היישום אינו מחובר לאינטרנט

הביקוש לכסף תחת ציפיות רציונליות לאינפלציה

עבודה מס' 062138

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אמידת הביקוש לכסף בישראל, האם הציפיות האינפלציוניות בישראל רציונליות ואלו משתנים נותנים תחזית לאינפלציה הצפויה.

5,434 מילים ,4 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

החל משנות ה- 60, החלה מתפתחת ספרות ענפה הנוגעת לביקוש לכסף (בסביבה של אינפלציה גבוהה). הבנת שוק הכסף חשובה להבנת התפתחות הפעילות הכלכלית בכלל ובפרט להבנת המדיניות המוניטרית בעבר וקביעת מדיניות מוניטרית התואמת את מצב המשק.
התיאוריה הבסיסית של שוק הכסף מניחה שכמות הכסף הריאלי שהציבור מחזיק תלויה בהכנסה הריאלית ובריבית, באופן כללי הפונקציה היא (m=f(y,r והפונקציה שהייתה מקובלת היא: (1) lnm=a+b*lny+c*lnr
משוואה 1 נאמדה עבור נתונים שנתיים (ייתכנו מספר שיעורי ריבית שונים). כאשר עברו לאמוד נתונים רבעוניים, הוסיפו למשוואה 1 פיגורים של המשתנים המסבירים, תחת נימוקים של עלויות התאמה או ציפיות אדפטיביות.
הוספת תהליך התאמה לכסף, הופכת את משוואה 1 להיות מעט מסובכת יותר:
(2) lnm=a+b*lny+c*lnr+d*lnm-1
כלומר, נוסף הכסף בפיגור כמשתנה מסביר.
בנוסף, ניתן להתייחס להכנסה ולריבית כמשתנים לא ידועים שיש לחזותם, כלומר:
(3) lnm=a+b*lnye+c*lnre+d*lnm-1
התחזית עבורם נעשית על ידי ציפיות אדפטיביות, דרך זו הופכת את משוואה 2 למשוואה מסובכת אך עשירה יותר, המכילה פיגורים מסדר ראשון של המשתנים ומסדר שני של הכסף.
עד כה, לא התעסקתי כלל בהשפעת האינפלציה על הביקוש לכסף, להשפעה זו חשיבות מכרעת בניתוח ביקוש לכסף במדינות היפר אינפלציוניות וחשיבות גבוהה בניתוחו במדינות בעלות אינפלציה גבוהה (כגון ישראל, המדינה שתנותח בהמשך). כדי להוסיף את השפעת האינפלציה, נכליל את המשוואות הקודמות ונקבל משוואה מהצורה הבאה (משוואה חצי לוגריתמית):
(4) lnm=a+b*lny+c*lnr+d*lnm-1+e*(e
על מנת לחזות את האינפלציה הצפויה, אשתמש בהנחה של ציפיות רציונליות, לפיה הפרטים יוצרים תחזית אופטימלית בהתבסס על משתנים ידועים.
בישראל, אמידת הביקוש לכסף מעניינת במיוחד, לנוכח השינויים באינפלציה מקום המדינה. בשנים 1948-1967 האינפלציה נעה בין %5 ל %10 במונחים שנתיים, בסוף שנות ה- 60 האינפלציה צונחת קרוב לאפס (שינוי מס' 1) ובתחילת שנות ה 70 חוזרת שוב לרמה של %10 שנתית (שינוי מס' 2).
מאמצע שנות ה 70 מתחיל תהליך האצה אינפלציוני (שינוי מס' 3), בתחילת שנות ה- 80 האינפלציה מגיעה לרמה של %100 שנתית וממשיכה להאיץ עד לרמה של %400 שנתית באמצע שנות ה- 80, בשלב זה מופעלת תוכנית הייצוב המחזירה את האינפלציה לרמה של %20 שנתית בשנים 1987-1992 (שינוי מס' 4), עד לשנת 1997, האינפלציה נמצאת ברמה של %10 שנתית (שינוי מס' 5) ולאחר מכן האינפלציה מדוכאת לרמה חד ספרתית נמוכה שבה היא נמצאת היום (שינוי מס' 6).
בעבודתי, אאמוד את הביקוש לכסף בישראל, אבחן האם הציפיות האינפלציוניות בישראל רציונליות ואלו משתנים נותנים תחזית לאינפלציה הצפויה.
בהמשך, העבודה מאורגנת באופן הבא: החלק הבא יפרט את דרך ההגעה למשוואות המודל שייאמד, חלק 3 יכלול הצגה סטטיסטית של המשתנים במודל (כסף, אינפלציה והכנסה), בחלק 4 יורץ מודל VAR לא מוגבל של המשתנים האנדוגניים ויבוצע ניתוח של מודל זה, בחלק 5 ייאמד המודל המוגבל בנראות מקסימלית וינותחו התוצאות, בחלק 6 יושוו התוצאות לאלו שהתקבלו במאמרו של ליידרמן (1981), במאמרם של גולדפלד, דוסברי ופול (1973) ובמאמרם של אקשטיין וליידרמן (1992), חלק 7 יסכם.

