היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 61291
עבודה הבודקת האם ציפיות של לקוחות בנושא איכות השירות, עומדים בסטנדרטים של הארגון המאובן או שישנו פער?
2,767 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61589
השפעת המהפכה האיסלאמית על מעמד הנשים והאם ענתה על ציפיות הנשים האיראניות.
7,238 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65795
בחינה אמפירית של השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65812
האם התנסות בשילוב תפקידים (לימודים, עבודה וזוגיות) נמצאת בזיקה לרמת הציפיות לקונפליקט ולהעשרה בקרב מבוגרים צעירים, והאם קיימים הבדלים מגדריים ברמות הציפיות לקונפליקט ולהעשרה.
10,255 מילים (כ-31.5 עמ'), 69 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65165
האם קיים קשר בין ציפיות הלקוח ותפיסת איכות השרות על ידו לנאמנותו- הצעת מחקר.
3,269 מילים (כ-10 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61087
ההבדלים, מצד המורים, בציפיותיהם מתלמידים מבוססים ומתלמידים טעוני טיפוח.
7,633 מילים (כ-23.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62138
אמידת הביקוש לכסף בישראל, האם הציפיות האינפלציוניות בישראל רציונליות ואלו משתנים נותנים תחזית לאינפלציה הצפויה.
5,434 מילים (כ-16.5 עמ'), 4 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64375
כיוון ועוצמת הקשר בין הנאמנות, כמדד של שביעות צרון לבין איכות השירות כפי היא נראית בעיני הלקוח.
6,121 מילים (כ-19 עמ'), 30 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64840
מהן הציפיות והחששות של הורים הקשורים במעבר ילדם מהגן לבית הספר.
17,939 מילים (כ-55 עמ'), 47 מקורות, 724.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31