היישום אינו מחובר לאינטרנט

פעולת גומלין בכתה ולמידה שיתופית בעזרת מחשבים

עבודה מס' 061045

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת המושג 'המושג פעילות גומלין בכתה' תוך התמקדות בפעילות גומלין בכתה בעזרת מחשב.

11,997 מילים ,52 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה כללית
תפיסות והתנהגויות של תלמידים ומורים
אפקט פגמליון והגולם מפראג
יחסי גומלין בכתה
הדגם הייחוסי של ויינר
הדגם הייחוסי של ויינר בכתה
פעילות גומלין בכתה
פעילות גומלין (עפ"י בר-טל ובר-טל)
למידה שיתופית בכתה
המחשבים בביה"ס - לימוד בעזרת מחשבים
סיכום
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה

מבוא
כאשר שני פרטים או יותר מעבירים ביניהם מסר כלשהו באמצעות התנהגות מילולית, או לא מילולית מתרחשת פעולת גומלין ביניהם. בנוסף לחילופי ההתנהגויות בין המשתתפים כרוכה הפעולה ביניהם גם בחליפין הכרתיים ורגשיים.
פעולת הגומלין מתנהלת בכל מערכת חברתית, כל עוד נוטלים בה חלק יותר משני גורמים והיא מהווה תהליך חברתי בסיסי. באמצעות פעילות הגומלין מתרחשים תהליכים חברתיים שונים, נוצרים יחסים חברתיים, מופעלת השפעה חברתית, מתבצע תיאום חברתי וכד'.
גם בכיתה מתנהל רובו של תהליך ההוראה והלמידה באמצעות פעולות גומלין: מורה מחליף מסר עם תלמיד, תלמיד אחד או יותר מחליפים מסרים עם המורה או זה עם זה. פעילות זו בכיתה משרתת יעדים חינוכיים אך פועלת גם כמנגנון שדרכו מגשימים המורה והתלמיד את מטרותיהם האישיות והחברתיות. כלומר, בין התלמידים
למורים ישנה אינטראקציה חברתית כפרטים וכקבוצה. אינטראקציה זו נמשכת במשך כל יום הלימודים וטבעה קובע, במידה מרובה, את התפיסות הסובייקטיביות, את העמדות ואת אופני התנהגות של התלמידים ושל המורים.
אחד הנושאים, בתקופה המודרנית והטכנולוגיה המפותחת של ימינו, מביאה בפנינו סוג נוסף של אינטראקציה בכתה - פעילות גומלין בעזרת\ע"י המחשב. זוהי אינטראקציה המערבת לא רק תוספת של שימוש בטכנולוגיה חדשה אלא משנה את הדרך המסורתית של ההוראה והלימוד. בנוסף, הדרכים הטכנולוגיות החדשות מקדמות צורות חדשות של ארגון של תהליך הלימוד. במצב זה נוצרת סביבה חיובית של למידה פעילה עם הזדמנויות של תלמידים לפתור בעיות אותנטיות.
עבודה זו סוקרת את המושג פעילות גומלין בכתה, מביאה כמה צורות וסוגים של פעילות גומלין כאשר ההתרכזות וההתמקדות היא בפעילות גומלין בכתה בעזרת מחשב. עיקר פעילות הגומלין היא לשם הוראה ולימוד של התלמידים דרך תהליך אינטראקטיבי בין מורים לתלמידים ותלמידים לבין עצמם בתיווך המחשב. תהליך ההוראה והלמידה הם בצורה פעילה ולא סבילה של קליטת ידע שהמורה מעביר לתלמידים.
בתוך העבודה תובאנה עובדות על שימוש במחשב, היתרונות והחסרונות שמציינים חוקרים או אנשי חינוך לגבי השימוש במחשבים בכתה. מצד אחד מובאות עובדות על התועלת הרבה שיש בשימוש במחשב במסגרות חינוכיות כאמצעי עזר ללמידה ופעולות גומלין בכתה. מאידך, יש כאלה הטוענים כי אין כל הוכחה שרוב השימושים במחשב אכן משפרים הוראה ולימוד.

בכל מקרה, העובדות הן שמוסדות חינוך רבים (גנים ובתי ספר) מכניסים מחשבים למסגרתם ככלי עזר ללימוד ואינטראקציה.
השאלה הכללית העולה מתוך המצב היא האם עשויים המחשבים המוקצבים במסגרות החינוך (בתי ספר וגנים) לעזור בלימוד ולאינטראקציה בין המורים והתלמידים? האם החינוך הולך לקראת תכניות לימוד חדשות הנעזרות בצורה
משמעותית במחשבים בבית הספר? האם המצב שנוצר הוא מצב רצוי או האם יש להציב גבולות?

