היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67290
הקשר בין אקלים ארגוני, מחויבות ארגונית, למידה ארגונית נתפסת לבין תפיסת העובדים את איכות המוצרים החדשים בחברת מיטרוניקס.
13,802 מילים (כ-42.5 עמ'), 60 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68312
בדיקת הקשר בין המשתנים בקרב עובדי מינהל הכספים בעיריית XXXXX.
13,630 מילים (כ-42 עמ'), 40 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67711
האם קיים קשר בין תרבות ארגונית וביטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית בארגון מטריקס אי.טי בע"מ בחטיבת מוצרי התוכנה.
13,642 מילים (כ-42 עמ'), 32 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62759
5,788 מילים (כ-18 עמ'), 37 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60643
הצעה למחקר באמצעות שאלונים.
4,250 מילים (כ-13 עמ'), 26 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60805
מחקר שנעשה באמצעות שאלונים, במטרה לפתור בעיה של עזיבת עובדים, תוך התייחסות לתיאוריית החליפין החברתי ותיאוריית ההשקעות המצטברות.
14,970 מילים (כ-46 עמ'), 84 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63728
הקשר בין שביעות רצון בעבודה ומחויבות ארגונית לבין התנהגות ארגונית לא נאותה בקרב נציגי שירות הלקוחות של חברת התקשורת "HOT".
15,765 מילים (כ-48.5 עמ'), 52 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 41210
התנהגות ארגונית, למידה ארגונית והגורמים המשפיעים על מהירות הלמידה, השפעת המפה הקוגניטיבית ואומדן מהירות הלמידה.
5,879 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67772
דיון בשלושה מרכיבים של התנהגות ארגונית ובחינתם בארגון: מוטיבציה, תרבות ארגונית, ולחץ.
4,840 מילים (כ-15 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100