היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 66204
כיצד התייחסה הלידה בהגותה ובמעשיה לבעיה המרכזית של מעמד האישה בכלל ומעמד האישה התורכית בפרט, בין השנים 1908 ל- 1935.
4,562 מילים (כ-14 עמ'), 9 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61937
השפעתם של משתנים חברתיים ואישיים.
14,955 מילים (כ-46 עמ'), 56 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61462
ניתוח 17 ספרים שנכתבו בנושא הריון ולידה בין השנים . 1957-1995
11,369 מילים (כ-35 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61358
סקירת היסטורית וראיונות עם נשות הקהילה.
11,346 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 351.95 ₪
עבודה מס' 60413
סקירת הספרות ועריכת מחקר קצר.
5,474 מילים (כ-17 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 70256
טיפול במקרה של דיכאון אחר לידה.
3,778 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62413
המגבלות והאילוצים המרחביים של האשה בתקופה הראשונית לאחר הלידה.
5,870 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62731
סקירת התופעות במערב אירופה ובישראל ותיאור מקרי נטישה בארץ.
7,096 מילים (כ-22 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69278
הצגת דמותה של ברוק שילדס בהיבט הפסיכופתולוגי ובחינת התאמת הפרופיל לתופעת הדיכאון לאחר הלידה על פי הגדרת ה- DSM.
2,461 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30