היישום אינו מחובר לאינטרנט

צדק צדק תרדוף: צבא ההגנה לישראל או יהוה צבאות שמו ?!

עבודה מס' 068337

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה דנה בניגוד בין הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין הגדרתה כמדינה דמוקרטית - תוך התמקדות בחוק שירות הביטחון (הכולל בתוכו את הפטור לבחורי-ישיבה משירות בצה"ל).

13,008 מילים ,37 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

מגילת העצמאות מגדירה את מדינת ישראל כמדינה יהודית ונותנת ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה. אמנם המושג דמוקרטיה איננו מוזכר במגילה מפורשות, אך יש בה אמירה מפורשת בדבר העקרונות של משטר דמוקרטי. ההדגשה בדבר מהותה ואופייה של מדינת ישראל מצויה גם בחוקי-יסוד הדנים בכבוד האדם וחירותו ובחופש העיסוק (חידושם טמון בסעיף המטרה המעגן ערכים יהודיים ודמוקרטיים).

ברצוני לחבר בין הניגוד יהדות-דמוקרטיה לבין חוק שרות הביטחון (הכולל בתוכו את הפטור לבחורי-ישיבה משירות בצה"ל) עבור שאלת-המחקר. וכיוצא מסך-הדברים, נשאלת השאלה האם מדינת-ישראל רשאית לכפות על החרדים להתגייס לצה"ל ?!

שאלת המחקר: האם ע"פ חלוקת הנטל במדינת-ישראל, ותורות צדק שונות (תועלתנות, ליברליזם, קהילתנות ורב-תרבותיות) - יהא זה צודק כי מדינת-ישראל תכפה על הציבור החרדי לשרת בצה"ל, בהתאם לחוק שירות הביטחון ?!

דרך העבודה המובילה למענה עבור שאלת המחקר הנ"ל:
בכוונתי לעסוק בשיקולים על צדק חלוקתי - להציג מסכת של טיעונים ונימוקים (בעד ונגד) בדיון הציבורי לגבי שאלת-המחקר באמצעות קלסיפיקציה שלהם לשני סוגים (ראה להלן) ולבסוף לערוך דיון אישי מסכם המשלב תובנות מכל סוג.

1. ההשלכות של שאלת-המחקר על חלוקת הנטל במדינת-ישראל - טיעונים עובדתיים ומשוערים (באופן ישיר או עקיף).
2. שיקולים תיאורטיים - נימוקים וטיעונים עקרוניים מוסריים וערכיים - ע"פ תורות צדק שונות (תועלתנות, ליברליזם, קהילתנות ורב-תרבותיות)

תוכן עניינים
1. שער
2. תוכן עניינים
3. פרק א': פתח-דבר
א.1. הקדמה
א.2. תולדות השחרור משירות בצה"ל והיחס אליו
א.3. סיכום ההקדמה והתמקדות לשאלת המחקר
4. פרק ב': טיעונים עובדתיים ומשוערים
ב.1. בעד גיוס תלמידי-ישיבה לצה"ל
ב.2. נגד גיוס תלמידי-ישיבה לצה"ל
5. פרק ג': טיעונים עקרוניים מוסריים וערכיים (ע"פ תורות צדק שונות)
ג.1. תועלתנות
ג.2. ליברליזם
ג.3. קהילתנות
ג.4. רב-תרבותיות
ג.5 מבט כולל
6. פרק ד': אחרית-דבר - דיון אישי
7. ביבליוגרפיה
8. נספח: ההיבט התורני-הלכתי (כהן, 1994; דו"ח ועדת-טל; ben-ari & Stadler, 2003)

קטע מהעבודה:

השירות הצבאי אינו עוד אחת מן החובות האזרחיות הרגילות. סוגיית הביטחון הלאומי בישראל בולטת בחשיבותה על רקע האיום הקיומי. במישור המדיני-חיצוני, מדינת ישראל בסכסוך חמור עם הסביבה הערבית. תפיסת האיום הקיומי נוגעת לכל חלקי החברה ומהווה גורם ראשון במעלה המעודד לכידות פנימית. הגנה על הארץ מצריכה סיכון אישי. חיילים חשופים לפגיעה ואכן חלקם נפצעים ונהרגים. החרדים "ממיתים עצמם באוהלה של תורה". מצב זה, חוסר שוויון בין "דם לדם", יוצר בעיה מוסרית קשה, המגבירה את הקיטוב בעם ופוגעת במוראל - המחשה לכך ניתן למצוא בדברי תת-אלוף נחמיה דגן "זו שותפות מוזרה: אני שולח את בן-הישיבה ללמוד בשבילי והוא שולח אותי להיהרג בשבילו, זה מקומם!" (מי-עמי, 2007; כהן, 1994; Cohen, 1999, פכטר, 2007).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "צדק צדק תרדוף: צבא ההגנה לישראל או יהוה צבאות שמו ?!", סמינריון אודות "צדק צדק תרדוף: צבא ההגנה לישראל או יהוה צבאות שמו ?!" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.