מקורות:

בר-טל, ד. (1980) "תפיסות והתנהגויות של תלמידים ומורים: ניתוח ייחוסי", בתוך חוות דעת, 13. עמ' 5
בר-טל, ד. ודרום, א. (ספט. 1978) "למה מייחסים תלמידים את הצלחתם וכישלונם?" בתוך: עיונים בחינוך, חוברת 20, עמ' 21-30
בר-טל יפה ודניאל בר-טל (1985) "פעילות גומלין בכתה: ניתוח פסיכולוגי-חברתי. פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, אוצר המורה, ת"א.
בר-נתן, א. ור. הרץ-לזרוביץ (חורף תשנ"ז) "תקשורת-מחשבים בין ילדים בכתות ד' ותרומתה לאוריינות", בתוך: חלקת לשון,23. עמ' 232-343
הרץ-ליבוביץ, ר. וא. פוקס (1987) למידה שיתופית בכתה. אח, חיפה.
יוגב, ט. (1999) "הטמעת מחשבים בגני ילדים", בתוך: החינוך וסביבו, מכללת סמינר הקיבוצים, שנתון כ"א. עמ' 289-304
כ"ץ נ. וק. בן-יהודה (1999) "האינטרנט בחינוך - עוד אופנה חולפת או חידוש אמיתי?", בתוך: החינוך וסביבו, מכללת סמינר הקיבוצים, שנתון כ"א.
סיון י. (1998) "תקשוב - מילת מפתח בבתי הספר. לקראת שנות האלפיים", בתוך: הפורום, 12. עמ' 10-13
ציון, נ (1995) פרוייקטים חינוכיים בתקשורת מחשבים. ק.ש.ב - ברור חייל.
רון, נ. (1998) השפעת שילוב המחשב בעבודת חקר שיתופית של התנהגות חברתית ומילולית של תלמידים ומורים. עבודה, אונ' ת"א, המגמה לפיתוח תכניות לימוד, המסלול לתקשורת ומחשבים בחינוך.
שפיגל, ד. (1995) "מבט לאינטרנט", בתוך: מחשבים וכיף. עמ' 64-65
Atkinson, J.W. (1964) An Introduction to motivation. Princeton, N.J.
Bales, R.F. (1970) Personality and interpersonal behavior. N.Y.: Holt. And Wilson Flanfers, N.A. Analyzing teaching behavior. (1970) Reading, Mass.: Addison-Welsely.
Baron, L. (1991) "Peer Tutoring, Microcomputer Learning and Young Children", in: Journal of Computing Childhood Education, Vol. 2(4)
Berenfeld, B. (April, 1996)"Linking Student to the Infosphere", in: T.H.E Journal. Pp. 76-83
Berg L. Zane (1993) "Beyond Computers as Tools: Reengineering Education", in: Computers in the School. 9(2/3). Pp. 167-178.
Berg, Z. (1995) "Computer-mediated Communication and the Online Classroom in Distance Learning", Internet: http://www.december.com/cmc/mag/1995/apr/berge.html
Brophy J.E. and Good, T.L. (1974) Teacher-student relationships: Causes and consequences. N.Y: Holt, Rinehart and Winston.
Brosnan P.A. (Feb. 1995) "Learning about Tasks Computers can Perform", ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environment Education, Columbus OH.
Bruce, B. Rubin, A. (1993) Electronic Quills: A Situated Evaluation of Using Computers for Teaching Writing in Classrooms. Hillsdale, N.J.: Erlbaum
Butler, S.B. (1995) "Using the World Wide Web to Support Classroom-Based Education: Opportunities and Challenges for IS Educators", Internet www. gsia. cmu.edu/ bb26/ papers/education/aiswww
Callister T.A. Jr. (1994) "Educational Computing's New Direction: Cautiously Approaching an Unpredictable Future", in: Educational Theory, Vol. 44, No. 2. Pp 249
Carvin Andy (2000) "Exploring Technology and school Reform", Internet - edweb.
Gsn.Org/edref.Connection. html Cohen, E.G. (1994) Designing Groupwork: Strategies for the Heterogeneous Classroom. NY Teachers College Press.
Cooperative Learning - Response to Diversity, (2000) Califormia Department of Education, Internet: http://www.cde.ca.gov/iasa/cooplrng2.html
Derar S. (1997) "Improving Learner-instructor Interaction and Class Participation of International Students through Computer-Mediated Communication", EMC 703, Arisona State University
Duffin Daniel (1998) "Computers in the Classroom: Achieving an Ideal Learning Environment", Internet: http://www.nd.edu/~frswrite/spring99/duffin2.shtml
Dweek. C.S Rapucci, N.D. (1973) "Learned Helpless and Reinforcement Responsibility in Children", Journal of Personality and Social Psychology, 25, pp. 109-116
