היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 70045
הקשר בין סגנון ההורות להערכה העצמית עם הדגש על הבדלי גיל.
5,214 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50162
סקירת הנושא ובדיקת השפעת המשפחה על בחירת מקצוע והשפעת המתח בין הורות לתעסוקה.
2,109 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64989
האם קיימים הבדלים בתפקידי ההורים כפי שהם נתפסים ע"י עצמם וע"י בן/בת הזוג במעבר להורות.
7,566 מילים (כ-23.5 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65978
משפחות חד מיניות - התופעה והגשמת ההורות
2,025 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20581
בחינת עמדת המחוקק והפסיקה בנושא זכותו של הגבר להיות אב, לעומת זכות האשה לשלמות גופה, במצב בו הם אינם נשואים.
2,930 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61818
בחינת הדילמות הנוגעות לנושא זה.
2,837 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65849
התמורות החלות במערכת ההורית, הזוגית והמשפחתית
13,473 מילים (כ-41.5 עמ'), 21 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70126
בחינת הקשר באמצעות מחקר שאלונים.
6,992 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66189
סקירת התנאים הניתנים לאישה ולאם בישראל במסגרת עבודתה
7,272 מילים (כ-22.5 עמ'), 25 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19