היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבודת השירות בישראל מנקודת מבט של יעילות מול צדק

עבודה מס' 060127

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.

3,268 מילים ,10 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא לעבודה
2. מקור החוק ומהותה של עבודת השירות
3. מטרות החוק לעבודת השירות + דיון ביקורתי
4. ליקויים שהתגלו ביישום החוק + דיון ביקורתי
5. משפט משווה - אנגליה
6. עבודת השירות לאור ח"י: כבה"א והצעות ייעול (משפט רצוי)
7. סיכום

מבוא
בבואנו לבחון את עונש עבודת השירות1 מהיבט של "מאבק שיקולי היעילות מול הצדק", אנו בוחנים בראייה רחבה את שיקולי הענישה הכלליים; תפיסת הגמול כצידוק לענישה נובעת מטיעוני הצדק המוסריים, הטוענים שמגיע לעבריין לסבול עבור מעשיו. חוש הצדק והאינטואיציה מתירים ואף מחייבים שנעניש את העבריין בהתאם לחומרת האשמה המוסרית של מעשיו.2
גישה זו נתפסת ע"י המבקרים כפרמיטיבית, לא חינוכית לחברה ומציגה רגש של נקמנות כצידוק מוסרי להענשה.
מנגד עומדת תפיסת התועלתיות3 הטוענת ששיקולי היעילות הם ההצדקה לכל ענישה, שכן הענשה תגרום להקטנת מספר העבירות בעתיד.4
תפיסה זו חלוקה בדעתה באשר לסוג התועלת הרצויה, בין אם הרתעה ספציפית, כללית, שיקום או מניעה פיסית.
בבחינה אמפירית נגלה שדבקות בתועלת אחת, כהצדקה כוללת לא מתקיימת בפועל. כך, עבריינים לעיתים קרובות חוזרים על פשיעתם, ורבים כלל לא משתקמים. בנוסף נגלה שדבקות בתועלתיות בלבד כצידוק תביא במהרה לתוצאות אבסורדיות בהן אינטואיטיבית נרצה להעניש עבריין, אך מפאת חוסר יעילות נאלץ שלא להענישו.
לפיכך נראה שמבחן משולב הוא הפתרון ההולם לשיקולי הענישה. בכל מקרה נבחן האם חוש הצדק מעוררנו להעניש את העבריין ולגמול לו על מעשיו, בהתחשבות ביעילות שתופק מהענשה זו.
במקרים בהם מתנגשות שתי הדרישות5, נבצע מאזן שיקולים: בין הגמול, שידרוש עונש מותאם לחומרת המעשה, לבין התועלתיות, שתדרוש תמורה חברתית מההענשה.

עד לקבלת התיקון בחוק העונשין, הסתכמו אלטרנטיבות הענישה במאסר, מאסר על תנאי6 ותשלום קנס. אמנם ענישות אלו הוכיחו את עצמן, אך מתוך רצון לגוון ולשכלל את דרכי הענישה, תוך פיקוח על ריצוי העונש ובחסכון כספים לתקציב המדינה, נחקק בישראל חוק ע"ש.7
אלטרנטיבת הענישה בע"ש נתקלת בקונפליקט היעילות-צדק לאורך כל הדרך, מרגע שילובה כאמצעי ענישה, ברגע מתן גזר דין לע"ש , וכלה ביישומה בפועל.

בעבודה זו אבחן את המתח הקיים בכמה ציוני דרך חשובים. כמו-כן, אגלה שבמקרים רבים משתלבים השניים לידי איחוד הרמוני בו הענישה צודקת ומועילה.
בחלק האחרון של עבודה זו, אנסה לתרום בהצעות הייעול להגדלת הרמוניה זו.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. להלן: עה"ש.
2. י' בזק "הענישה הפלילית" (י' בזק עורך, 1981), בעמ' 56, תורת הגמול של קאנט.
A' Worrall Punishment in the community - The future of Criminal Justice (United .3
Kingdom, 1977), at p.11. ג'רמי בנטהאם מחסידי הגישה.
4. בזק, לעיל הערה 2, בעמ' .31
5. לדוגמא: חולה אידס בשלב סופני המבצע מעשה עברייני בעל חומרה מוסרית גבוהה.
6. ש' לנדאו ול' סבה "הענישה לעבודת שירות - מחקר והערכה" (תשנ"ד, 1994, ירושלים), בעמ' 3.
7. להלן: החוק.

תגים:

עבודות שירות · ענישה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבודת השירות בישראל מנקודת מבט של יעילות מול צדק", סמינריון אודות "עבודת השירות בישראל מנקודת מבט של יעילות מול צדק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.