היישום אינו מחובר לאינטרנט

אחריות חברתית בפעילות הבנקים בישראל

עבודה מס' 010192

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת תחום העיסוק של הבנקים, האם יש בו פרצות אתיות, בדיקת החוק ושלוחותיו.

5,835 מילים ,30 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

מטרת העבודה היא לבדוק מהו תחום העיסוק של הבנקים, והאם יש בו פרצות אתיות בכל הנוגע להוראות החוק הקיימות לגבי הבנקים, נהלי העבודה, נהלי המשמעת, ובסופו של דבר האם הוראות אלו מתבצעות ברמה התפעולית.
שיטת המחקר: היות ורוב פעילות הבנקים היא פקידותית, העבודה תתייחס לנושאים שבהם יש לפקיד שיקול דעת, בעיקר יעוץ, אולם גם לפעולות שיווק.
ישנם מודלים רבים העוסקים בפיתוח מוסר חברתי ובאתיקה בפרט, אולם בעבודה זו אתייחס למודל של פרימן וגילברט המדבר על שלושה שלבים:
1. רמה רציונאלית,
2. רמה תהליכית,
3. רמה ביצועית.
מודל זה מקיף את כל בעלי העניין "השחקנים" ומדבר על תהליכים בין השלבים, שנחוץ לצורך הבנת התהליכים האתיים ברפואה.
ברמה הרציונאלית מדובר על מיפוי בעלי עניין והצגת הדילמות היכולות להיות בינהם.
עפ"י פרימן וגילברט ההחלטה ההוגנת ביותר תתקבל במידה ותהיה התייחסות למקסימום בעלי עניין.
ברמה התהליכית נבחנים תהליכים ארגוניים, תקנות ונהלים שעל פיהם עובד הארגון.
השאלה המרכזית היא מהם התהליכים, התקנות והנוהלים שעל פיהם נקבעות ההחלטות.
הרמה הביצועית אנו יורדים לרמת המיקרו לבחון האם אנשים בתוך הארגון 'הוגנים' מבחינה חברתית, או לא. מנגד יכול להיות מצב בו שתי הרמות הקודמות חלשות ואז הרמה הביצועית קשה לאכיפה.

ראשי פרקים:
1. מבוא
מטרת העבודה
שיטת המחקר
2. סוגי פעילות הבנקים
3. החוקים המחייבים יועץ בנקאי
4. הגורמים לחוסר אתיקה הפקיד כ"שליח" הבנק
5. ניגוד אינטרסים
קרנות נאמנות
הפקיד מול ההנהלה
עצה בבחינת "הרעה שמגשימה את עצמה"
6. התוצאות
מידע פנים ושימושו ע"י היועץ
ויסות
יעוץ כושל ורשלני
אי גילוי נאות
שיווק אגרסיבי
הרצת מניות
אופציות מעו"ף
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

אונגר מאיר (1981), "השפעת ימי המסחר הראשונים והאינפלציה על תשואת המניות, סקר בנק ישראל, 53.
אפשטיין אדווין, "תהליך המדיניות החברתית התאגידית: מעבר לאתיקה עסקית, לאחריות חברתית תאגידית ולהיענות חברתית תאגידית", בתוך, יזרעאלי דב (עורך), אחריות חברתית בניהול, הוצאת האוניברסיטת הפתוחה, תל-אביב.
ברנר מנחם ודן גלאי (1987), השפעת האינפלציה על תשואת המניות בישראל", סקר בנק ישראל, 62.
דו"ח ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים, ירושלים, 1986.
האוניברסיטה הפתוחה,קובץ מאמרים בקורס אחריות חברתית בניהול, תל- אביב.
זהבי א., קרנות הנאמנות בישראל, אוניברסיטת תל-אביב, 1988.
לוין אלעזר (1987), הבנקאיות, תל אביב, 1987.
מבוא לפסיכולוגיה (1985), האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
גרוס יוסף, (1986) דיני חברות, המכון לפריון עבודה יצור.
פרוקציה א. פרו"פ (1984), "חוק השליחות תשכ"ה", עיוני משפט.
סדן שמחה (1982), "השפעת פרסום "דו"ח על דו"ח" על מחירי המניות", רבעון לכלכלה, 34, תשמ"ב.
קוביצבי הלית (1991), אחריות בנקים בגין נזיקין, אוניברסיטת תל-אביב.
שוורץ גרשון (1992), הגדרת יחסי בנק לקוח על ידי בנק ישראל במבחן ניגודי האנטרסים, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב.
FERREL, O.C. LARRY GRESHAM (1986), "A CONTINGENCY FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING ETHICAL DECISION MAKING IN MARKETING", בתוך יזרעאלי דב (עורך), אחריות חברתית בניהול, הוצאת האוניברסיטת הפתוחה, תל-אביב.
GELLERMAN SAUL W.(1988) "WHY GOOD MANAGERS MAKE BAD ETHICAL CHOICE?", בתוך יזרעאלי דב (עורך), אחריות חברתית בניהול, הוצאת האוניברסיטת התפוחה, תל-אביב.
JOSEF LAKONISHOK AND SIMCHA SADAN.,J. OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 11/81.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אחריות חברתית בפעילות הבנקים בישראל", סמינריון אודות "אחריות חברתית בפעילות הבנקים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.