היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 67857
דיון כללי בנושא ההפלות, מבחינה חוקית ומבחינה מוסרית תוך סקירת הגישות השונות בעד ונגד ההפלות, ותוך מתן דעה אישית.
6,073 מילים (כ-18.5 עמ'), 31 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69261
בחינת השאלה האם הפלה עונה על הגדרת עבירת ההמתה, הרצח, ע"פ חוק העונשין.
13,912 מילים (כ-43 עמ'), 37 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70425
האם ראוי להכיר בזכות האישה להפלה מלאכותית ומהן ההשלכות המשפטיות והחברתיות הנובעות מהכרה בזכות זו.
20,285 מילים (כ-62.5 עמ'), 60 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 68277
המדיניות הציבורית בישראל בנושא חקיקה ופרקטיקה של ניהול התהליך בנושא ההפלות, הקשר לזכות האישה על גופה, והמשמעויות הנסתרות העומדות מאחורי מדיניות זו.
8,623 מילים (כ-26.5 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41264
זכויות האדם, ביה"מ העליון בארה"ב והחוקה, הזכויות בחוק מול חוקי ההפלות המלאכותיות, והתנגשות אינטרסים אם-אב-עובר.
7,537 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70632
כיצד באה לידי ביטוי זכות האשה על גופה לאור האיסור על הפלות בדין הישראלי ובהשוואה לדין האמריקאי.
5,186 מילים (כ-16 עמ'), 30 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 64762
ההיבטים היהודיים והמוסריים-אתיים של הפלות
4,631 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 66825
מהו מעמדו האנושי של העובר טרם לידתו ובתקופה הסמוכה לה?
2,210 מילים (כ-7 עמ'), 29 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 64283
האם יש הצדקה לאתר כל מחלה תורשתית, גם אם הביטוי שלה הוא מזערי.
8,186 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22