היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50669
סקירת מאפייני הפעולה החבלנית ודרכי ההתמודדות האפשריות מול איום זה.
5,500 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60960
בחינת ההיבטים השונים הכרוכים בכניסת הפירמה האירופאית לישראל ודרכי ההתמודדות של אגריניר עם כניסת המתחרה.
7,667 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60929
התמודדות ה"בונד" עם האתגרים שהציבו לו מהפכת פברואר ובחינת השאלה האם הצליח ה"בונד" לשמור על כוחו ברחוב היהודי.
11,718 מילים (כ-36 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60992
האם עשויה יזמות לתרום להתמודדות עם בעיות אבטלה בפריפריה וכיצד תבוא לידי ביטוי תרומה זו?
6,832 מילים (כ-21 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 67775
סקירת הגורמים שהביאו את משק המים למשבר ודרכים להתמודדות.
13,059 מילים (כ-40 עמ'), 38 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67528
תיאור מאפייני המחלה והתמקדות בשני השלבים הראשונים בהתמודדות-הפסיכולוגית-המשפחתית עם המחלה.
3,593 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66477
סקירה על טרור אווירי, מניעים, סיבות, ודרכי התמודדות מולו.
6,160 מילים (כ-19 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66227
תיאור קבלת ההחלטות בתחום החינוך המיני בישראל, תוך בחינת התמודדותם של מקבלי החלטות בין שנים 1973-2005. המחקר משלב מגוון שיטות מחקר איכותניות וכמותניות: ניתוח היסטורי, סקר סטטיסטי, ריאיונות אישיים וניתוח תוכן כמותי.
65,535 מילים (כ-201.5 עמ'), 380 מקורות, 846.95 ₪
עבודה מס' 62037
מחקר הדן בהתמודדות מורים עם בעיות משמעת בכיתות הטרוגניות רגילות בחטיבת הביניים
26,260 מילים (כ-81 עמ'), 95 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100