היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 68
עבודה מס' 62332
השפעתה על ההישגים בלימודים של הבן\ת קורבן לאלימות זו. עבודת מחקר איכותית וכמותית.
12,947 מילים (כ-40 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62272
האם הלמידה הפעילה יכולה לסייע לתלמידים להגביר את הישגיהם גם ללא תוספת פעילויות אחרות.
8,282 מילים (כ-25.5 עמ'), 51 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62260
סקירת מחקרים.
3,858 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62560
מחקר איכותני בו נבדקו גליונות ציונים.
9,249 מילים (כ-28.5 עמ'), 54 מקורות, 472.95 ₪
עבודה מס' 62573
כיצד משפיע הדימוי העצמי על רמת ההישגים.
5,568 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62774
סקירת מחקרים.
4,784 מילים (כ-14.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62679
השפעתה של האלימות בטלוויזיה על תופעת ההצקה והישגיו בלימודים של התלמיד המציק.
13,535 מילים (כ-41.5 עמ'), 104 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62220
הקשר בין צפיה בתוכנית ספורט אלים טלוויזיה לבין התנהגותו האלימה והישגיו בלימודים של הילד הצופה.
8,455 מילים (כ-26 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62126
מחקר הבודק את השפעת חרדת בחינות על הישגים בלימודים ואינטיליגנציה כגורם משפיע על חרדה זו.
6,120 מילים (כ-19 עמ'), 42 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 68