היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות והתפתחות שערי החליפין בישראל וקשרי הגומלין בין ריבית, אינפלציה ושער החליפין

עבודה מס' 050198

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית

12,147 מילים ,14 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

העבודה עוסקת בשניים מהנושאים האקטואליים והאקוטיים שעל סדרי היום הכלכלי במשק הישראלי - בעיית שער החליפין והאינפלציה והמדיניות המוניטרית המונהגת על ידי בנק ישראל ובראשו נגיד הבנק הפרופ' יעקב פרנקל. לפיכך נחלקת העבודה לשניים - החלק הראשון העוסק בהיבט מדיניות שער החליפין בישראל והשפעתה על שוק מטבע החוץ בישראל. לצד זה כמובן גם ניתחתי את ההשפעה שיש לשער החליפין על האינפלציה בישראל.
בחלקה השני של העבודה נבחנת המדיניות המוניטרית הנהוגה על ידי בנק ישראל והשלכותיה על יבוא ההון הנרחב לישראל, שבעקבותיו הגיעו בספטמבר 1997 יתרות המט"ח של ישראל לשיא של מעל ל-19 מיליארדי דולר. במסגרת חלק זה, מוצג מודל כלכלי פשוט של שוק המט"ח עם התערבות ממשלתית. ניתנת בו סקירה על פעילותו של הבנק בתגובה לפערי ריביות בין ישראל לבין "שאר העולם" וייבוא ההון הנובעים ממדיניות מוניטרית מרסנת.
בסוף החלק השני סקרתי גם מקרה דומה בעבר של יבוא הון וכן ניסיתי לחזות מה תהיינה המדיניות העתידית של בנק ישראל באשר לשער הריבית.
לצורך הכנתה של עבודה זו נעזרתי במקורות מידע רבים שפורסמו בפרסומים רשמיים של בנק ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכון פאלק רבעונים לבנקאות ולכלכה וכן מאמרים מקצועיים העוסקים בנושא.

תוכן העניינים:
הקדמה
1. מבוא
2. חלק א: התפתחות שערי החליפין והאינפלציה בישראל - יחסי גומלין
2.1. שינויים בשערי החליפין, 1997 - 1948
2.2. התפתחות מדיניות הייצוב של שער החליפין
2.3 מהו סל המטבעות
2.4 השערים היציגים - דברי הסבר
2.5 סל המטבעות
2.6 "הפלונטר" בשער החליפין - תמונת מצב בחודשים יוני-אוקטובר 1997
2.7 פיחות ואינפלציה - יחסי גומלין בישראל (הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו)
3. חלק ב': פערי הריבית בין ישראל "וארצות העולם" ותנועות ההון לישראל ומחוץ לישראל 1994-1997
3.1. הריבית ככלי מדיניות מוניטרי בשנים האחרונות.
3.2. השפעתה של המדיניות המוניטרית.
3.3. האשראי הנקוב במט"ח והצמוד למט"ח לתושבי ישראל.
3.4. חלקם של תושבי חוץ ביבוא ההון.
3.5. המדיניות המוניטרית בתגובה ליבוא הון נרחב.
3.6. מודל כלכלי פשוט של שוק המט"ח והתערבות ממשלתית.
3.7. כיצד מתקשרת הריבית השקלית של בנק ישראל לשוק המט"ח.
3.8. מנגנון ההתערבות של בנק ישראל - עיקור תנועות ההון.
3.9. עלות העיקור.
3.9.0 מקרה דומה בעבר של יבוא הון (1979).
סיכום
נספחים וקטעי עיתונות
ביבליוגרפיה

מקורות:

יהלום, שמואל 1985 "יחסי גומלין בין אינפלציה ושער החליפין בתקופת השער הנייד בישראל" - רבעון לכלכלה 125, 193 - 191.
בנק ישראל מחלקת מטבע חוץ היחידה הכלכלית שערי חליפין של מטבעות חוץ בישראל 1948 - 1985.
רבעון לבנקאות - פיחותים ואינפלציה בישראל - "תהליך התאמת המחירים לשערי הדולר וסל המטבעות" 1977 - 1986.
בנק הפועלים המחלקה הכלכלית - "מדיניות שער החליפין של הפס האלכסוני בישראל, במלאת שנה ליישומה", 1995.
בנק ישראל דין וחשבון לשנת 1996, ירושלים מארס 1997.
בנק ישראל, מערכת הבנקאות בישראל סקירה שנתית 1996, יוני 1997.
בנק ישראל סקירת המפקח על מטבע חוץ, 1996 מארס 1997.
שאלות ותשובות על מדיניות הריבית, שער החליפין ופיקוח על מטבע חוץ, ד"ר דוד קליין, בנק ישראל מאי 1997.
השנתון הסטטיסטי לישראל לשנים 1996, 1995, 1994, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליד משרד ראש הממשלה.
מכון ישראלי בינלאומי לחקר מדיניות כלכלית שימושית - ייצוב שערי חליפין בישראל - ד"ר שולה פסח, פרופ' אסף רזין מארס 1992.
ברונו, מיכאל וצבי זוסמן - מדיניות שער החליפין בישראל, רבעון לכלכלה, 1984.
נויבך, אמנון, אפרים צדקה ואסף רזין - אתגרי המשק הישראלי, הוצאת "מעריב" 1996.
בנק הפועלים - מחלקת מט"ח, מדור מחקר סקירות מט"ח - חוברות חודשיות 1992 - 1997.
14קטעי עיתונות - מאמרים ופרסומים שונים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות והתפתחות שערי החליפין בישראל וקשרי הגומלין בין ריבית, אינפלציה ושער החליפין", סמינריון אודות "מדיניות והתפתחות שערי החליפין בישראל וקשרי הגומלין בין ריבית, אינפלציה ושער החליפין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.