היישום אינו מחובר לאינטרנט

האיחוד המוניטרי האירופי והשפעתו על ישראל

עבודה מס' 061305

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבודקת כיצד מתמודדות מדינות האיחוד עם אובדן של סמכויות כלכליות הנעוץ באיחוד שכזה, ומהי השפעתו הכלכלית - פוליטית על ישראל.

8,748 מילים ,32 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

א. הצגת הנושא
רעיון השוק המשותף ובתוכו האיחוד המוניטרי הנם חזון ארוך טווח ההולך ומתפתח אל מול עינינו.
רעיונות אלו, בדרך לאיחוד פוליטי מלא, מכילים בשלבים שונים מסירה של סמכויות הנתפסות כיום כהכרח לשמירת הריבונות של מדינת הלאום לידי מוסדות נבחרים כלל קהילתיים.
דווקא אירופה שהיא היבשת בה לאומיות ולאומנות שיחקו מאז ומעולם תפקיד מכריע בקבלת ההחלטות עד כדי שתי מלחמות עולם, דווקא היא החלוצה בנושא גיבוש מדיניות משותפת ומאוחדת, כלכלית ובהמשך גם פוליטית, תוך מסירת סמכויות ריבוניות לידי גופים כלל-קהילתיים.
מה גורם למדינות בעלות עבר עשיר ומידת לאומיות גבוהה כמו אנגליה וצרפת, ומדינות עם הווה משגשג כמו גרמניה לשאוף לאיחוד כלכלי עם יתר מדינות אירופה המערבית, השאלה האמיתית היא לא מה דוחף אותם לאיחוד כזה, אלו הם בוודאי השאיפה לעליונות בתחרות הסחר עם המדינות מחוץ לאיחוד, כמו גם ההכרח הנעוץ באיחוד זה בדרך לאיחוד פוליטי שיביא ליציבות ולשגשוג באזור.

ב. שאלות המחקר
1. כיצד מתמודדות מדינות האיחוד עם אובדן זה של סמכויות כלכליות הנעוץ באיחוד שכזה? 2. מה השפעתו הכלכלית-פוליטית של האיחוד המוניטרי על ישראל?

ג. מטרת העבודה
1. לבחון את המצב עם כינונו של האיחוד המוניטרי, את יחסי הכוחות ואת משמעותם על יכולת התפקוד של הממשלות במדינות הלאום.
2. לבחון את השפעתו הכלכלית-פוליטית של האיחוד המוניטרי על ישראל.
ד. השיטה

שיטת המחקר המוצעת היא איכותית-תיאורית, באמצעות ניתוח תוכן של נתונים ממאמרים, ומחקרים ע"פ הפרקים הבאים:
1. תולדות רעיון האיחוד.
2. אתאר את המצב הקיים כיום באירופה בנושא האיחוד.
3. אביא תיאורים כלכליים (אינפלציה/אבטלה) בצורה פשוטה לצורך המחשת רעיונות אלה.
4. אתאר את מנגנון האיחוד המוניטרי האירופי, מאפייניו, מרכיביו, מטרותיו והדרכים להשגת מטרות אלה.
5. אבחן את מידת ההשפעה הפוליטית/כלכלית שיש לאיחוד מסוג זה על מדינת ישראל.
6. בדיון וסיכום העבודה אנסה להשיב לשאלות המחקר שהוצגו לעיל.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלת המחקר
ג. מטרת העבודה
ד. השיטה
תולדות האיחוד האירופי
א. רקע כללי
ב. רקע היסטורי לאיחוד
ג. מוניטריים נגד כלכלנים
ד. עיקרי התוכנית
ביאור מושגים מתחום הכלכלה
לתיאור המצב הקיים
א. אינפלציה
ב. הקשר בין אינפלציה לאבטלה
המערכת המוניטרית האירופית (EMS)
א. תולדות המערכת המוניטרית
ב. בחינת היעילות הכלכלית הטמונה באיחוד המוניטרי
ג. בחינת תרומת צמצום אי הודאות ליעילות כלכלית
השפעתו הפוליטית של האיחוד
א. הון ופוליטיקה
ב. איבוד ריבונות לכוחות השוק
ג. מדיניות מלחמה באינפלציה
ד. בעיות אמת שהיו במימוש האיחוד ודרכים לפתרונן
הפרובלמטיקה שבאיחוד המשגה מתחום הכלכלה
א. אינפלציה
ב. הקשר בין אינפלציה ואבטלה

המערכת המוניטרית האירופית (EMS)
הקשיים באמנת מאסטריכט
השפעתו הפוליטית של האיחוד
השפעת האיחוד על ישראל
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אירופה היא אחת היבשות הקטנות אולם היא מחולקת למספר רב של מדינות מפותחות יחסית הנהנות משפע כלכלי. אירופה היא ערש הלאומיות אולם למרות זאת כאשר מדובר בכלכה ובפיתוחה השיקולים הכלכליים גוברים על שיקולי הלאומיות, מה גם שכיום אלמנטים ייחודיים לאומות מסוימות הולכים ומיטשטשים ברבות השנים עם פיתוח תקשורת ותחבורה בינ"ל מהירים.
הרעיון הכלכלי המונח ביסוד האיחוד הוא ליצוא שיטה שבה לא יגרמו עלויות מיותרות לחברות האיחוד עקב עבודה עם מטבע שונה, צורות דיווח חשבונאיות שונות, מיסים שונים, בנקים העובדים בשיטות שונות וכיו"ב ((SAMUELSON, 1997.

