היישום אינו מחובר לאינטרנט

אינטראקציה כיתתית בין מורה לתלמידים הנחשבים טעוני טיפוח במסגרת שיעורי ספורט

עבודה מס' 061192

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת האינטראקציה הכיתתית בין המורה לתלמיד תוך התייחסות לאפקט פיגמליון.

10,209 מילים ,23 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

פעולת הגומלין מתנהלת בכל מערכת חברתית, כל עוד נוטלים בה חלק יותר משני גורמים והיא מהווה תהליך חברתי בסיסי. באמצעות פעילות הגומלין מתרחשים תהליכים חברתיים שונים, נוצרים יחסים חברתיים, מופעלת השפעה חברתית, מתבצע תיאום חברתי וכד'.
גם בכיתה מתנהל רובו של תהליך ההוראה והלמידה באמצעות פעולות גומלין: מורה מחליף מסר עם תלמיד, תלמיד אחד או יותר מחליפים מסרים עם המורה או זה עם זה. פעילות זו בכיתה משררת יעדים חינוכיים אך פועלת גם כמנגנון שדרכו מגשימים המורה והתלמיד את מטרותיהם האישיות והחברתיות. כלומר, בין התלמידים למורים ישנה אינטראקציה חברתית כפרטים וכקבוצה. אינטראקציה זו נמשכת במשך כל יום הלימודים וטבעה קובע, במידה מרובה, את התפיסות הסובייקטיביות, את העמדות ואת אופני התנהגות של התלמידים ושל המורים.
בתוך פעולה זו ישנה גם השתתפות ושימשו של תלמידים במיומנויות קוגניטיביות המשפיעות על הישגיהם בלימודים. כיום, ישנה הכרה בעובדה שהישגים אקדמאים אינם מושגים אך ורק בזכות אותם מיומנויות אלא גם בזכות תהליכים חברתיים ומשתנים אישיים. עד כמה הדבר מגיע לכדי ביטוי אמיתי בכתה ועד כמה אותן ציפיות של המורה מתלמידיו על הישגיהם אכן משפיע? ומה בקשר לאותם תלמידים שהישגיהם האקדמאים אינם עולים על הציפיות מסיבות שונות?
עבודה זאת עוסקת באינטראקציה הכיתתית בין מורה לתלמידים הנחשבים כטעוני טיפוח.
מכיוון שהמגמה בה אני עוסקת היא ספורט תתמקד עבודה זו בהיבט שיעורי הספורט כתחום המהווה עבור תלמידים אלה פעילות מהנה, בונה ורצויה. במסגרת פעילות הספורט מכונים מורי הספורט את התלמידים בפעילויות של הבנה, הפנמה ועיבוד חומר אקדמי הנלמד בכתה. בפעילות כזו אין הם צריכים להפעיל את מנגנוני הלמידה והם רואים בשיעורים אלה ביטוי ליכולת שלהם, להתפרקות מסוימת, להנאה וכד'.

השערת העבודה היא שישנם הבדלים, מצד המורים, בציפיותיהם מתלמידים מבוססים ומתלמידים טעוני טיפוח. ציפיות המורים מקיימות עצמן מבחינת "נבואה המקיימת את עצמה" כלומר, מורים מצפים מתלמידים טעוני טיפוח פחות מתלמידים מבוססים. ע"י פעילויות מכוונות ניתן לשפר את מיומנויות הלמידה של תלמידים אלה.

בכדי לדון בהשערה זו ישנן כמה שאלות העומדות על הפרק:
* כיצד משפיעה תפיסת סיבות התלמידים לגבי הצלחותיהם ו\או כישלונותיהם האקדמאים, על התנהגותם?
* כיצד משפיעה ההתנהגות ההישגית של תלמידים על תפיסת הסיבות של מורים לגבי הצלחות וכישלונות של תלמידיהם?
* עד כמה ציפיות המורים מתלמידים מקיימות את עצמן, בייחוד כאשר מדובר בילדים טעוני טיפוח?
בעקבות מצב זה מוצעת תכנית חינוך גופני לשם שיפור מצבם של תלמידים אלה.
הכלים העיקריים היו ראיונות עם תלמידים משני הסוגים בכדי לבחון את נטייתם כלפי פעילות גופנית וצפייה - במשך הימים בהם שהיתי בבתי הספר צפיתי על התלמידים טיעוני הטיפוח, השתדלתי לצפות עליהם גם בשיעורי ספורט וגם בשיעורים עיוניים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: הילד טעון הטיפוח
פרק ב: תפיסות והתנהגויות של תלמידים ומורים
הדגם הייחוסי של ויינר
הדגם הייחוסי של ויינר בכתה
פרק ג: ציפיות מורים המקיימות את עצמן
אפקט פיגמליון והגולם מפראג
פרק ד: פעילות גומלין בכיתה
מהי פעילות גומלין
פרק ה: יחס המורה כלפי תלמידים טעוני הטיפוח
שיעורי הספורט - פעולת גומלין תורמת
השפעת פעילות גופנית על אוכלוסיות מיוחדות
משמעות הלמידה הפעילה להתפתחות הילד
חשיבותה של פעילות גופנית בגיל הרך
התכנית החינוכית הייחודית במרכז הלימודי המוטורי-קוגניטיבי
השערות המחקר
שיטת המחקר
ממצאים ודיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