תוכן העניינים
רקע
המודל
ניתוח סטטיסטי
מודל VAR לא מוגבל
קביעת מספר הפיגורים
תוצאות אמידת VAR לא מוגבל
מבחן גריינג'ר
בדיקת אקסוגניות התוצר
תוצאות אמידת VAR עבור תוצר אקסוגני
מבחן יציבות
Impulse Response
המודל המוגבל
קביעת מספר הפיגורים
תוצאות אמידת המודל הפשוט
הביקוש לכסף
בחינת השערת הציפיות הרציונליות
Impulse Response
תוצאות אמידת המודל המורכב
שינוי הגדרת הכסף
אמידת הביקוש לכסף בתקופה שלאחר הייצוב
השוואת התוצאות למאמרים קודמים
השוואה למאמרו של ליידרמן
השוואה למאמרם של גולדפלד, דוסברי ופול
השוואה למאמרם של אקשטיין וליידרמן
סיכום
נספחים
נספח א': מבחן פיגורים אופטימלי (אפשרתי עד 12 פיגורים(
נספח ב': תוצאות אמידת VAR לא מוגבל (אומדים לא מובהקים לא מדווחים(
נספח ג': מבחן גריינג'ר
נספח ד': תוצאות אמידת מודל VAR עם תוצר אקסוגני
נספח ה': מבחן ליציבות המודל
נספח ו': מבחן wald לבחינת הפיגור השני עד החמישי
נספח ז': תוצאות אמידת המודל המוגבל עם פיגור אחד תחת הנחת ציפיות רציונליות
נספח ח': תוצאות אמידת המודל המוגבל עבור M 2
נספח ט': מבחן גריינג'ר בתקופה שלאחר הייצוב
נספח י': מבחן wald למודל עם גידול בכמות הכסף
ביבליוגרפיה

מקורות:

Leonardo Leiderman - "The Demand for Money under Rational Expectations of Inflation", International Economic Review (1981) 679-689.
Stephen M. Goldfeld, James Duesenberry, William Poole - "The Demand for Money Revisited", Brookings Papers on Economic Activity (1973) 577-646.
Zvi Eckstein, Leonardo Leiderman - "Seignorage and the Welfare cost of Inflation - Evidence from an Intertemporal Model of Money and Consumption", Journal of Monetary Economics (1992) 389-410.
Antonio M. Silveira - "The Demand for Money: The Evidence from the Brazilian Economy", Journal of Money, Credit and Banking (1973) 113-140.

תגים:

אינפלציה · ביקוש · כסף · לכסף · ציפיות · רציונליות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הביקוש לכסף תחת ציפיות רציונליות לאינפלציה", סמינריון אודות "הביקוש לכסף תחת ציפיות רציונליות לאינפלציה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.