היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62294
כיצד משפיע השילוב על התלמיד לקוי הלמידה.
8,449 מילים (כ-26 עמ'), 42 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62307
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
7,106 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62352
סקירת הספרות בנושא ודעה אישית.
3,166 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66593
האם קיימת חובה על בתי הספר למשפטים לחנך את תלמידיהם לאתיקה, בנוסף על החומר המקצועי הכלול בלימודים לתואר במשפטים, ומהי יכולתם של בתי הספר למשפטים לעשות כן.
5,433 מילים (כ-16.5 עמ'), 28 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62272
האם הלמידה הפעילה יכולה לסייע לתלמידים להגביר את הישגיהם גם ללא תוספת פעילויות אחרות.
8,282 מילים (כ-25.5 עמ'), 51 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62261
אפיון התלמידים והתמקדות בשתי שיטות טיפול.
4,044 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62064
דיון תיאורטי בנוושא וטיפול אישי (במסגרת מחקר פעולה) בתלמיד בעייתי בעל רקע אקלים משפחתי שלילי.
13,537 מילים (כ-41.5 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62120
בנושאים - ניטשה, דיואי ורוסו.
1,632 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62208
התפתחות הכשרים השכליים, יצירתיות ומיומנות והאינטרנט בחינוך.
10,496 מילים (כ-32.5 עמ'), 49 מקורות, 459.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100