היישום אינו מחובר לאינטרנט

סוגיית ההפלות במדינת ישראל

עבודה מס' 040274

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: זכויות האדם, ההיבט הדתי, ההיבט המשפטי (אנגליה,ארה"ב וישראל), התנגשות אינטרסים, זכויות האם, האב והעובר, ומקרה הזוג נחמני.

10,773 מילים ,65 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
זכויות האדם ושאלת ההפלות
ההיבט הדתי
הסוגיה המשפטית בראי החקיקה והמשפט המשווה: אנגליה, ארה"ב וישראל
התנגשות אינטרסים
זכויות האם
זכויות האב
זכויות העובר
פסק הדין בעניינם של הזוג נחמני
סיכום

מבוא
כל דיון בסוגיות בענייני לידה והפלה, מעורר מעצם טבעו רגישות יתר. זהו תחום מורכב ורב פנים, שהבטו המשפטי אינו יכול למצותו. בדיקת התופעה של ההפלה המלאכותית דורשת התייחסות למספר רב של תחומי התנהגות אנושית. מעורבים בה יסודות מתחום הרפואה, הפילוסופיה, פסיכולוגיה, שאלות מוסריות, חברתיות
וכלכליות - שאינם משתבצים לתוך המדורים המשפטיים המקובלים ואינם מתמצים על-ידי נקיטת אמות מידה חוקיות בלבד. דרושה כאן גישה המדגישה הקושי בדרכו של כל המבקש להציג סיכום רעיוני: - הגישה עלולה להיות מושפעת יותר מאשר בנושאים אחרים הנדונים, מפילוסופיית החיים, מן ההתנסות האישית, ממידת הפתיחות והחשיפה להוויה האנושית, מן הגישה הדתית האינדיווידואלית ומאמות מידה מוסריות לסוגיהן. גם מדיניות המחוקק אינה מהווה רק תשובה לבעיה קיימת אלא יש בה כדי להשפיע על הלכי הרוח השוררים בחברה. איסור או היתר הקבועים בחוק, מעצבים את התייחסותה של חברה לתופעה מסוימת, כך שתופעה נחשבת לשלילית או לחיובית לא רק כתוצאה מבחינת מהותה, אלא גם מהתייחסות החוק אליה.
הפסקת הריון היא בגדר טיפול רפואי באשה הנוגעת בדבר. אך המדובר הוא בטיפול ממין מיוחד, שהפועל היוצא שלו הוא עצירה מכוונת של התפתחותו הביולוגית של אורגניזם חי - העובר. בדומה לטיפול ניסיוני בחולי ולהפריה חוץ גופנית, בולטת גם בסוגיה זו המגמה של פיקוח חברתי בדרגות חומרה שונות של איסור או הגבלה, על חופש הבחירה של הפרט - הגבלת חירותו -שמשמעותו החיובית של המושג נובעת ממשאלתו של היחיד להיות אדון לעצמו, שהחלטותיו תהיינה תלויות בו עצמו ולא בכוחות חיצוניים כלשהם, להיות עושה ומחליט, ולא
מי שמחליטים בשבילו.
ממול - חירותם של שתי הצלעות הנוספות המעורבות, והחשובות לא פחות, הלא הם האב והעובר עצמו.
התופעה של הפסקת הריון הינה עתיקת יומין ועם זאת מתפשטת והולכת למרות שנאסרה מפורשות בחוקיהן של מדינות רבות. בחלק מהמדינות חל איסור מפורש גם על האישה לבצע ההפלה המלאכותית, בכולן הוא חל על מצבע הפעולה עצמה.
עם זאת, עוברת גישת החוק לנושא שינויים יסודיים במאה הנוכחית, אשר באה לידי ביטוי בדה קרימיניליזציה בהתייחסות לתופעה.3
תהליך התפתחות החברה, תהליכי השחרור, והתנועה לשוויון האישה החלו לתת אותותיהם - ולהוביל לקראת הגישה כי ההחלטה בנושא הפסקת הריון הינה החלטה פרטית ואישית השייכת לאישה בלבד. למרות התנגדות דתית ומוסרית המבוססת על הרצון להגן על חיי העובר, מגיב החוק בחלק מהמדינות ללחצים להפיכת הפסקת הריון ללגיטימית. בחלק מהמדינות הפכה אכן התופעה ללגיטימית, ובחלקן לגיטימית למחצה - ע"פ סייגים המצוינים בחוק עצמו.

