היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים להתפתחות החינוך המקצועי בישראל מנקודת מבט כלכלית, חברתית ופוליטית

עבודה מס' 040941

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות, המסלול העיוני והמקצועי, האינטגרציה וההקבצות ומדיניות ההסללה.

8,826 מילים ,14 מקורות

תקציר העבודה:

לפי אייזנשטדט [1], החינוך ממלא תפקיד יסודי בכל חברה וחברה, ותפקיד זה הינו חלק ממעשה החיברות - דהיינו חלק מן הפעולה שבאמצעותה נעשים בני הדור לחברים מלאים בחברה. החיברות (סוציאליזאציה) היא פעולה הכרחית לשילוב כל דור חדש והצבתו במערכת חיי החברה [1 :13].
מערכת החינוך דואגת להמשכיות דפוסי התרבות הקיימים, אך בד בבד מטרתה להבטיח אפשרויות קידום שוות לבני כל שכבות החברה [1 :15].
לפי אייזנשטדט, פעולת החינוך אינה משמשת רק להנחלת מסורת החברה תוך שמירה על המבנה הקיים, אלא היא משמשת גם כצינור חשוב של ניעות (מוביליות) בחברה, והודות לכך היא עשוייה לשמש כגורם של שינוי, באפשרה למשל לבני הורים נחותי עמדה, הנמצאים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, להגיע לעמדות גבוהות הודות להצלחתם בלימודים.
כלומר, מערכת החינוך אינה מציבה באופן סתמי את בני הדור הצעיר בחברה, אלא דואגת להצבתם מתוך דיפרנציאציה, ובכך גורמת לשינוי פני החברה [1 :16].
בעקבות התרחבות מתמדת של כלכלת השוק נדרשה ספציאליזאציה מקצועית שהביאה עימה ביקוש גובר לסוגי מיומנויות שונים, וכך הפכה מערכת החינוך לצינור חשוב של הכוונה מקצועית, הצבה וניעות בחברה [1 :35].
מאמר זה מנסה לבדוק מה היו השיקולים והעקרונות שעמדו לפני מערכת החינוך בישראל, בתהליך ההצבה וההכוונה של תלמידים משכבות חברתיות שונות.
המאמר סוקר בקצרה את הנעשה בתחום מערכת החינוך מתקופת קום המדינה ועד ימינו אלה, ושם דגש על דרך התהוותם של שני מסלולים נפרדים בחינוך העל-יסודי: המסלול העיוני האליטיסטי, והמסלול המקצועי, תוך כדי בחינתם מהיבטים פוליטיים, כלכליים וחברתיים.
המאמר יעסוק בשאלות הבאות: באיזו מידה התפתח חינוך כללי או חינוך נפרד אליטיסטי, האם החינוך שניתן לשכבות החברתיות השונות היה אחיד במהותו, האם מסגרת החינוך האחידה היתה פתוחה לפני כולם או נתייחדה לקבוצות מסויימות ועד כמה היתה למערכת החינוך השפעה על הברירה וההצבה של הקבוצות החברתיות השונות.
נושא ההסללה, (הכוונת חלק מהנוער בארץ למסלול המקצועי) נדון בהרחבה בספרו של שלמה סבירסקי , בספרם של אקרמן, כרמון וצוקר בספרם של כהנא וסטאר וכן במאמרים נוספים שיוזכרו בהמשך עבודה זו.

תוכן עניינים:
1. בעית המחקר וסקירה ספרותית
2. מערכת החינוך בישראל - רקע היסטורי להיווצרות מסלולים נפרדים בחינוך העל-יסודי: מסלול עיוני ומסלול מקצועי
3. המסלול העיוני והמסלול המקצועי - מאפיינים מרכזיים
4. מדינויות החינוך החדשה - האינטגרציה ושיטת ההקבצות
5. מדיניות ההסללה - הלכה למעשה: היבטים כלכליים חברתיים ופוליטיים
6. סיכום

מקורות:

אייזנשטדט שמואל נח, חינוך ונוער: עיונים סוציולוגים, ביה"ס לחינוך, אונ' העברית, תשכ"ה, 1965 .
סבירסקי שלמה, חינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים, 1990.
אקרמן וולטר, כרמון אריק, צוקר דוד, עורכים., חינוך בחברה מתהווה - המערכת הישראלית, 1985 .
כהנא ראובן, סטאר ליאורה., חינוך ועבודה: תהליכי סוציאליזאציה מקצועית בישראל, 1984.
אורמיאן חיים, עורך., החינוך בישראל, משרד החינוך והתרבות, 1973.
צוקר דוד, "החינוך המקצועי - מערכת בלחצים צולבים" בתוך: חינוך בחברה מתהווה - המערכת הישראלית, עורכים וולטר אקרמן, אריק כרמון, דוד צוקר, עמ' 447 , 1985.
שפירא יצחק, החינוך בהווי ימינו - מאמרים ותגובות, 1989.
קורצוויל א. צבי, החינוך בחברה הטכנולוגית - פרקי עיון במסכת החינוך המודרני, 1964.
ליסק, מ., "גורמים בהעדפה מקצועית - דגם תיאורטי והשערות למחקר"
חן מיכאל, בהשתתפות חיה סגל, "החינוך התיכוני העיוני העברי" בתוך: אקרמן, כרמון, צוקר, חינוך בחברה מתהווה - המערכת הישראלית, 1985 עמ' 394-375.
שפירא רינה, פלג רחל (עורכות), הסוציולוגיה של החינוך - אסופת מאמרים, עמ' 86-83 , 1986 .
לוי דוד, הדינמיקה של בניית סדר יום: חקר אירוע הרפורמה במערכת החינוך, עבודת מ.א, החוג למדע המדינה, אונ' חיפה, 1987 .
חן מיכאל, כפיר דרורה, לוי אריה, "התמודדות עם הטרוגניות רמת ההישגים של התלמידים בחטיבות הביניים", מגמות, כרך כ"ב (4), 1976.
חן מיכאל, כפיר דרורה, לוי אריה, "אפשרויות המפגש הבין-עדתי בחטיבות הביניים, מימושו ותוצאותיו, מגמות, כרך כ"ג (4-3), 1977.

תגים:

בית · ספר · רווחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים להתפתחות החינוך המקצועי בישראל מנקודת מבט כלכלית, חברתית ופוליטית", סמינריון אודות "הגורמים להתפתחות החינוך המקצועי בישראל מנקודת מבט כלכלית, חברתית ופוליטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.