היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41305
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60760
בדיקת ההבדלים בשחזור הסיפור אצל ילדים לקויי למידה ושאינם לקויי למידה.
8,269 מילים (כ-25.5 עמ'), 16 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 70649
בחינה עיונית של יתרונות השימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה כמקדמים את תחושת המסוגלות העצמית של תלמידים לקויי למידה.
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 41210
התנהגות ארגונית, למידה ארגונית והגורמים המשפיעים על מהירות הלמידה, השפעת המפה הקוגניטיבית ואומדן מהירות הלמידה.
5,879 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 31858
בדיקת השימוש באסטרטגיות מטה קוגניטיביות בתהליך הקריאה באוכלוסיית ליקוי למידה, הגדרות ליקויי למידה, בנית מחקר על פי השאלה וניתוחו.
8,083 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 21096
סקירת ליקויי הלמידה הקיימים אצל ילדים, כולל בדיקת השפעת ליקוי למידה על לימוד חשבון.
15,927 מילים (כ-49 עמ'), 28 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68426
עבודה זו עוסקת בשאלה כיצד למידה מתווכת מסייעת לתהליכי הטמעה וזכירה של החומר הנלמד בקרב ילדים בעלי לקויות למידה.
4,793 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 51009
דוח המתאר מקרה בו נכפה שינוי ארגוני על העובדים ובוחן את תהליך הלמידה של האחראי בהתייחס לתיאוריות ההתניה האופרנטית והלמידה החברתית.
2,747 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64796
השפעת הלמידה המתוקשבת (למ"מ) על השינויים בתהליכי הלמידה ובאיכות ההוראה
11,177 מילים (כ-34.5 עמ'), 22 מקורות, 421.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100