היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 62138
אמידת הביקוש לכסף בישראל, האם הציפיות האינפלציוניות בישראל רציונליות ואלו משתנים נותנים תחזית לאינפלציה הצפויה.
5,434 מילים (כ-16.5 עמ'), 4 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50198
סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית
12,147 מילים (כ-37.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 63865
בחינת ההתמודדות עם האינפלציה בשבדיה, מדיניות הבנק המרכזי ולקחים לגבי ישראל.
3,275 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 31638
הסיבות לאינפלציה, הגישה הקלאסית, ההבחנה בין היסודות, בדיקת השפעת תקציב הממשלה והשפעת המערכת הפיננסית.
2,588 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62589
סקירת צורות ההגנה בפני שינויים בשערי המט"ח.
6,301 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69724
התפתחות השיטה בעולם ויישומה בישראל.
7,422 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68183
סקירת שני מאמרים ובדיקה אמפירית של נתונים.
4,532 מילים (כ-14 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21057
בדיקה האם הממשלות בישראל ישתמשו בשע"ח ככלי לבלימת אינפ'. השוואה למדינות אחרות ובדיקת כלים נוספים לבלימה.
3,852 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64924
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במסגרת התוכנית ליציאה מהמיתון והמלחמה באינפלציה, בהתמקדות על הריבית ושער החליפין.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11