היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67968
בחינת השוק התחרותי הניצב בפני חברת 'ביו-פט', אשר מתמודדת עם החדרתו של מותג פרטי לשוק מזון בעלי החיים, לנוכח בעיית חוסר הבידול של מוצריה.
10,134 מילים (כ-31 עמ'), 15 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69981
השפעות הזדקנות האוכלוסייה ומערכות הפנסיה על חסכון הפרטים בעולם עם אי וודאות באורך חיים.
3,281 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63433
השינויים שחלו במבנה המשפחה היהודית בארה"ב והשפעתם על הירידה המובחנת של הפרט והמשפחה היהודים לחיי הקהילה היהודית.
7,760 מילים (כ-24 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62174
מחקר איכותי וכמותי הבוחן את האפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט מנקודת ראותם של סטודנטים ערבים ויהודים
13,655 מילים (כ-42 עמ'), 51 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64969
זכות הפרטיות מההיבט של זכותו של הפרט להגנה על המידע האישי שלו מפני העברתו מרשויות ציבוריות לגורמים פרטיים.
9,553 מילים (כ-29.5 עמ'), 34 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67538
האם קיימת השפעה של המשפט הציבורי על המשפט הפרטי בתחום החובות בעת סיום העסקת עובד?
10,136 מילים (כ-31 עמ'), 102 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69205
בחינת השאלה האם על חברות ייצור לייצר מותג פרטי עבור המפיצים שלהן - המקרה של חברת מי עדן.
1,037 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70743
האם עדיין קיימים הבדלים בין העיר לבין הכפר במחיה, באיכות חיים ובדיאלקטיקה שקיימת בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי ואם כן, מהם אותם הבדלים?
5,569 מילים (כ-17 עמ'), 28 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 50188
הזכות לחירות, הדין הקודם, תפיסות המהפכה החוקתית, והדין החדש-השינוי בסמכותו של אדם לשלול חירות מאחר.
2,928 מילים (כ-9 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100