היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 49
עבודה מס' 62407
מחקר באמצעות "שאלון חברים".
8,441 מילים (כ-26 עמ'), 42 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 62020
בדיקת רשויות מקומיות מהמגזר הערבי במחוז צפון.
13,432 מילים (כ-41.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62512
השוואה בין ילדים בכיתות ד' - ה', הלומדים חשבון בעזרת מחשב ובלעדיו.
9,634 מילים (כ-29.5 עמ'), 30 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62540
בחינת מהלך השילוב הלכה למעשה באמצעות ראיונות ותצפיות.
11,759 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62770
שילוב מחשב בהוראה בכלל ושילובו בכיתות ליקויי למידה בפרט.
5,337 מילים (כ-16.5 עמ'), 30 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61642
תפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת.
11,890 מילים (כ-36.5 עמ'), 49 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61108
בחינת סעיף 35 לחוק, הליקויים בהחלתו והשלכותיו.
30,949 מילים (כ-95 עמ'), 169 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 50595
עבודה זו עוסקת בבעיית ההתפתחות המוטורית אצל מפגרים בדגש על בעית שיווי המשקל.
3,768 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60029
ההגדרות השונות של לקות הלמידה באופן כללי וליקוי הלמידה המתמטי בפרט.
2,959 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 156.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 49