היישום אינו מחובר לאינטרנט

האינטראקציה הכיתתית בין מורה לתלמידים טעוני טיפוח

עבודה מס' 061087

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההבדלים, מצד המורים, בציפיותיהם מתלמידים מבוססים ומתלמידים טעוני טיפוח.

7,633 מילים ,18 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

האינטראקציה הכיתתית בין מורה לתלמידים טעוני טיפוח

תוכן העניינים
מבוא
פרק א: הילד טעון הטיפוח
פרק ב: תפיסות והתנהגויות של תלמידים ומורים
הדגם הייחוסי של ויינר
הדגם הייחוסי של ויינר בכתה
פרק ג: ציפיות מורים המקיימות את עצמן
אפקט פיגמליון והגולם מפראג
פרק ד: פעילות גומלין בכיתה
פרק ה: יחס המורה כלפי תלמידים טעוני הטיפוח
ראיון עם מורה בחינוך המיוחד
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
כאשר שני פרטים או יותר מעבירים ביניהם מסר כלשהו באמצעות התנהגות
מילולית, או לא מילולית מתרחשת פעולת גומלין ביניהם. בנוסף לחילופי
ההתנהגויות בין המשתתפים כרוכה הפעולה ביניהם גם בחליפין הכרתיים ורגשיים.
פעולת הגומלין מתנהלת בכל מערכת חברתית, כל עוד נוטלים בה חלק יותר משני
גורמים והיא מהווה תהליך חברתי בסיסי. באמצעות פעילות הגומלין מתרחשים
תהליכים חברתיים שונים, נוצרים יחסים חברתיים, מופעלת השפעה חברתית,
מתבצע תיאום חברתי וכד'.
גם בכיתה מתנהל רובו של תהליך ההוראה והלמידה באמצעות פעולות גומלין: מורה
מחליף מסר עם תלמיד, תלמיד אחד או יותר מחליפים מסרים עם המורה או זה עם
זה. פעילות זו בכיתה משררת יעדים חינוכיים אך פועלת גם כמנגנון שדרכו מגשימים
המורה והתלמיד את מטרותיהם האישיות והחברתיות. כלומר, בין התלמידים
למורים ישנה אינטראקציה חברתית כפרטים וכקבוצה. אינטראקציה זו נמשכת
במשך כל יום הלימודים וטבעה קובע, במידה מרובה, את התפיסות הסובייקטיביות,
את העמדות ואת אופני התנהגות של התלמידים ושל המורים.
בתוך פעולה זו ישנה גם השתתפות ושימשו של תלמידים במיומנויות קוגניטיביות
המשפיעות על הישגיהם בלימודים. כיום, ישנה הכרה בעובדה שהישגים אקדמאים
אינם מושגים אך ורק בזכות אותם מיומנויות אלא גם בזכות תהליכים חברתיים
ומשתנים אישיים. עד כמה הדבר מגיע לכדי ביטוי אמיתי בכתה ועד כמה אותן
ציפיות של המורה מתלמידיו על הישגיהם אכן משפיע? ומה בקשר לאותם תלמידים
שהישגיהם האקדמאים אינם עולים על הציפיות מסיבות שונות?
עבודה זאת עוסקת באינטראקציה הכיתתית בין מורה לתלמידים הנחשבים
כטעוני טיפוח. ההשערה העיקרית היא שישנם הבדלים, מצד המורים, בציפיותיהם
מתלמידים מבוססים ומתלמידים טעוני טיפוח. ציפיות המורים מקיימות עצמן
מבחינת "נבואה המקיימת את עצמה" כלומר, מורים מצפים מתלמידים טעוני טיפוח
פחות מתלמידים מבוססים.
בכדי לדון בהשערה זו ישנן כמה שאלות העומדות על הפרק:
* כיצד משפיעה תפיסת סיבות התלמידים לגבי הצלחותיהם ו\או כישלונותיהם
האקדמאים, על התנהגותם?
* כיד משפיעה ההתנהגות ההישגית של תלמידים על תפיסת הסיבות של מורים
לגבי הצלחות וכישלונות של תלמידיהם?
* עד כמה ציפיות המורים מתלמידים מקיימות את עצמן, בייחוד כאשר מדובר
בילדים טעוני טיפוח?
ילדים טעוני טיפוח נחשבים כנחשלים ביחס לתלמידים אחרים. בד"כ אותם ילדים
שייכים למשפחות בעלות רמה סוציו-אקונומית נמוכה ועל כן הם נמוכים בהישגיהם
הלימודים מילדים ממשפחות מבוססות. מצב זה גורם ליחס מיוחד אליהם מצד
המורים ונוצר מצב של נבואה המגשימה עצמה. המורה רואה באותם תלמידים
חלשים ו"דלי יכולת" ומתייחס אליהם בהתאם. בדרך כלל מתבטא יחס זה בזלזלו,
בחוסר אמון לגבי יכולותיהם של תלמידים אלה.
התלמידים מצידם, מגיבים בהתאם "ואינם מאכזבים את תחושת המורה". הם
נתפסים בעיני עצמם כשונים, כ"חלשים" וכאלה שאין מה לדרוש מהם כי במילא לא
מסוגלים ליותר.
ילדים אלה "מפתחים" סממנים של ליקויי למידה מגלל הקשיים שהם מגלים
במיומנויות הלימוד עליהם הם נדרשים.

