היישום אינו מחובר לאינטרנט

תגובות לאובדן פרינטלי וההשלכות לגבי דפוסי ההתקשרות לילד הבא

עבודה מס' 051063

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההיבטים השונים של אובדן פרינטלי (הפלה בשלבי ההריון השונים).

6,602 מילים ,30 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

אובדן פרינטלי (perinatal loss), הוא מושג הכולל מקרים של הפלה בשלבי ההריון השונים, לידת תינוק מת ומותם של תינוקות רכים זמן קצר לאחר לידתם. תופעה זו, היא לצערנו תופעה שכיחה. במחקרים נמצא כי %20 מההריונות מסתיימים בצורה זו (Nackerud, & Robinson, Baker, 1999). למרות שכיחותה הגבוהה של התופעה, נראה כי החברה לא מתייחסת לאובדן זה כאובדן ממשי, אלא כאירוע לא נעים שהשתיקה יפה לו. בעבודתנו זו, אנו מעונינות לפרוץ את מעגל השתיקה, ולהבהיר את משמעותו הייחודית של האובדן הפרינטלי בקונטקסט של תהליכי עיבוד האבל ע"י ההורים וההשלכות בפיתוח דפוסי ההתקשרות לילד הבא. אחת התופעות השכיחות לאחר אובדן פרינטלי היא ניסיון התעברות נוסף. ישנם חוקרים הסוברים כי הריון כזה, הכרוך בחרדות ובעיכוב תהליך פתרון האבל, עלול להיות בעל השלכות שליליות על ההריון עצמו, על בריאותה הנפשית של האם ועל מערכת ההתקשרות עם ילדה החדש. הילדים הנולדים מיד לאחר אובדן פרינטלי עלולים להוות קבוצת סיכון לפיתוח בעיות התפתחותיות שונות ופיתוח דפוסי התקשרות לא בטוחים, בלתי מאורגנים במערכת היחסים עם הוריהם.

תוכן העניינים:
תגובות לאובדן ילד ושלבי האבל של ההורים השכולים
תהליך עיבוד האבל ואבל פתולוגי
תהליכי עיבוד האבל לאחר אובדן פרינטלי
תפיסת החברה את האובדן הפרינטלי
ערעור הנחות היסוד של ההורה המתאבל ותהליכים רגשיים פנימיים
העדר\ מעט זיכרונות נגישים
אובדן ילד כטריגר לחוויות טראומטיות קודמות, אובדנים והפרעות בהתקשרות
השלכותיה של התעברות לאחר אובדן פרינטלי
טיעונים כנגד הריון בטווח זמן קצר לאחר האובדן
טיעונים בעד ההריון הבא
הילד הבא לאחר אובדן פרינטלי
תופעת הילד כתחליף ((replacement child syndrome
סינדרום הילד הפגיע ((vulnerable child syndrome
טראומה לא פתורה כגורם המנבא דפוס התקשרות
הפרעות התקשרות אצל ילדים שנולדו לאחר אובדן פרינטלי
השלכות קליניות לטיפול
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

