היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 66643
מיקרו כלכלה : אופן התנהגות הביקוש והגורמים המשפיעים עליה.
2,251 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62138
אמידת הביקוש לכסף בישראל, האם הציפיות האינפלציוניות בישראל רציונליות ואלו משתנים נותנים תחזית לאינפלציה הצפויה.
5,434 מילים (כ-16.5 עמ'), 4 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66218
מהי מידת המעורבות הלגיטימית של מוסדות המדינה והחברה בתהליכים הטבעיים של כללי ההיצע והביקוש במגזר העסקי לשם צמצומם של פערי ההכנסה בתוכו?
6,911 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63176
הצגת התיאוריה ודוגמאות למוצרים תחליפיים ומשלימים.
3,425 מילים (כ-10.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67144
האם השכר הגבוה של הבכירים הינו תוצאה של כוחות היצע וביקוש, או שמא מדובר בכשל שוק הדורש מעורבות רגולטורית לשמירה על האינטרס הציבורי.
2,550 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 64883
בחינת השפעת הפחת הרצוני על איכות תוצאות החיזוי של מודלים קיימים להיצע וביקוש כח אדם במערכת ההוראה.
7,963 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64156
במחקר נבדק הקשר בין שביעות רצון הלקוח מהשירות הניתן לו בחברה לבין נאמנותם של זכייני החברה (מוסכי הרשת). כמו כן, נבדקת ורגישות הביקוש של הלקוחות ביחס למחיר.
3,917 מילים (כ-12 עמ'), 18 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61225
מה מדד הגמישות מייצג, כיצד ניתן לחשב אותה, סוגי הגמישויות השונים והגורמים המשפיעים על מידת הגמישות.
6,958 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 50406
בחינת פרוייקט בניה בת"א תוך התייחסות למרכיבי הפרוייקט, לביקוש וההיצע ולשיווק הפרוייקט.
2,969 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16