באופן ישיר מממצאי המחקר.
יסודו של המחקר מונח בשתי תיאוריות ותיקות בתחום החקר הארגוני ותורת ההתנהגות: תיאוריית החליפין החברתי (Social Exchange Theory) ותיאוריית ההשקעות המצטברות (Side-Bets Theory). מנקודת מוצא זו מנסה המחקר לבחון האם התמיכה הנתפסת של הארגון בעובד משפיעה על רמת מחויבותו לארגון בשלושה מימדים שונים: מחויבותו הרגשית של העובד, מחויבותו להתמדה ומחויבותו הנורמטיבית (מוסרית). השערה נוספת שנבחנה היא האם לגיל העובד יש קשר לרמת מחויבותו לארגון, על פי המימדים שהוזכרו לעיל.
המחקר נערך בשיטת המפקד, ובסך הכל התקבלו 48 שאלונים מלאים. נעשה שימוש בשאלונים המקובלים ביותר בתחום למדידת תמיכה ארגונית נתפסת ולמדידת מחויבות ארגונית על מימדיה השונים, תוך שימוש בנוסחים המלאים של השאלונים, למניעת מגבלות והטיות.
ממצאי המחקר איששו את שתי ההשערות בצורה מובהקת, דהיינו נמצא קשר חיובי וחזק בין תפיסת התמיכה של הארגון בעובד ובין רמת מחויבותו לארגון, וכן נמצא קשר חיובי גבוה בין גיל העובד ובין רמת מחויבותו לארגון. ממצאים אלו מחוזקים על ידי התאמתם לממצאי מחקרים קודמים שנערכו בתחום זה.
המסקנות הישירות הנובעות ממחקר זה הן כי הגברת רמת המחויבות של הארגון, בשלושה מישורים שונים, יכולה לתרום להישארותו של העובד בארגון. אחת הדרכים היא על ידי הגברת תחושת התמיכה אותה תופס העובד מהארגון, ודרכים נוספות עוסקות באמצעים יישומיים להגברת המחויבות על ידי שיטות ותכניות פעולה של מחלקת משאבי אנוש.

תגים:

ארגונית · גיל · גמר · מחוייבות · נתפסת · עבודת · עזיבה · תמיכה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין תמיכה ארגונית נתפסת וגיל העובדים לבין מחוייבות ארגונית בקרב עובדי חברת "מורג"", סמינריון אודות "הקשר שבין תמיכה ארגונית נתפסת וגיל העובדים לבין מחוייבות ארגונית בקרב עובדי חברת "מורג"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.