היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62407
מחקר באמצעות "שאלון חברים".
8,441 מילים (כ-26 עמ'), 42 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 62417
מהי מידת המעורבות של תלמידים עולים באירועים אלימים בבית הספר.
6,157 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62434
בחינת יעילות התוכנית תוך מתן דוגמה של תיכון "מטרו ווסט" ברעננה.
8,866 מילים (כ-27.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62435
כיצד ניתן לשפרה?.
8,874 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66593
האם קיימת חובה על בתי הספר למשפטים לחנך את תלמידיהם לאתיקה, בנוסף על החומר המקצועי הכלול בלימודים לתואר במשפטים, ומהי יכולתם של בתי הספר למשפטים לעשות כן.
5,433 מילים (כ-16.5 עמ'), 28 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62352
סקירת הספרות בנושא ודעה אישית.
3,166 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 62261
אפיון התלמידים והתמקדות בשתי שיטות טיפול.
4,044 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62272
האם הלמידה הפעילה יכולה לסייע לתלמידים להגביר את הישגיהם גם ללא תוספת פעילויות אחרות.
8,282 מילים (כ-25.5 עמ'), 51 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62294
כיצד משפיע השילוב על התלמיד לקוי הלמידה.
8,449 מילים (כ-26 עמ'), 42 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100