היישום אינו מחובר לאינטרנט

למידה פרונטלית לעומת למידה שיתופית- הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות הערכה חילופיות

עבודה מס' 041305

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.

6,417 מילים ,12 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

קיימים מחקרים רבים העוסקים בשיטות הוראה שונות, השוואה ביניהן ובהשפעתן על הישגי התלמידים.
בהוראה פרונטלית מועבר מידע לימודי ע"י המורה לקבוצה גדולה של תלמידים, המורה הינו הדמות המרכזית והסמכותית בכיתה, הוא קובע את קצב הלמידה, מתי ללמוד, ומהם התכנים. התלמידים נדרשים להקשיב, לקלוט חומר ולהוכיח כי למדו אותו. החומר הלימודי מועבר לכל הכיתות באופן בו זמני ועל התלמיד היחיד להשתלב ולהתאים את עצמו למאפייניה של שיטת ההוראה ולחומר הלימודי המוגש לו. התקשורת בין המורה לבין התלמידים היא לרוב חד כיוונית מן המורה אל התלמידים ולעתים דו כיוונית כאשר מתפתח דיון והמורה מבקש תגובות מן התלמידים. תקשורת בין התלמידים לבין עצמם ללא תיווכו של המורה נתפסת כהפרה למהלך השיעור. מבנה השיעור הפרונטלי יוצר בעיות אותן ציינו מספר חוקרים. למשל (דיוויס, 1969) טוען שכאשר מורה שואל שאלה בכיתה ישיבו על השאלות רק הזריזים והבטוחים בעצמם.

המחקר המוצע: מהאמור עד כה עולה כי קיים אמנם מחקר רב המשווה בין למידה פרונטלית לבין למידה שיתופית, אך חסר מחקר שיטתי על הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות של הערכה חילופית ועוד יותר מחקר הבודק את מידת הקשר בין ציוני ההישגים של תלמידים לפי מבחנים או לפי שימוש בתיקים ככלי הערכה, כשהם לומדים בקבוצות. בנושא האחרון טמונה הייחודיות של המחקר המוצע.

מטרות המחקר: המחקר המוצע יבדוק את מידת הקשר בין ההישגי התלמידים בכיתה ז' לפי מבחנים ככלי הערכה מסורתי או לפי שימוש בתיקי עבודה (פורטפוליוס) ככלי הערכה חדשני יותר. המטרתו העיקרית של הניסוי היא להעריך את ההשפעת שיטת הפורטפוליוס על הישגי התלמידים בהשוואה לשיטת הערכה מסורתית ע"י המבחנים. בנוסף לכך תיערך ההשוואה בין ההוראה המסורתית הפרונטלית לבין הוראה שיתופית בקבוצות קטנות תוך שימוש בתיקי פורטפוליוס.

נבדקים: במחקר ישתתפו 159 תלמידי 5 כיתות ז' מחטיבת הביניים של בית הספר בדרום הארץ, שבו לומדים מכיתה ז' עד י"ב. בכיתה ז' קולט ביה"ס תלמידים מכל השכונות בעיר ומרכיב כיתות הטרוגניות: פרופורציה זהה של תלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודים ושל תלמידים בעלי הישגים נמוכים בלימודים (עפ"י ציוני כיתה ו' בביה"ס היסודי ממנו באים התלמידים). בחלוקה זו אין התייחסות למצב סוציו-אקונומי ולמוצא, אך ישנה התייחסות לבתי הספר, בכיתה אחת יהיו כ- 50% תלמידים מבתי ספר מבוססים יחסית כ-50% מבתי ספר בו מוגדרים התלמידים כטעוני טיפוח.

תוכן העניינים:
מבוא
הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות הערכה חילופיות
המחקר המוצע
מטרות המחקר
נבדקים
מערך המחקר
שאלות המחקר
מדדים
ממצאים
ניתוח איכותי של ביקורת עבודה בקבוצות
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

מקורות:

אורנן, א' (1988), שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, עבודת מחקר לתואר שני בביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.
גלובמן, ר (1986), הפנומנולוגיה של למידה פעילה - אבחון ודגמים של למידה פעילה ותוצריהם על פי מראל"ם - מערכת רכיבים לאיפיון למידה פעילה, דירציה לתואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן.
גלובמן ר' והריסון ג' (1994), למידה פעילה-גישה הטרוגנית להוראה, מתוך י' ריץ' ור' בן ארי (עורכים), שיטות הוראה לכיתות הטרוגניות, עמ' 157-188, אבן יהודה, רכס.
שחר ח' ושרן ש' (1991), למידה שיתופית בקבוצות קטנות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות ח' רב עדתיות, מגמות ל"ד, עמ' 211-229.
שרן, ש (1989), למידה שיתופית בקבוצות קטנות-סקירה של שיטות ומחקר, עיונים בחינוך.
שרן, ש', הרץ-לזרוביץ', ר', שרן י' (1981), פרוייקט גם כך אפשר-תכנון, התארגנות ותיאור הביצוע,, מתוך ש' שרן ור' הרץ-לזרוביץ' (עורכים), מורים ותלמידים בתהליך השינוי, עמ' 81-111, תל-אביב, רמות.
שרן ש', שרן, י (1975), הוראה בקבוצות קטנות, (מהדורה שניה), תל-אביב, שוקן.
שרן ש' ושחר, י' (1994), שיפור ההוראה בכיתה הטרוגנית-תלות גומלין בין הכיתה לבין בית הספר כמוסד, מתוך י' ריץ' ור' בן ארי (עורכים), שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית, עמ' 233-252, אבן יהודה, רכס.
שרן, ש', הרץ-לזרוביץ', ר' (1978), שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר, תל-אביב, שנקין.
Huberman, A., Miles, M. (1984), Innovation up Close, New York: Plenum.
Johnson, D (1973), Conlemrany Social Psychology, Philadelphia.
Sarason, S (1990), The Predictable Failure of Educational Reform, San Francissco: Jossey-Bass.

תגים:

בית · ספר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "למידה פרונטלית לעומת למידה שיתופית- הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות הערכה חילופיות", סמינריון אודות "למידה פרונטלית לעומת למידה שיתופית- הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות הערכה חילופיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.