מקורות:

אייזנמן, א. (1999). רכבת היורו יצאה לדרך: אתם בפנים?" סטטוס 91 עמ 11. 1999.
ביזאוי אילן, האיחוד הפיננסי והמוניטרי והשלכותיו על המשק הישראלי, המכון לסחר בינ"ל וחדשנות, ינואר 1992.
גל, נ. (1999). "היורו-סיכויים מול סיכונים". עסקים וכלכלה 131: עמ' 29.
בנק הפועלים, איחוד מוניטרי בפתח, ינואר 1992.
כהן, א. (1992). "איחוד מוניטרי, חופש תנועות הון ומוצרים פיננסיים בקהילייה האירופית". המפעל. אפריל 1992 16-21.
כהן, א. (1992). "איחוד מוניטרי והשפעתו על ישראל",המפעל, מאי 1992.
לנדאו, פ. (1998). "האם היורו יחולל מהפיכה בשווקים הפיננסיים הגלובליים? ומהן ההשלכות על ישראל". רבעון לבנקאות 35, עמ' 56, 1998.
ליידרמן, ל. (1994). "האם אינטגרציה כלכלית מחייבת איחוד מוניטרי". רבעון לכלכלה 41, עמ' 44.
עמיר, ד. ולובן, מ. (1998). "האיחוד המוניטרי באירופה והשפעתו הבינ"ל ועל ישראל". הרבעון הישראלי למסים 25 עמ' 62 1998. (להלן עמיר).
פישר, א. (1998). "ישראל ומדיניות הפריפריה במערב אירופה". רבעון לבנקאות 35, צוקרמן, א. (1997). "הכלכלה והפוליטיקה של בנקאות מרכזית". רבעון לכלכלה, 44.
רביד, ש. (1998). "היערכות המגזר הפיננסי והבנקאי לתמורות בשווקי המטבע בעולם" רבעון לבנקאות 35, עמ' 43. 1998.
ANDERSON T.M. AND SORENSEN J.R., "UNEMPLOYMENT AND FISCAL POLICY IN AN ECNOMIC AND MONETARY UNION", EUROPEAN JOURNAL OF VOL 11. NO 1, 1995, PP.27-44.
BAYOUMI TAMIM, KENEN PETER, "HOW USEFUL IS AN EC-WIDE MONETARY AGGREGATE AS AN INTRMEDIATR TARGET FOR EUROPE?", REVIEW OF INTERNATIONAL ECONOMICS, 1(3), 1993, PP.209-220.
CARLLO MONTICELLI,EUROPEAN MONETARY POLICY IN STAGE THREE, CENTER FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH, N.Y., 1993.
Commission of the European Communities, "Documents relating to the EMS", Eurpean Economy, no.12, July 1982.
EUROPEAN UNION COUNCIL,REPORT OF THE COUNCIL ON THE FUNCTIONING OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, BRUSSELS, 1995.
"FROM A SIGNLE ACT TO MAASTRICHT AND BEYOND", BULLETIN OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1\1992.
ERSON T.M. (ED), "SMALL COUNRTIES AND THE EMU", EUROPEAN JOURNAL OF VOL 11. NO 1, 1995, PP.1-2.
HOUGAARDS S.E., JENSEN L.G, "DEBT, DEFICITS AND TRANSITION TO EMU: A SMALL COUNTRIES ANALYSIS", EUROPEAN JOURNAL OF VOL 11. NO 1, 1995, PP.3-26.
LANE TIMOTY AND ROJAS LILIANA, "CREDIBILITY, CAPITAL CONTROLS, AND THE EMS", JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC, VOL. 32, 1992, PP.321-337.
MUNDELL ROBERT, EMU AND INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM, COLOMBIA UNIVERSITY, 1993.
Paddoa-Schioppa, T. The Road to Monetary Union in Europe, (London: Clarendon Press, 1994).
Paddoa-Schioppa, T. "Policy Cooperation and the EMS experience," in International Economic Policy Coordination ed. By Buiter, W. H. and Marston, R. C· (New York: Cambridge University Press, 1985).
Rogoff, K. "Can Exchange Rate Predictability Be Achieved Without Monetary Convergence? Evidence from the EMS," European Ecnomic Review, vol. 28, June/July 1985.
SAMUELSON ROBERT, "TIME TO DUMP THE EURO", NEWSWEEK, JUNE 23, 1997, P.38.
SAMUELSON ROBERT, "EUROPEAN NEW NUTTY MONEY", NEWSWEEK, JANUARY 13, 1997, P.2.
SAPIR ANDRE, SEKKAT KHALID, "EXCHANG RATE REGIMES AND TRADE PRICES- DOES THE EMS MATTER?" JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC, VOL. 38, 1995, PP.75-94.
Taylor, M. P. and Artis, M. J. What Has the European Monetary System Achieved? Bank ofEngland, discussion Paper, no. 31, March 1988.
THE EUROPEAN UNION AND ISRAEL, DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISION TO THE STATE OF ISRAEL, RAMAT-GAN, 1996.
Tsoukalis, The New European Economy Revisited: The Politics and Economics of Integration, (Oxford: Oxford University Press, 1997).
Tsoukalis, L. and Rhodes, M. "Economic Integration and Nation State", in The European Union and the Nation State.
Ungerer, H. Evans, O. and Nyberg, P. The European Monetmy System: The Experience, 1979-1982, Occasional Paper, no. 19 (Washington: International Monetary Fund, 1983).
Ungerer, H. and others, The European Monetcay System: Recent Developments, Occasional Paper, no. 48, (Washington: International Monetary Fund, 1986).

תגים:

השוק המשותף · אינפלציה · מאסטריכט · סמכות כלכלית · מטבע · יורו · הסכם ברטון וודס · ברקזיט · האיחוד האירופי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האיחוד המוניטרי האירופי והשפעתו על ישראל", סמינריון אודות "האיחוד המוניטרי האירופי והשפעתו על ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.