בר-טור, ל. ומלקינסון, ר. (2000). "שכול מזדקן" חיים לאחר מות ילד במהלך שירות צבאי. שיחות, י"ד (2), 114-121 .
רפאל-לב, י. (1996). הריון: העולם הפנימי. תל-אביב, זמורה-ביתן מוציאים לאור.
Ainsworth, M.D.S, Blehar,M.C., Waters, E. Wall, S.(1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, N.G.: Earlbaum.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol. 3 Loss. Sadness and depression New-York: Basic Books.
Brice, C.W. (1991). What forever means: An empirical existential - phenomenological investigation of maternal mourning. Journal of Phenomenological Psychology, 22(1), 16-38.
Condon, J.T. (1986). Management of established pathological grief reaction after stillbirth. American Journal of Psychiatry, 143(8), 987-992.
C?tי -Arsenault, D. Marshall, R. (2000). One foot in - one foot out: Weathering the storm of pregnancy after perinatal loss. Research in Nursing and health, 23, 473-485.
Field, P.A. Marck, P.B. (1994). Uncertain Motherhood : Negotiating the risks of the childbearing years. London, SAGE Publications.
Figley, C.R., Bride, B.E. Mazza, N. (1997). Death and trauma: The traumatology of grieving. Washington, D.C, Taylor Francis.
Franche, R.L. Bulow, C. (1999). The impact of a subsequent pregnancy on grief and emotional adjustment following a perinatal loss. Infant Mental Health Journal, 20(2), 175-187.
Freeman, S.J. Ward, S. (1998). Death and bereavement: What counselors should know. Journal of Mental Health Counseling, 20(3), 216-226.
Freud, S. (1917). Mourning and Melancholia. Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. (Vol.14). London: Hogarth Press, 1957.
George, C., Kaplan, N. Main, M. (1996). Adult Attachment Interview . Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of California, Berkeley.
Grout, L.A. Romanoff, B.D. (2000). The myth of the replacement child: Parents' stories and practices after perinatal death. Death Studies, 24, 93-113.
Heller, S.S. zeanah, C.H. (1999). Attachment disturbances in infants born subsequent to perinatal loss: A pilot study. Infant Mental Health Journal, 20(2), 188-199.
Hesse, E. Van- Ijzendoorn, M.H. (1998). Parental loss of close family members and propensities towards absorption in offspring. Developmental science, 1(2), 299-305.
Klass, D. (1997). The deceased child in the psychic and social worlds of bereaved parents during the resolution of grief. Death Studies, 21(2), 147-175.
Klass, D., Silverman, P.R. Nickman, S.L. (1996). Continuing bonds: New understanding of grief. Washington, D.C, Taylor Francis.
Main, M. Hesse, E. (1990 ). Parents' unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? In: M.T. Greenberg, D. Cicchetti, M. Cummings (Eds), Attachment in the preschool years: Theory, research and intervention. Chicago: University Press.
Main, M. Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth strange situation. In: Greenberg, M. , Cicchetti, D. Cummings, M.E. (Eds). Attachment in the preschool years. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
Powell, M. (1995). Sudden infant death syndrome: the subsequent child. British Journal of Social Work, 25, 227-240.
Quayle, A.B. (1999). Sudden loss and grief: Parents' experience of the accidental death of a child. Dissertation Abstracts International: section-B: The science and Engineering, 60(2-B), 0841
Robinson, M., Baker, L. Nackerud, L. (1999). The relationship of attachment theory and perinatal loss. Death Studies, 23(3), 257-270.
Rubin, S. (1993) The death of a child is forever: The life course impact of child death. In: Stroebe, M.S., Hansson, R.O. (Eds.) Handbook of bereavement. Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Schwab, R. (1997). Parental mourning and children's behavior. Journal of Counseling and Development, 75(4), 258-265.
Theut, S.K., Moos, H.A., Zaslow, M.J., Rabinovich, L.L. Barkto, J.J. (1992). Perinatal loss and maternal attitudes toward the subsequent child. Infant Mental Health Journal, 13(2), 157-166.
Twomey, J.E. (1995). Loss and replacement: Intergenerational dynamics related to a two-year-old. Infant Mental Health Journal, 16(2), 144-154.
Ziv, Y., Aviezer, O., Gini, M., Sagi, A. Koren-Karie, N. (2000). Emotional availability in the mother-infant dyad as related to the quality of infant-mother attachment relationship. Attachment and Human Development, 2(2), 149-169.
Zeanah, C. H., Danis, B., Hirshberg, L. Dietz, L. (1995). Initial adaptation in mothers and fathers following perinatal loss. Infant Mental Health Journal, 16(2), 80-93.
Zeanah, C. H. Harmon, R.J. (1995). Perinatal loss and infant mental health : an introduction. Infant Mental Health Journal, 16(2), 76-80.

תגים:

הורות · הפלות · תינוק · הורים · שכול · משפחה · לידה · אמא · אבא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תגובות לאובדן פרינטלי וההשלכות לגבי דפוסי ההתקשרות לילד הבא", סמינריון אודות "תגובות לאובדן פרינטלי וההשלכות לגבי דפוסי ההתקשרות לילד הבא" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.