היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת אובדן הורה בגיל ההתבגרות

עבודה מס' 062226

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת ההשפעה באמצעות שני שאלונים.

11,129 מילים ,22 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

המשפחה היא מערכת אנושית אוניברסלית, שקיימת לאורך ההיסטוריה האנושית, כיחידה החשובה ביותר לגידול דור הצאצאים, הבטחת הקיום וההמשכיות של החברה האנושית. שלבי ההתפתחות של המשפחה לאורך מעגלי החיים מציבים בפניה משימות התפתחותיות, שביצוען כרוך בתהליכים של צמיחה, גדילה, שינוי, וכן בתהליכים של פרידה, אובדן וצמצום. לפיכך, המשפחה נמצאת במצבי איזון וחוסר איזון דינאמיים אשר נובעים הן משינויים התפתחותיים והן משינויים חיצוניים המשפיעים על המערכת כולה וכל אחד מחבריה.
המשפחה המצומצת מורכבת ממספר פרטים הפועלים יחד ובו- זמנית. כדי לשמור על בטחונו של כל אחד מהם ועל יכולתם למלא את משימות החיים השונות בדרך היעילה ביותר, עליהם להגיע לדרגה גבוהה של אחריות הדדית ושל תיאום. מטרת התיאום היא ליצור סוג של איזון, המשתנה עם כל תנועה מבלי שהחבורה כולה תתפרק. שיווי המשקל הנוצר מחדש עם כל שינוי הוא המפשר לכל אחד מחברי הקבוצה למלא את תפקידו, כשכל אחד מן המשתתפים הוא תומך ונתמך בעת ובעונה אחת.
המוות הוא תופעה טבעית והכרחית המלווה את חיינו בהיותה הסיום הבלתי נמנע של כל חי והוא מהווה עדיין תופעה שאין לאדם שליטה עליה.
אובדן של אדם קרוב הוא אירוע קשה מאוד, שמעורר תגובות חריפות ומגוונות, והוא מערער את המבנה החברתי הבין-אישי של אלה שהיו שותפים לחייו, כאשר חוסר הרצון להיפרד מהנפטר מתבטא בצורות שונות במשך תהליך האבל ולאחריו. האבל, כתהליך משפחתי, מחייב השתתפות מלאה של כל בני המשפחה, כאשר תהליך האבל של היחיד אינו ניתן להפרדה מן המשבר המתחולל בתוך המשפחה.
האובדן מוסיף מאפיינים מיוחדים לתהליך ההתפתחות של המתבגר, לאישיותו המתגבשת ולהתנהגותו. המשימות והצרכים ההתפתחותיים השונים ישפיעו על דרך תפיסתו את האובדן ומשמעויותיו, ועל התמודדותו החוזרת ונשנית עם האובדן. תכניו של האובדן נוגעים לכל המטלות ההתפתחותיות החשובות של גיל ההתבגרות - ההפרדות מההורים תוך בנית עצמי עצמאי ומוגדר, התגבשות הזהות והדימוי המיני ויצירת קשרים אינטימיים ראשונים עם בני המין השני.
המתבגר מגיב על אובדן ומתמודד אתו בהתאם לגורמים רבים, ובהם השלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא, מהותו ואיכותו של הקשר שאבד, נסיבות המוות, משמעותו עבור המתבגר, תפיסתו את מושג המוות, אופן מסירת ההודעה על המוות, השתתפותו באבל המשפחתי על מרכיביו השונים, סביבתו של המתבגר והתמודדותה עם המוות, מילוי צרכיו הרגשיים הראשוניים והיקף הסיוע והתמיכה הניתנים לו בהמשך.
בעבודה זו אנסה לבדוק את השפעת אובדן הורה על הפחד מפני המוות האישי ועל תהליכי האוטונומיה של אותם הנערים\ות. ההשערה היא כי אובדן הורה ישפיע על הפחד מפני המוות האישי, וכן ישפיע על מידת הפרידה מההורה הנותר והעצמאות שלהם, כלומר יהיה עיכוב ברכישת תהליכים אלה.
במחקר זה נעשה שימוש בשני שאלונים. השאלון הראשון נקרא "שאלון לבדיקת הפחד מפני מות אישי", אשר נכתב על ידי פלוריאן וקרבץ ( 1983, Florian & Kravetz). שאלון זה לבדיקת התוכן של הפחד מהמוות האישי ועוצמתו, שימש כבסיס לבדיקת הפחד מפני המוות אצל ילדים שאיבדו את אחד ההורים, הנמצאים בגיל ההתבגרות. המודל שהוצג על ידי פלוריאן וקרבץ הוא חדשני והוא מנסה להתמודד עם הרב מימדיות של מושג הפחד מפני המות האישי. השאלון השני נקרא "שאלון המאבק לאוטונומיה בגיל ההתבגרות" של סקאפר ( 1965 ,Schafer, בתוך: ביצ'קוב 1998 ). מטרת שאלון זה היא לבדוק את מידת האוטונומיה של נערים\ות שאיבדו הורה.