מקורות:

האנציקלופדיה החינוכית, (1967) כרך ג' בערך "חינוך לטעוני טיפוח". מוסד ביאליק
בר-אל, ציפי (1996). "הגישה ההתנהגותית", פסיכולוגיה חינוכית. רכס, הוצאה לאור.
הבר, דוד (1990). לא הואב לקרוא, טיפול רב-ממדי בליקויי למידה. אונ' ת"א.
ליברמן, יעקב. "על מוטיבציה ללימודים", החינוך המשותף, ינואר 1984, מס' 111
מורריי, דוארד. (תשכ"ו). הנעה וריגוש, יסודות הפסיכולוגיה המודרנית. גומא.
סימפסון, שמעון. (1985). פגיעה מוחית וליקויי למידה. רמות. אונ' ת"א.
ספקטור, נויה. (1979). שיקום ליקויי למידה, מסדה.
שרן, שלמה ויעל. (1975). ליקויי למידה ותיקונם. ספריית הפועלים.
מאמר בתוך אנציקלופדיה אנקרטא (דיסק - 1998) שנכתב ע"י מלווין ד. לווין.
Atkinson, J.W. (1964) An Introduction to motivation. Princeton, N.J. Van Nostrand.
Bales, R.F. (1970) Personality and interpersonal behavior. N.Y.: Holt. And Wilson
Brophy J.E. and Good, T.L. (1974) Teacher-student relationships: Causes and consequences. N.Y: Holt, Rinehart and Winston.
Dweek. C.S Rapucci, N.D. (1973) "Learned helpless and reinforcement responsibility in children", Journal of Personality and Social Psychology, 25, pp. 109-116
Flanfers, N.A. Analyzing teaching behavior. (1970) Reading, Mass.: Addison-Welsely.
Fiedler, M.L. (1975) "Bidirectionality of influence in classroom interaction", Journal of Educational Psychology, 67, pp. 735-744
Laver, J. Hutcheson, S. (Eds) (1972) Communication in face-to-face interaction. Hammondsworth: Penguin books
Rosenthal, R. and Jacobson. L. (1968) "Longitudinal study of the effects of experimenter bias on the operant learning of laboratory rates", Journal of Psychiatric Research, 2, pp. 61-72
Weiner, B. (1974) Achievement Motivation and Attribution Theory. Moriston, N.J. General Learning Press.

תגים:

בכיתה · גומלין · הישגים · וויינר · ליקוי · למידה · פיגמליון · פעילות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האינטראקציה הכיתתית בין מורה לתלמידים טעוני טיפוח", סמינריון אודות "האינטראקציה הכיתתית בין מורה לתלמידים טעוני טיפוח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.