הבעייתיות הרבה בנושא מתעוררת, כאמור, עקב היות הנושא מעלה שאלות הקשורות בזכויותיהם של שלושה "שחקנים" במערכת.
האם - וזכותה לפרטיות (וזכות הקביעה בחוק יסוד), העובר - וזכותו לחיים(זכות טבעית ע"פ לוק) והאב אשר בנוגע לזכויותיו נשאר החוק שותק.
ההפלה המלאכותית הינה השמדת חיים אחרי ההתעברות וטרם הלידה. היא נחתמת בין אי התעברות מצד אחד, ורצח מצד שני.
האיסור על ביצוע הפלות מלאכותיות נובע מטעמים שונים:
*הכרה בעיקרון של קדושת החיים.
*האינטרס הציבורי לדאוג להמשך קיום האנושות בהגנה על חיים עתידיים.
*האינטרס הלאומי בהגדלת האוכלוסיה במדינות הזקוקות לכך.
*שמירה על התא המשפחתי.
*שמירה על בריאות האישה .
המצדדים באיסור ביצוע הפלות מלאכותיות, נוטים להתמקד בשלבים המאוחרים של ההריון, בעוד המגינים על הזכות להפסיק הריון נוטים להתמקד בשלבים המוקדמים של ההריון, בהדגישם את ההבדלים בין העובר לאדם, ואת הגבול הדק והמטושטש שבין הפלה מוקדמת לשימוש באמצעי מניעה. הטעמים המועלים עתידי התומכים יהיו:
*אין העובר בגדר חי הזכאי להגנה.
*אישה זכאית וחופשייה לעשות בגופה כרצונה.
*הריון ולידה הינם עניינה הפרטי של האישה ואין לכפות עליה איסורים למטרות חברתיות או לאומיות .
בעוד המתנגדים להתרת ההפלות המלאכותיות נוטים להתמקד במעמדו של העובר, הרי שהמצדיקים התרת הפלות - מתמקדים במצב האם. אך בעוד זכויות האם -ומעמד זכויות אלה - הינן ברורות ומוחשיות, הרי שהתמקדות במעמד העובר מורכבת בהרבה. במרכז ויכוח זה עמדו מאז ומתמיד שאלות, שעד היום לא
הצליח אף אחד להשיב עליהן תשובה חד משמעית:-
מתי מתחילים החיים?
ממתי הם ראויים להגנה?
ממתי נחשב קיפוחם לעבירה?
הקיצוניים נוטים לראות כרגע ההתעברות את אותו רגע בו נוצרת הישות, שהינה תחילתו של האדם. טיעון זה מתבסס על כך שבאותו הרגע מצויים לראשונה מרכיבים גנטיים של העובר העתידי - ביחידה אחת.
לפני ההתעברות אין יחידה אחת של חומר שניתן לדון במעמדה, ומכיוון שתהליך ההתפתחות שלאחר ההתעברות הינו סדיר, נטען כי מתיחת קו הגבול במקום אחד - לוקה בשרירות. הטיעון נגד ההתעברות כקו הגבול שבו מתהווה האדם הוא, כי הביצית המופרית שונה במאוד ממה שנהוג לזהות כאדם .
כבר בדורות הקודמים הייתה מקובלת חלוקת ההריון לתקופות, לצורך קביעת חומרת הפגיעה בעובר, אך נראה כי כל ניסיון למתוח קו המציין את תחילת התהוות האדם מועד להיות שרירותי, שהרי המעבר ממצב של ביצית מופרית לאדם, כמו תהליכים ביולוגיים, עשוי להיות מיוצג טוב יותר על ידי עקומה מתונה מאשר על ידי גבולות מקובלים למטרות סוציאליות או משפטיות, אך טעות תהיה להתייחס אליהם כאל גבולות במציאות ביולוגית.
עבודה זו בוחנת את סוגיית ההפלות על פי החוק הישראלי תוך מבט משווה למשפט העברי, האנגלי והאמריקאי. הפסיקה הישראלית בסוגיה זו הינה דלה ביותר, אך יחד עם זאת נפסק לאחרונה בעניינם של הזוג נחמני פסק דין שהדעות לגביו חלוקות ואף אנו התייחסנו בקצרה לשאלה שעלתה בעניין זה.בנוסף לכך הצגנו בעבודה אספקטים שונים - חברתיים, מוסריים, דתיים ואחרים, המתייחסים לנושא ההפלות מזוויות שונות.

מקורות:

דליה אבן, "ההפלה המלאכותית - האספקט המשפטי
עמוס שפירא, "ההסכמה מדעת לטיפול רפואי, הדין המצוי והרצוי" עיוני משפט י"ד, תשמ"ט.
Carmel Sahlen, "a man's right to be equall: the abbortion issue", Israel Year Book on human rights, vo. 15, 1985.
ג'ונתן גלובר "על הפלות מלאכותיות" זכויות האדם והאזרח בישראל, מקראה מטעם האגודה לזכויות האזרח בישראל בעריכת רות גביזון וחזי שניידר. פרייזר תקשורת בע"מ.
אבנר ברק, "מבחן הוודאות הקרובה במשפט החוקתי", עיוני משפט י"ד, התשמ"ט.
ציגלר אילנה, הפלות - הדינמיקה של עמדות, חוקים, פוליטיקה וביצוע מדיניות - 1980.
יאיר סבטלו, "ההפלות והבעיה הדמוגרפית בישראל" - חברה ורווחה, תשמ"ט, עמ' 9.
Haller: Abortion in Changing world - NY Columbia University, 1970.
Leader L, Abortion - The Bobbs merrill company Indianapolis N.Y. Kencas city 1966.
Schur, E, Crimes without victims - Engelwood E Liffs New Jersey Prentice Hall 1965.
Young leonite: Out of Wedlock - 1954 Mcgraw hill book company Inc. N.Y. Toronto London.
Dan Shnit, "The fetus as a legal person under Israel law", Isarel las rev. vol 18.
Carmei Shalen, "A man's right to be equall, the abortion issue Israel year book on human rights, vol. 15, 1985.
דניאל סינקלר, "היסוד המשפטי של איסור הפלה במשפט העברי: שנתון המשפט העברי של המכון לחקר המשפט העברי. כרך ה' האוניברסיטה העברית בירושלים תשל"ח.
פנחס שיפמן, "הורה בעל כורחו - מצג שווא לגבי שימוש בממוצע מניעה", משפטים י"ח, תשמ"ד.
Dan Shnit, "The fetus as a legal person under Israel law" Isarel las rev. vol 18.

תגים:

זכויות · חוק · ילדים · פרט · משפחה · נחמני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סוגיית ההפלות במדינת ישראל", סמינריון אודות "סוגיית ההפלות במדינת ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.