היישום אינו מחובר לאינטרנט

אחריות חברתית בניהול

עבודה מס' 021141

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת אחריותו של רופא ביחס לחולה. בדיקת הבעיות האתיות ברפואה (ניסויים, הפלה, המתת חסד, טיפול כפוי) והשוואת ישראל ביחס לעולם.

10,450 מילים ,19 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1.מבנה העבודה והצגתה
2.אחריות בטיפול יומיומי
3.ניסויים בבני אדם
4.הפלות מלאכותיות
5.המתת חסד
6.פרסום מידע רפואי
7.שיקום וטיפול פסיכיאטרי
8.מוסריות אישית של הרופא
7.סיכום
8.ביבליוגרפיה

מבנה העבודה והצגתה
מדע הרפואה החל להתפתח עוד בעולם הקדום, אולם לא תמיד הושם הדגש על נושא האתיקה ברפואה, ככל שהוא קשור עם רמת המוסר באותה תקופה.
הדת היהודית מתייחסת בעיקר לרפואת הגוף אולם גם לרפואת הנפש. חייבת על פי הדת להיות רמה מוסרית גבוהה למטפל, מכח אחריותו כרופא ומכח אחריותו כאדם. בכל מקרה של ספק, קיים הכלל הגורף מהמשנה: "ואהבת לרעך כמוך", הפותר בעיות אתיות.
אחריות חברתית היא מחויבותם של המעורבים לכלול גם שיקולים אתיים מוסריים בהחלטות שלה כיצד לנהוג. האחריות החברתית מניעה את מקבל ההחלטות להתחשב בתהליך קבלת ההחלטת בערכים כמו יושר, אמת וצדק, שמירת סביבה, שמירת חוק, הגינות והתחשבות בזולת כפרט וכציבור. מקבל החלטות בעל אחריות חברתית בוחן את תוצאות ההחלטות והפעולות שלו ושל הסובבים אותו. הוא מעריך את השלכותיה המוסריות על החברה כולה או על חלקים ממנה ומשתדל לשפרן בהתאם.
בבואו לקבל החלטה כלשהי המחליט מביא בחשבון את כל המעגלים של בעלי העניין המשפיעים על החלטתו והמושפעים ממנה. מקבל ההחלטה עצמו משתייך אל כל אחד מהמעגלים בהקשרים ותיפקודים שונים הנתפסים לעיתים כמשלימים זה את זה, ולעיתים כמנוגדים זה לזה.
השחקנים בדיון על אחריות הרופא כלפי החולה הם כמובן הרופאים, האחיות והכח הסיעודי, הקהילה והמשפחה.
הדילמה המוסרית היא בחירה בין מצבים הנוגעים בעיקר לטוהר המדות ולרוב מנוגדים זה לזה. מצבים בעייתים אלו התעוררו כיוון שהרפואה המתפתחת מוטטה את ההבחנה החדה שבין חיים לבין מוות. כיום קיים קושי לקבוע את רגע מותו של האדם וביחוד להגדיר מהו מוות. הסיבה לכך נעוצה בכוחה של הרפואה לקיים באופן מלאכותי סמפטומים של חיים בגופו של אדם ולהחזיקו "בחיים".


ישנם מודלים רבים העוסקים בפיתוח מוסר חברתי ובאתיקה בפרט, אולם בעבודה זו אתייחס למודל אחד של פרימן וגילברט המדבר על שלושה שלבים: 1.רמה רציונאלית, 2.רמה תהליכית, 3.רמה ביצועית. מודל זה מקיף את כל בעלי העניין "השחקנים" ומדבר על תהליכים בין השלבים, שנחוץ לצורך הבנת התהליכים האתיים ברפואה.
ברמה הרציונאלית מדובר על מיפוי בעלי עניין והצגת הדילמות היכולות להיות בינהם. עפ"י פרימן וגילברט ההחלטה ההוגנת ביותר תתקבל במידה ותהיה התייחסות למקסימום בעלי עניין.
בעלי הענין בעבודה זו הם הרופאים והצוות הרפואי, החברה כולל משפחתו, והחולה.
ברמה התהליכית נבחנים תהליכים אירגוניים, תקנות ונהלים שעל פיהם עובד הארגון. השאלה המרכזית היא מהם התהליכים, התקנות והנוהלים שעל פיהם נקבעות ההחלטות.
הרמה הביצועית אנו יורדים לרמת המיקרו לבחון האם אנשים בתוך הארגון 'הוגנים' מבחינה חברתית, או לא. מנגד יכול להיות מצב בו שתי הרמות הקודמות חלשות ואז הרמה הביצועית קשה לאכיפה.

מטרת עבודה זו היא לסקור את אחריותו של הרופא מבחינה אתית מוסרית- מה תפקידו ביחס לחולה וביחס לחברה בכלל. מה הוא אמור לעשות בהתחשבו בשיקולים אתיים מוסריים. השאלה שעליה ברצוני לענות בעבודה זו היא האם התהליכים בארץ ובעולם עומדים במבחן המוסריות והאתיות, או שלעיתים ישנו פגם בתהליך המוביל לעיוותים מוסריים אתיים אצל העוסקים ברפואה; האם חלה התפתחות במשך השנים בכל הנוגע להיבטים האתיים ברפואה; האם החברה הישראלית שונה במעט מחברות אחרות בשל הדת.
הנושא כולל התייחסות לחברה, לאתיקה וכן לניהול היות ובעלי הענין במקרים רבים מנחים אחרים כיצד להתנהג, לרבות בית המשפט המשמש כמפקח על הנושא.

העבודה תתחלק לשבעה חלקים עיקריים:
1.תפקידו של הרופא בחיי היום יום.
2.האיסורים על הרופא בניסויים רפואיים בבני אדם.
3.הפלות.
4.המתת חסד והתייחסות היהדות אליה.
5.פרסום מידע רפואי
6.טיפולים פסיכיאטריים כפייתיים.
7.מוסריות אישית של הרופא
בתחילת כל פרק תובא סקירה על הנושא ולאחר מכן דיון על פי המודל דלעיל.

תגים:

המתת · הפלות · מידע · ניסויים · ניסוי · רפואי · הפלה · רפואה · חסד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אחריות חברתית בניהול", סמינריון אודות "אחריות חברתית בניהול" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.