היישום אינו מחובר לאינטרנט

גמישויות הביקוש וההיצע

עבודה מס' 061225

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה מדד הגמישות מייצג, כיצד ניתן לחשב אותה, סוגי הגמישויות השונים והגורמים המשפיעים על מידת הגמישות.

6,958 מילים ,15 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בשורש כל בעיות הכלכלה עומדת תופעת המחסור, המציגה את הפער בין הרצוי למצוי, בין מוגבלות האמצעים לעומת הצרכים והרצונות שלעולם גדלים.
המושג "מוצרים כלכליים" כולל את כל אותם המוצרים שכמותם מוגבלת, ואשר על מנת להשיגם נדרש מאיתנו לוותר על דבר אחר.
תופעת המחסור במישור הלאומי מתבטאת בהגדלת הקצאה בענף אחד, אשר מחייבת וויתור או הפחתה בהקצאה בענף אחר. מכאן מתבקש, שניצול לא מלא של גורמי הייצור במשק (היינו אבטלה של כח-אדם או של גורמי ייצור אחרים) יביא להחרפת המחסור, וזאת מעבר לבעיות החברתיות שתופעת האבטלה יוצרת. ניצול כל המשאבים של המשק מאפשר הרחבת היכולות והקטנת הצורך בוויתור ומכאן לצמיחה כלכלית. זו תתאפשר ע"י: 1. ע"י השקעה בגורמי ייצור נוספים; 2. ע"י שיפורים טכנולוגיים.

מדידת גמישויות הינה כלי כלכלי, אשר ע"י שימוש מושכל בו, ניתן לבחון ביתר רגישות תהליכים במשק, אחורה ובעיקר לעתיד, ולעזור בניצול יעיל יותר של משאבים במשק.

בעבודה זו אסקור את נושא גמישות עקומות הביקוש וההיצע. אבדוק מה מדד הגמישות מייצג, כיצד ניתן לחשב אותה, סוגי הגמישויות השונים ואת הגורמים המשפיעים על מידת הגמישות.
הפרק העוסק בגמישות הביקוש רחב יותר מזה שעוסק בגמישות ההיצע, וזאת מהסיבה שההגיון הפועל בשניהם הוא דומה וניתן להשליך מנושא אחד על השני.
כמו כן, הבאתי מספר דוגמאות בהן ניסיתי לעמוד על השפעת מושג הגמישות על תהליכים במשק ולהראות שאין מדובר רק במודל תיאורטי, כי אם חשיבותו גדולה בכלכלה היום-יומית.
מעניין היה לבדוק מהם השיקולים של חברות, כמו גם של הממשלה, בבואן להגדיל את סך הפדיון, וכיצד ע"י שימוש מושכל בנתוני גמישות כאלה ואחרים - כל אחת וסביבתה העסקית - ניתן לעשות זאת ביעילות.

תוכן העניינים:
1. מושגים כלליים והגדרות
2. עקומת הביקוש
2.1 גמישות עקומת הביקוש
2.2. הגורמים המשפיעים על גמישות הביקוש
2.3 עקומת הביקוש: טווח ארוך מול טווח קצר
2.4 על הקשר שבין גמישות הביקוש לפדיון
4. סוגי גמישויות נוספים
4.1 גמישות הביקוש ביחס להכנסה
4.2 גמישות צולבת
5. עקומת ההיצע
5.1 גמישות עקומת ההיצע
5.2 הגורמים המשפיעים על גמישות ההיצע
6. שיווי משקל בשוק תחרותי
7. גמישויות והשפעתן על תהליכים במשק
7.1 השפעת גמישות הביקוש על הפדיון - הלכה למעשה
7.2 גמישות ביקוש וגמישות צולבת על דוכן העדים
7.3 התערבות ממשלה - הטלת מס קניה
7.4 השפעת הגמישות על מדיניות המיסים
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

Baumol, W.J. Blinder, A.S., Economics Principles and Policy, Fifth Edition.
Davidson, R.K.et aL (1962), Economics: An Analytical Approach, Revised Edition, Illinois.
Begg.D.(Professor of Economics, Birkbeck College, University of London) et aL, Economics, Fourth Edition.
Lipsey, R.G. Chrystal, A.C.,Principles of Economics, Ninth Edition, Oxford University Press.
Brainard, H.G., Michigan State University,(1959), Economics in Action, Oxford University Press, N.Y.
Pindyck, R.S.et aL,(1995), Microeconomics, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.
Lipsey, R.G. Chrystal, A.C.(1995), An Introduction to Positive Economics, Eight Edition, Oxford University Press.
בן-ציון, א. ואחרים (1994), מבוא לכלכלה בגישה כמותית - יסודות מיקרו-כלכלה, הוצאה שנייה, שירות ניהול משאבים בע"מ.
חת, מ. (1989), מבוא לכלכלה - גרסה ישראלית, מוסד ביאליק, סדרת מבואות, ירושלים.
אורון, י. ואחרים, מבוא לכלכלה, מהדורה שנייה מורחבת, ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל-אביב.

תגים:

גמישויות גמישות · ביקוש והיצע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גמישויות הביקוש וההיצע", סמינריון אודות "גמישויות הביקוש וההיצע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.