תוכן עניינים:
מבוא
1. פרק תיאורטי
1.1 המשפחה כמערכת
1.2 התמודדות המשפחה עם אובדן הורה
1.3 התמודדות המשפחה עם אבל
1.4 תפיסת מושג המוות בגיל ההתבגרות
1.5 השפעת אובדן הורה ותגובות אליו בגיל ההתבגרות
2. שיטה
3. ממצאים
4. דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אילון, ע. ( 1983 ).איזון עדין. הוצאת ספריית הפועלים: תל אביב.
אילון,ע. ( 1986 ). איזון עדין, התמודדות במצבי לחץ במשפחה.פרק א'. הוצאת ספריית הפועלים: תל אביב.
איצקוביץ, ר.גלובמן, ח. ( 1992). אחים שכולים. הוצאת רשפים: תל אביב.
אפל, נ. ( 1998 ). תגובות לחץ של מתבגרים לאחר פיגוע חבלני. עבודת M.A , המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.
ביצ'קוב, נ. ( 1998 ).יחסי בת-אם בעיני נשים באמצע החיים. עבודת M.A, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית: ירושלים.
גילן, מ'. ( 1990 ). קבוצת תמיכה ויעוץ למתבגרים שסבלו ממוות במשפחה. בתוך " הייעוץ החינוכי ", כרך א', חוברת ב', אייר תש"ן.
גרנות, ת. ( 1985 ). אובדן. הוצאת משרד הבטחון: תל אביב.
גרנות, ת. ( 2000 ). בלעדיך. הוצאת משרד הבטחון: תל אביב.
זיידר, י. ( 1997 ). סערת גיל ההתבגרות. הוצאת רכס: אבן יהודה.
מזור,א'. ( 1998 ). " התפתחות המשפחה כמערכת חברתית במעגלי החיים ". מקראה: הנחיית קבוצת הורים, עמודים 8-41, ערכה: רוני ברגר, אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם אלכ"א.
מלקינסון, ר: רובין, ש: ויצטום א. ( 1993 ). אובדן ושכול בחברה הישראלית. הוצאת כנה, משרד הבטחון: ירושלים.
סולברג, ש. ( 1996 ). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. הוצאת ספרים ע"ש מאגנס, האוניברסיטה העברית" ירושלים.
סמילנסקי,ש'. ( 1981 ) תפיסת המוות בעיני ילדים. הוצאת " אח " : חיפה.
פינקוס, ל. ( 1986 ). המוות והמשפחה. הוצאת ספריית הפועלים: תל אביב.
פלוריאן, ו. ( 1970 ) ביטויי פחד ממוות אישי באוכלוסיות דתיות ולא דתיות. עבודת M.A, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.
קלינגמן, א. ( 1998 ). מוות ושכול במשפחה. מכון הנרייטה סאלד: ירושלים.
רביב, ע: קלינגמן, א: הורוביץ, מ. ( עורכים, 1980 ). ילדים במצבי לחץ ומשבר. הוצאת אוצר המורה: תל אביב.
רוזנטל, ר. ( 2001 ). האם השכול מת ?. הוצאת כתר: ירושלים.
שומן,י'. ( 1985 ). שביעות רצון משפחתית ודימוי עצמי של מתבגרים אשר שיכלו אח במסגרת צבאית או אזרחית בהקשר להסתגלות הוריהם. עבודת M.A , המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.
Freud, s. (1957 ). Mourning and melancholia.In J.hey ( Ed & Trans ). The standard Edition of the Complete Psychological work of Sigmund Freud. London: Hogarth press ( original work publish 1917 ).
Bowlby, y. ( 1980 ). Attachment and Loss. Vol. 3. Loss, N, Y: Basic Books.
Coleman, J.C.(1980 ). The nature of adolescence.London: Methuen.

תגים:

אובדן · הורים · התבגרות · התמודדות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת אובדן הורה בגיל ההתבגרות", סמינריון אודות "השפעת אובדן הורה בגיל ההתבגרות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.