האנציקלופדיה החינוכית, (1967) כרך ג' בערך "חינוך לטעוני טיפוח". מוסד ביאליק
אלמוסני, י., ש. רייטר (1996) "פעילות מוטורית יצירתית כאמצעי לשיפור איכות חייהם של אנשים בעלי פיגור שכלי קל ובינוני"ת בתוך: בתנועה,ג,4.
בר-אל, ציפי (1996). "הגישה ההתנהגותית", פסיכולוגיה חינוכית. רכס, הוצאה לאור.
הבר, דוד (1990). לא הואב לקרוא, טיפול רב-ממדי בליקויי למידה. אונ' ת"א.
הוצלר, י., ע. חכם, א. ברגמן, א. שיינברג (1996) "השפעת פעילות גופנית טיפולית על ילדים עם שיתוק מוחין", בתוך: בתנועה,ג,4.
טילמן, א. (פברואר, 1988) "חינוך גופני שהפך את אוסישקין תל"י על פניו", בתוך: החינוך הגופני והספורט, נ"ג, 2.
ליברמן, יעקב. "על מוטיבציה ללימודים", החינוך המשותף, ינואר 1984, מס' 111
מורריי, דוארד. (תשכ"ו). הנעה וריגוש, יסודות הפסיכולוגיה המודרנית. גומא.
נוי, ב. (פברואר, 1979) "פיתוח מיומנויות קוגניטיביות וסנסומוטוריות של ילדים הטעונים טיפוח באמצעות משחקים", בתוך: פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, 10. עמ' 8-23
סימפסון, שמעון. (1985). פגיעה מוחית וליקויי למידה. רמות. אונ' ת"א.
ספקטור, נויה. (1979). שיקום ליקויי למידה, מסדה.
רביב, ש., רכס,א., הכט, ע. (1994) "השפעת הפעילות במרכזי הלימוד המוטורי-קוגניטיבי על התפתחות הפסיכומוטורית והריגושית ועל ההישגים הלימודיים של ילדים בגיל 5-7", בתוך: בתנועה, ב,4.
שרן, שלמה ויעל. (1975). ליקויי למידה ותיקונם. ספריית הפועלים.
מאמר בתוך אנציקלופדיה אנקרטא (דיסק - 1998) שנכתב ע"י מלווין ד. לווין.
Atkinson, J.W. (1964) An Introduction to motivation. Princeton, N.J. Van Nostrand.
Bales, R.F. (1970) Personality and interpersonal behavior. N.Y.: Holt. And Wilson
Brophy J.E. and Good, T.L. (1974) Teacher-student relationships: Causes and consequences. N.Y: Holt, Rinehart and Winston.
Dweek. C.S Rapucci, N.D. (1973) "Learned helpless and reinforcement responsibility in children", Journal of Personality and Social Psychology, 25, pp. 109-116
Flanfers, N.A. Analyzing teaching behavior. (1970) Reading, Mass.: Addison-Welsely.
Fiedler, M.L. (1975) "Bidirectionality of influence in classroom interaction", Journal of Educational Psychology, 67, pp. 735-744
Laver, J. Hutcheson, S. (Eds) (1972) Communication in face-to-face interaction. Hammondsworth: Penguin books
Rosenthal, R. and Jacobson. L. (1968) "Longitudinal study of the effects of experimenter bias on the operant learning of laboratory rates", Journal of Psychiatric Research, 2, pp. 61-72
Weiner, B. (1974) Achievement Motivation and Attribution Theory. Moriston, N.J. General Learning Press.

תגים:

גופנית · דיסלקציה · התעמלות · ויינר · ליקויי · למידה · מוטורית · ספורט · פעילות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אינטראקציה כיתתית בין מורה לתלמידים הנחשבים טעוני טיפוח במסגרת שיעורי ספורט", סמינריון אודות "אינטראקציה כיתתית בין מורה לתלמידים הנחשבים טעוני טיפוח במסגרת שיעורי ספורט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.