היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64418
בדיקת פעילותו של המפקח וכיצד כשל בשני מקרי המעילה\חוסר סדרים החמורים ביותר במשק הישראלי: פרשת ויסות המניות ופרשת בנק למסחר.
9,002 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63853
הצעה למחקר.
4,065 מילים (כ-12.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69121
קרן משותפת, חשבון נוחות, מתנה בחיים תחליף לצוואה וקיזוזים ועיקולים.
13,259 מילים (כ-41 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65897
השפעת מרכיבים שונים הנובעים מפעילות שוטפת של הבנק וממצב במשק על הרווח הנקי של בנק לאומי ותחזית לשנים הבאות.
2,203 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 31436
תפקידיו וסמכויותיו של בנק ישראל, מכשירים פיננסים של הבנק, היחסים עם הממשלה ודרכי העידוד שלו בפעילות יזמית במשק.
5,738 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 60141
סקירת תפעול מערכת המחשוב של השירות הבנקאי של רשות הדואר, המספק שירותים לבנק הדואר, על פי "חוק בנק הדואר".
4,302 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 64859
מהן נסיבות שהביאו להחלטת הממשלה לסגירת הבנק, ומה היתה השפעתן של מניות הבכורה על מחיר ההון של הבנק לפיתוח התעשייה.
2,156 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 21384
סקירת המשבר תוך מתן דגש על התפקוד הכושל של מנהלי הבנקים, רואי החשבון, מבקר המדינה והמפקח על הבנקים.
8,482 מילים (כ-26 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64725
החיבור עוסק בשאלות עיוניות ומעשיות הקשורות למשכונו של חשבון בנק, דוגמת מהות הנכס נשוא הדיון, האפשרות למשכן חשבון בנק, רישום המשכון וכיו"ב.
9,052 מילים (כ-28 עמ'), 55 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100