היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביקורת חקירתית - תיאוריה ופרקטיקה

עבודה מס' 020293

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הנושא, מהות הביקורת החקירתית, ביקורת הלכה למעשה, חופש הפרט והביקורת, אחריותו של רו"ח, שלבי הביקורת ועוד.

7,016 מילים ,30 מקורות

תקציר העבודה:


ראשי פרקים -
1.מבוא והצגת הנושא
2.מהות הביקורת החקירתית
3.ביקורת הלכה למעשה
4.חופש הפרט והביקורת
5.ביקורת חקירתית לעומת ביקורת רגילה
6.אחריותו של רו"ח
7.שלבי הביקורת החקירתית
8.החוקים הקיימים בישראל
9.מוסדות הביקורת החקירתית בישראל
10.סיכום העבודה
11.ביבליוגרפיה


מבוא והצגת הנושא
מטרת עבודה זו הוא לתאר את כל נושא הביקורת החקירתית, את המצוי ואת
הרצוי בארץ, את הנושאים לתיאורטיים והעומדים ביסודו של עיסוק זה, את
חיוניותו ואת הבעיות העומדות בפני המבקר מחד, ומאידך את החוקים העוזרים
לו.

מאז המאה ה14- משהנהיגו האיטלקים לראשונה את הנהלת החשבונות הכפולה
נעשה טשטוש עקבות המעילות מסובך יותר. שיטה זו של רישום מקשה על המועל
יותר מהשיטות הישנות בכך שהוא נאלץ למצוא תמיד חשבון נגדי כדי להסתיר את
הגניבה באמצעותו.
התפחות נוספת במלחמה במעילות חלה עם הופעת מקצוע ראיית החשבון. במקצוע
זה עצמו הכירו בשלביו הראשונים רק בביקורת הפיננסית ורק התפתחות מאוחרת
יותר התקדמה לקראת ביקורת מונעת. ההבדל בין שתי הגישות הוא שבעבר הושם
דגש על גילוי המעילות ורק בשלב מאוחר יותר הושם הדגש על מניעתן.
נושא זה נדון בהרחבה בירחון JOURNAL OF ACCOUNTANCY (פברואר :(1953
"בבואנו לשפוט את יעילותה של שיטה מסוימת של מבדק פנימי עלינו לזכור את
המעילות ששרו בעבר. רבים מאיתנו נתקלים במעילות באורח מקרי ועל כן
מצומצמת ידיעתנו בשטח זה. מעילות רבות קורות מידי שנה בשנה, אך מעטות
מהן מפורסמות מעל דפי העיתון, ואם הן מופיעות, הרי הפרסום הוא כה מצומצם
עד שקשה לעמוד מתוכו על פרטי המעשה, לשם כך רצוי איפוא שמוסד מוסמך
יעלה על הכתב מעשים אלה ולפרטם למען ילמדו במוסדות אחרים".
על המבדק הפנימי באמצעי פיקוח למניעת מעילות כותב מבקר המדינה בדו"ח
מספר 11 (עמוד :(37
"מכשיר פיקוח שאין לוותר עליו במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות הגדולות
ובגופים ציבוריים אחרים, הוא המבדק הפנימי שהפעלתו עשויה לתרום תרומה
חשובה למניעת מעילות".

החל מהמחצית השניה של שנות השמונים קיים בארה"ב בגידול בביקוש לרואי
חשבון המתמחים בתחום זה. הסיבות לכך הן:
1.עליה במקרי המעילות והונאות בסקטור הציבורי.
2.עליית רמת התיחכום של מעילות והונאות.
3.מעורבות רואי החשבון הנתבעים במעילות. המעורבות כוללת אי איתור המקרים
וניסיון להמנע מחשיפת רשלנות מקצועית לאחר הגילוי.
4.גידול במספר רואי החשבון בגופי חקירה ממשלתיים אשר לאחר סיום שירותים
הממשלתי מציעים שירותים המגזר האזרחי ומעלים רמת המודעות לאפשרויות
הגלויות בשימוש בהם למקרים אלו. גופים אלו כוללים את הFBI - ואת ה SEC-
(רשות ניירות ערך).
5.עליית במספר התביעות כנגד משרדי רואי חשבון בגין רשלנות מקצועית הביאה
את המשרדים להעסקת יועצים מיוחדים המתמחים בנושאי ביקורת חקירתית
ופועלים במסגרת שירותי הביקורת החיצוניים הרגילים הניתנים ללקוחות.
מעמדו של המבקר בארץ אינו מוסדר בחקיקה ולמעשה כל אחד יכול לבצע זאת.
עם זאת נהוג הוא כי רו"ח או עו"ד מבצע זאת היות והוא בעל ידע ברישומים
חשבונאיים.

מקורות:

גורמן אריה ועמוס לביטוב, חוק הביקורת הפנימית 1992, תל-אביב, 1992.
גל עזר, "הביקורת מטרתה ותפקידיה", המבקר הפנימי, תש"ם, עמוד 103 ואילך.
רבעון לכלכלת עסקים, אוגוסט 1978, עמודים 28-29.
ת.א. 81\2244, קומפני פרייזין נגד שמואל פלטו שרון, בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
פלמן חיים, דיני חברות, תל-אביב, תשנ"ד.
בטאון רו"ח יוני יולי 1958 עמוד 305 ואילך.
"המבקר הפנימי" יוני אוקטובר 76'.
חוזר 89\12 של הוועדה פירוש כללי ההתנהגות של לשכת רואי חשבון, ספטמבר 1989.
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב.
בנדור אריאל, "חופש לשון הרע", משפטים, תשנ"א.
גביזון רות, "הזכות לפרטיות וכבוד",זכויות האדם בישראל, 1988.
משגב חיים, "הזכות להכנס לבית כדי לערוך בו חפוש", משפט פלילי, תשמ"ו, ט'.
ארגוב מרדכי וגידעון פישמן הפשע בישראל-נטיות הפשע בישראל בשנים 1951-1976 מחקר,מחלקה לסוציולוגיה אוניא חיפה 1980.
גולן ד. ניתוח מושגי עברינות צוארון לבן בישראל , תדפיס בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 1968.
ויליס רוד פשעי הצוארון הלבן ,האיום מבפנים, מקראות במינהל 79, 1986, עמודים 7-22.
כהן אלברט משמעות תיאורטית של פשעים המבוצעים ע"י גופים ציבוריים, הרצאה בכינוס השלישי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה וסטיה חברתית.
פישמן גדעון ופרו"פ סמון דיניץ עברינות צוארון לבן, ניתוח מושגי והערכת מצב, רבעון למחקר חברתי, גליון 12 עמוד 273 ואילך.
קלמן מ. אפיונים מיוחדים של עברינות צוארון לבן, עיוני משפט, טוא,1990, עמודים 415-434.

תגים:

בית · חוק · צדק · דין · חשבון · ישראל · משפט · רואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביקורת חקירתית - תיאוריה ופרקטיקה", סמינריון אודות "ביקורת חקירתית - תיאוריה ופרקטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.