Fiedler, M.L. (1975) "Bidirectionality of influence in classroom interaction", Journal of Educational Psychology, 67, pp. 735-744
Fulford, C. Zhang, S. (1993) "Perception of Interaction: The Critical Predictor in Distance Learning", in: The American Journal of Distance Education. 7,3. Pp. 8-21
Hodas, S. (Sep. 1993) "Technology Refusal and the Organizational Culture of Schools", in: Education Policy Analysis Archives, Vol. 1, No. 10
Jewett T. (1996) A Cooperative Learning Approach to Teaching Social Issues of Computing http://www.cecs.csulb.edu/~jewett/social/cql96.html
Johnson, D.W Johnson T.R (1994) "Learning Together and Alone", in: Cooperative, Competitive and Individualistic Learning, 4th edition. Edina, Minn.: Interaction Book Company
Kagan, S. (1992) Cooperative Learning, San Juan Capistrano CA: Resources for Teachers.
Laver, J. Hutcheson, S. (Eds) (1972) Communication in face-to-face interaction. Hammondsworth: Penguin books
Lee, W.B. Kazlauskas, E.J. (March-April, 1995) "The Ecole Modern: Another Perspective on Educational Technology", in: Educational Technology
Martin, G.N.(1996) Introduction to Cooperative Learning. Department of Computer Science, Rochester.
Macqueen, N. (1999) A Guide to Cooperative Learning with Computers, Sunday School Software Ministries, USA
McGroarty, M. (1993) "Cooperative Learning and Second Language Acquisition", in: Daniel D. Holt (ed.) Cooperative Learning: A Response to linguistic and Cultural Diversity. Washington. Pp. 19-46
Moor, M. (1989) "Editorial: Three Types of Interactions", in: The American Journal of Distance Education, 3. Pp. 1-6.
Oppenheimer Todd (July, 1997) "The Computer Delusion", in: The Atlantic Monthly.
Reil, M. (1990) "Computer-Mediated Communication: A Tool for Reconnecting Kids with Society", in: Interactive Learning Environment, Vol. 1, No. 2. Pp. 255-263
Rosenthal, R. and Jacobson. L. (1968) "Longitudinal study of the effects of experimenter bias on the operant learning of laboratory rates", Journal of Psychiatric Research, 2, pp. 61-72
Salvin, R.E. (Dec. 1990) "Research on Cooperative Learning: Consensus and Controversy", in: Educational Leadership, Vol. 47, No. 4. Pp. 52-54
Schwartz, J. (1990) "Using an Electronic Network to Play the Scales of Discourse", in: English Journal, Vol. 79, No. 3. Pp. 16-24
Shal, D. (1988) "Towards a Reconceptualization of Distance Education", in: The American Journal of Distance Education, 2,3. Pp. 25-34
Swain, M. (1985) "Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Output in its Development", in: Gass, S.M Madden, C.G (ed.) Input in Second Language Acquisition. Boston. Pp. 235-253
Swaminathon, B.K.S. Clements D.H (Jan. 1993) Research Review: "Tender age and Computers: Junctions and Direction", in: Young Children
Tikka, D. (2000) "A Computer Environment for Mathematics Learning", Internet
McCoby, L.P. (1996) "Computer-Based Mathematics Learning", in: Journal of Research on Computing in Education, 28. Pp. 438-461
Whitelock, D. E. Scanlon, J. Taylor T. Oshea (1995) Computer Support for Pupils Collaborating: A Case Study on Collisions. Institute of Educational Technology, The Open University, UK
Weiner, B. (1974) Achievement motivation and attribution theory. Moriston, N.J.

תגים:

ויינר · למידה · מורים · מיחשוב · פיגמליון · שיתופית · תלמידים · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פעולת גומלין בכתה ולמידה שיתופית בעזרת מחשבים", סמינריון אודות "פעולת גומלין בכתה ולמידה שיתופית בעזרת מחשבים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.