היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 44
עבודה מס' 68337
העבודה דנה בניגוד בין הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין הגדרתה כמדינה דמוקרטית - תוך התמקדות בחוק שירות הביטחון (הכולל בתוכו את הפטור לבחורי-ישיבה משירות בצה"ל).
13,008 מילים (כ-40 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69641
הגדרת המונח צדק בקרב קבוצות חברתיות שונות תוך הגדרת מושג הצדק והבנתו ולפי תיאוריות שונות בפסיכולוגיה חברתית.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 3 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60576
הקודים האתיים הנחוצים לתפקודו הנאות של השופט תוך בחינת חשיבות החוק הפורמלי, בדיקת מושגי הצדק והחוק הטבעי מול החקיקה הסינתטית והקשר שבין החוק, האחריות הפלילית והגישה האתית.
10,189 מילים (כ-31.5 עמ'), 45 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65198
האם שירותי הרפואה אינם פוגעים בטיב השירות לאזרח הרגיל והאם אינם מעקרים לחלוטין את רעיון הצדק החלוקתי.
8,622 מילים (כ-26.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69690
בחינה וניסיון לקטלג את "שיקולי הצדק" שיישם בית המשפט בסכסוכים חוזיים, תוך ניסיון למצוא מודל, קבוע או גמיש, ליישום שיקולים אלו.
8,346 מילים (כ-25.5 עמ'), 40 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 62388
"החוק" בפרספקטיבה של הצדק והבעייתיות בהקניית מושג זה גם כיום.
2,984 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67476
סקירה של גישת הצדק המאחה ככלי אלטרנטיבי לטיפול בעבירות פליליות.
14,002 מילים (כ-43 עמ'), 79 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 68253
צדק מאחה , 2010
גישת הצדק המאחה, הצדדים בה, מטרותיה וגישות להטמעתה במערכת.
6,990 מילים (כ-21.5 עמ'), 27 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68468
מחקר זה בא לבחון את השאלה האם ערך הצדק ומידת האמפתיה של האדם ברי קשר עם מידת העזרה שהוא ייתן לאחר.
9,605 מילים (כ-29.5 עמ'), 37 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 44