היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 79
עבודה מס' 68872
מדוע הקונפליקט הסמוי בין מדיניות האיחוד האירופאי לבין מדיניות ישראל לא העמיק לידי קונפליקט שלם? תכנית ההתנתקות מעזה 2003-2004 כמקרה בוחן.
6,521 מילים (כ-20 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 21210
סקירת המפלגה החל מהאיחוד, נסיונות הפרוד, מחשבתו המדינית מהקמתו ועד 1993.
5,292 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65084
מנגנונים כלכליים בין המדינות של האיחוד האירופאי והשפעותיהם על הכלכלה האירופאית.
8,223 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67158
עימות בין שתי גישות לניתוח ההאצה שחלה בתהליך האינטגרציה הכלכלית של אירופה, המנסות להסביר את הסיבות להשלמת השוק האחיד והאיחוד המוניטרי.
6,933 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 32733
דיון מן האספקט המשפטי על סוגית איחוד משפחות של תושבי השטחים. דיון בסוגיות הנלוות של "חוק השבות" זכויות אדם, הזכות לתנועה בשטחים, ממשל צבאי ועוד.
1,735 מילים (כ-5.5 עמ'), 16 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 41495
רקע היסטורי, זרמים בספרות הצופית, תהליכי התמסדות, עקרון האחדות, ידיעת האל, תיקון עצמי, האקסטזה כדרך לאיחוד וההתנזרות.
6,695 מילים (כ-20.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66736
ניתוח מוקדי השרות הטלפוני השונים של חברת אל על והאם יש מקום לאחד ביניהם מבחינת תוכן ומבחינה גיאוגרפית, זאת על סמך ניסיון חברות אחרות.
8,675 מילים (כ-26.5 עמ'), 3 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 32743
2,649 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 20957
סקירת הסיבות והרקע להקמתו של האיחוד, האידאולוגיה, פעולותיו והסיבות לקריסתו.
6,720 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 79