היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיקוד שליטה והישגים בלימודים

עבודה מס' 031878

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין דימוי עצמי ומיקוד שליטה על הישגים לימודיים במתמטיקה וספרות (כיתות ט' מב"ר בבית-ספר באיזור טעון טיפוח)

7,590 מילים ,26 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

במחקר הנוכחי בדקנו את הקשר שבין דימוי עצמי ומיקוד שליטה והקשר של שני משתנים אלה עם השגים לימודיים.
לשם השגת מטרות אלו העברנו שאלונים לדימוי עצמי ומיקוד שליטה לתלמידי כיתות ט' בבית-ספר טעון טיפוח.

מחקרים רבים שנעשו בעבר הראו קשר חיובי בין תכונות אישיותיות אלה לבין השגים לימודיים.
א. קיפר, 1975, פויירשטין 1980, רפפורט ומני 1980, הראו במחקרם שדימוי עצמי היא תכונה ברת שינוי.
מחקרים אחרים (שור, מילגראם ומאלסקי, 1971) הראו שעל ידי הפעלת תוכניות התערבות חלו שינויים בעמדות היחיד במיקוד שליטה.
חשיבותם של מחקרים כגון אלה הם בהשלכות החשובות על עבודתם של מחנכים והורים בטיפוח התכונות האישיותיות הנחקרות.
אנו כמורות, מחנכות בבתי-ספר באזורים טעוני טיפוח רואות חשיבות רבה בהתייחסות לתלמיד, לא רק בפן הקוגנטיבי אלא גם בצד האישיותי שלו ומנסיוננו למדנו שלא ניתן לנתק את הפן הקוגנטיבי והאישיותי ויש השפעה הדדית של שני צדדים אלו זה על זה.
בחרנו להתמקד בשתי תכונות משמעותיות לתלמיד המסתגל -דימוי עצמי ומיקוד שליטה.

תוכן העניינים:
1. מבוא

2. דימוי עצמי והשגים לימודיים בקרב טעוני טיפוח
הגדרת המושג
התפתחות הדימוי העצמי
בית-הספר ותפיסת העצמי
דימוי עצמי לימודי
דימוי עצמי והישגים לימודיים
השפעת הדימוי העצמי הלימודי על הדימוי העצמי הכללי
התפיסה העצמית כמקור להצלחה ולכשלון בביה"ס.
דמוי העצמי כגורם בר-שינוי

3. סיגנון הייחוס הסיבתי
הגישה הקוגניטיבית
השפעות היחוס הסיבתי
הגישה ההגנתית
השפעת הייחוס ההגנתי

4. קשר בין מיקוד שליטה להשגים לימודיים
הקשר בין סיגנון הסבר ודימוי עצמי

5. המחקר
מטרת המחקר
השערות המחקר
הגדרת המשתנים
מידגם
הליך ושיטה
מהימנות ותקפות הסקלה

6. ממצאים
7. ביבליוגרפיה

מקורות:

בלום, ב. 1976. תכונות אנוש ולמידה בבית הספר, גומא, תל-אביב.
גלנץ יוסף. חמ"ד. חרדה, חברתיות, מחשבה, דימוי עצמי. מערכת לבדיקה מקיפה בחקר מערכות מידע ממוחשבות. 1989.
גלנץ יוסף, הוא (היא) כך... ואני כך. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת- גן, תשמ"א.
גומל ח. השפעתה של תוכנית התערבות - א.י.ל.ה. עבודת מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, תשנ"ג.
גלסנר רבקה. קבלת הורים, דימוי עצמי ויחוס מיקוד שליטה לארועים של הצלחה וכישלון. תשל"ז. דיסרטציה (מ.א.) אוניברסיטת בר-אילן.
טל א. דימוי עצמי כתלמיד ודימוי עצמי, רבוי הצלתה בלימודים והישגים לימודיים. עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל-אביב, 1979.
עמרני ניסים. הששפעת ההעשרה הקוגניטיבית על הדימוי העצמי של ילדים טעוני טיפוח. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 1985.
שטרן משה. דימוי עצמי ודימוי בית-הספר אצל תלמידים טעוני טיפוח. רמת- גן, תשל"ז.
שלומי רונית, 1993. הקשר בין סגנון הסבר, דיכאון ודימוי עצמי. עבוד תיזה לתואר שני.
שפילמן מרים, ההערכה העצמית ויכולת תכנון העתיד המקצועי אצל תלמידי כיתות ד'. במגמות יג, 3-4, עמ' 350-359.
Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. Teasdal J.D. (1978). Learned helplessness in human: critique and reformulation. Journal of abnormal psychology. 87 49-74.
Adler A. (1927). Understanding human nature trans. by W.B. Wolfe. N.Y. Garden City Festinger, L. (1954). A theory of Social Comparison processes. Human Relations, 2 117.
Burns, Melanie, D. Seligman, E.P. (1989) Explanatory style, helplessnes, and depression. Handbook of social and clinical psychology. C.R. Synder and Donelson R. Forsyth Editor. University of Pennsylvania.
Comparison Processes, Human Relations, 2 117
Heider. F. (1958), The psychology of interpersonal relations. New-York: Wiley.
Ickes, W. (1988), Attributional styles and self concept. In L.Y. Abramson (Ed.) Social cognition and clinical psychology (pp. 66-97) New-York: The Guilford Press.
Kelley, H.H. (1967), Attribution theory in Social Pshichology. In: D. Levine (Ed.) Nebrasca Symposium on Motivation (Vol 13, pp. 192- 240). Lincoln: University of Nebraska Press.
Kelley, H.H. (1971). Attribution in social intercations. Morristown, N.J. General Learning Press.
Kelly H.H. (1972a) Causal Schemata and the attribution process. In E.E. Jones. D.E. Kanouse. H.H. Kelley R.E. Nisbett, S. Valins B. Winer (Eds.). Attribution: Preceiving the cause of behavior, (PP. 151-174) Morristown, N.J.: General Learning Press.
Layden M.A. (1982). Attributional style theraphy, In C., Avatki (Ad.) Attributions and Psychological change, London: Academic Press.
Peterson Seligman. 1984. Causal explanations as a risk factor for depression: Theory and evidance. Pshychological Review, 91, 347-374.
Rotter, J.B. (1966), Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, Psychological monograph, 80, 1-28.
Solley Stanger, 1956. Effect of magnitude of temporal barriers, type of goal and perception of self, Journal of experimental Psychology, 51, 62-70.
Tenennen Herzberger Nelson, 1987. Depressive attributional style. The role of self esteem, Journal of Personality. 55, 660.
Weiner, B. (1974). Achievement motivation and achievement theory. Morristown, N.J. General Learning Press.
Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological review, vol. 92 No. 4. 548-573.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיקוד שליטה והישגים בלימודים", סמינריון אודות "מיקוד שליטה והישגים בלימודים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.